Over het gehele werk

over Jacob Cats

over Constantijn Huygens

over G.A. Bredero

over Arnold Houbraken

over GĂ©rard de Lairesse