auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Albert Bontridder

geboren: 4 april 1921 te Anderlecht


Biografie(ën) over Albert Bontridder

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Albert Bontridder

Hoog water, 1951
Dood hout, 1955
Open einde, 1967
Ook de nacht is een zon, 1969
Zelfverbranding, 1971
Gedichten 1942-1972, 1973
Huizen vieren haat, 1979

Primaire teksten van Albert Bontridder elders in de dbnl

Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Patrick Conrad, Gust Gils, Lucebert, Hugues C. Pernath, Paul Snoek en Marcel Wauters, ‘[Beeldende kunst van dichters]’ In: Yang. Jaargang 10 (1974)
Albert Bontridder, ‘Gedichten van Albert Bontridder bij Tekeningen van Thierry Bontridder.’ In: Yang. Jaargang 13 (1977)

Secundaire literatuur over Albert Bontridder in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Bontridder 1921-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Bert Kooijman, ‘‘Bagatelle - hangende vis’ van Albert Bontridder Een poging tot analyse’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 13 (1970-1971)
Willem M. Roggeman, ‘Albert Bontridder’ In: Beroepsgeheim 1 (1975)
Jos Joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955) (1996)
Geert Buelens, ‘§ 5.3 Als Mens was hij niet van deze Tijd Van Ostaijen en het werk van Van de Kerckhove, Claus, Cami, Bontridder, Wauters, Walravens, Burssens & Boon’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)


Terug naar overzicht