nieuw in de dbnl

2 juli 2015:
Palfyn van Maria Doolaeghe, Het bijenboek. Practisch handboek der bijenteelt van Joh. A. Joustra, Ydelheyt des werelts van Adriaen Poirters, 10 jaargangen van Roeping, 7 jaargangen van Maatstaf, en meer.

Lees verder

hoogtepunten

literatuurgeschiedenis.nl: tien eeuwen Nederlandse literatuur samengevat in een handzaam overzicht

Lees verder

zoeken

 

overzichten

auteurs

titels

organisaties

naslagwerken

audio/video

thema's

ngram viewer

een gedicht belicht

juli/augustus 2015:
Anneleen De Coux, ‘Over Leonard Nolens, [Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen]

Lees verder

audio/video

literatuur in beeld en geluid: interviews, reportages, een toneelstuk en veel voordrachten.

Lees verder

ALL

Algemeen Letterkundig Lexicon: 4000 termen uit de letterkunde verklaard

Lees verder

DBNL is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag),
in samenwerking met o.a. de Nederlandse Taalunie en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek