Over het gehele werk

over Zuid-Afrika


Over dit hoofdstuk/artikel

brief aan Hendrik Swellengrebel jr.

over Johannes Jacobus Kok

brief van Hendrik Cloete

brief aan Hendrik Swellengrebel jr.

brief van David Schalk van der Merwe

brief aan Hendrik Cloete

brief van David Schalk van der Merwe


27 februari 1779