auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Albert Bontridder

geboren: 4 april 1921 te Anderlecht
overleden: 13 december 2015


Biografie(ën) over Albert Bontridder

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Albert Bontridder

Hoog water, 1951
Dood hout, 1955
Open einde, 1967
Ook de nacht is een zon, 1969
Zelfverbranding, 1971
Gedichten 1942-1972, 1973
Huizen vieren haat, 1979

Primaire teksten van Albert Bontridder elders in de dbnl

Albert Bontridder, ‘albert bontridder elders en nooit’, ‘[Nummer 5]’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 1 (1949-1950)
Albert Bontridder, ‘Albert Bontridder’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 2 (1950-1951)
Albert Bontridder, ‘Dood hout’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 3 (1952)
Albert Bontridder, ‘[Nummer 2 en 3]’, ‘Concierge’ In: Tijd en Mens: Tijdschrift van de Nieuwe Generatie. Jaargang 4 (1953-1954)
Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Patrick Conrad, Gust Gils, Lucebert, Hugues C. Pernath, Paul Snoek en Marcel Wauters, ‘[Beeldende kunst van dichters]’ In: Yang. Jaargang 10 (1974)
Albert Bontridder, ‘Gedichten van Albert Bontridder bij Tekeningen van Thierry Bontridder.’ In: Yang. Jaargang 13 (1977)

Secundaire literatuur over Albert Bontridder in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Bontridder 1921-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Bert Kooijman, ‘‘Bagatelle - hangende vis’ van Albert Bontridder Een poging tot analyse’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 13 (1970-1971)
Willem M. Roggeman, ‘Albert Bontridder’ In: Beroepsgeheim 1 (1975)
Jos Joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955) (1996)
Geert Buelens, ‘§ 5.3 Als Mens was hij niet van deze Tijd Van Ostaijen en het werk van Van de Kerckhove, Claus, Cami, Bontridder, Wauters, Walravens, Burssens & Boon’ In: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2008)


Terug naar overzicht