nieuw in de dbnl

1 april 2015:
Ruim 75 titels, waaronder Sedigh leven, daghelycks broodt (1639) van Erycius Puteanus, Bloemen mijner lente van Karel Lodewijk Ledeganck, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344), en 16 jaargangen Opwaartsche Wegen.

Lees verder

hoogtepunten

100 artikelen: overzichten van de belangrijkste vakliteratuur over jeugdliteratuur, de literatuur van de Middeleeuwen enz.

Lees verder

zoeken

 

overzichten

auteurs

titels

organisaties

naslagwerken

audio/video

thema's

ngram viewer

een gedicht belicht

april 2015:
Stefan van den Bossche, ‘Over Pieter G. Buckinx, Cap Ferrat

Lees verder

audio/video

literatuur in beeld en geluid: interviews, reportages, een toneelstuk en veel voordrachten.

Lees verder

ALL

Algemeen Letterkundig Lexicon: 4000 termen uit de letterkunde verklaard

Lees verder

DBNL is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag),
in samenwerking met o.a. de Nederlandse Taalunie en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek