over de DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Sinds de lancering van www.dbnl.org  in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde groeide de site uit tot een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat. Ook zijn op dbnl.org een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website biedt een collectie die zo veel mogelijk representatief is voor het hele Nederlandse taalgebied, en bevat teksten van de vroegste tijden tot nu.

Per 1 januari 2015 is www.dbnl.org opgenomen in de dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag). 

In een driejarenplan geeft de Commissie DBNL aan welke doelen zij in de periode 2015-2017 wil bereiken en welke activiteiten daarvoor worden ondernomen.

Zie voor informatie over de organisatie: www.dbnl.org/overdbnl/organisatie