auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Margo Scharten-Antink

geboren: 7 september 1869 te Zutphen
overleden: 27 november 1957 te Florence

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Margo Antink


Biografie(ën) over Margo Scharten-Antink

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959 (1959)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Margo Scharten-Antink

Catherine, 1899
Van scheiding en dood, 1901
Sprotje, 1905
Catherine, 1907 (2de druk)
Een huis vol menschen, 1908
Sprotje heeft een dienst, 1909
Sprotjes verder leven, 1910
Angelina's huwelijk, 1916
Een huis vol menschen, ca. 1919-9121 (10de druk)
In den vrijen Amerikaan, 1922
De jeugd van Francesco Campana, 1924
De jeugd van Francesco Campana, 1926 (17de druk)
De nar uit Maremmen (3 delen), 1927-1929
De nar uit Maremmen. Deel 1: Massano, 1927
De nar uit Maremmen. Deel 2: Florence, de drie blinden, 1928
De nar uit Maremmen. Deel 3: Naar de eeuwige stad, 1929
Littoria, 1935
Een huis vol menschen, 1950 (20ste druk)

Primaire teksten van Margo Scharten-Antink elders in de dbnl

Margo Scharten-Antink, ‘Catherine.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Driemaandelijksch overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Driemaandelijksch overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Margo Scharten-Antink, ‘Uit ‘Herboren fonkeling’.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Barbizon.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Margo Scharten-Antink, ‘[Eerste deel]’, ‘Sprotje.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Margo Scharten-Antink, ‘Sprotje.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘Bilderdijks miskenning.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Bilderdijk-uitgaven.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Bilderdijks miskenning.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Zeven liedekes van Maeterlinck.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Margo Scharten-Antink, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Derde deel]’, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Derde deel]’, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten-Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten-Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Margo Scharten-Antink, ‘[Tweede deel]’, ‘De vogelaars.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Typen en curiositeiten.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Margo Scharten-Antink, ‘De zinkput. (Eene herinnering uit Holland.)’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
A.H. Blaauw, K.C. Boxman-Winkler, M.H. van Campen en Margo Scharten-Antink, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Margo Scharten-Antink, ‘De vrouw met de pruik.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Willem Hendrik de Beaufort, A.H. Blaauw, D. van Blom, M.H. van Campen en Margo Scharten-Antink, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘'T geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘'T geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘[Derde deel]’, ‘'t Geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche. Aan de nagedachtenis van Mr. C.Th. van Deventer.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘'t Geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘'T geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Godfried Schalcken en Margo Scharten-Antink, ‘'T geluk hangt als een druiventros... Een verhaal uit het Florentijnsche.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Tweede deel]’, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)

Secundaire literatuur over Margo Scharten-Antink in de dbnl

R.P.J. Tutein Nolthenius, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
P.J. Blok, E.B. Kielstra, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 5 (1905)
Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
G.F. Haspels, K. Kuiper, Henri Smissaert en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 10 (1910)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Allerlei’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1912 (1912)
Jules Persyn, ‘Over letterkunde Nieuwe Reeks’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1912 (1912)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
G.F. Haspels, ‘Nieuwe boeken Door G.F. Haspels.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
Albert Verwey, ‘Boeken menschen en stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
H.T. Colenbrander, J.N. van Hall en Johan Huizinga, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Julius de Boer, H.T. Colenbrander en Dirk Coster, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
P.J. Blok, G.F. Haspels, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 14 (1914)
H.T. Colenbrander en Johan de Meester, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Gerard Heymans, H.E.H. van Loon, Johan de Meester en P.H. Ritter jr., ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 83 (1919)
Gerard van Eckeren, P.L. van Eck jr., Ida Haakman, André de Ridder, Marie Schmitz, Rinke Tolman en A. Wapenaar, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 18 (1919)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 18 (1919)
Leo Bittremieux, Joris Eeckhout en Jules Persyn, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1920 (1920)
E.C. van der Mandele, Martin Permys en Marie Schmitz, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 20 (1921)
Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 24 (1924)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Gerard van Eckeren en Johan Theunisz, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Louisa Duykers, Marnix Gijsen, J.A. Hallez en L. de Smet, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Gerard van Eckeren, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Jacob Haantjes, Jo van Ham, Roel Houwink en P.H. Muller, ‘Boekbespreking.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 10 (1932-1933)
Jeanne de Bruyn, Louisa Duykers, J.A. Hallez en Raph. Kreemers, ‘Boekbespreking’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1933 (1933)
Jacob Haantjes, Jo van Ham, K.H. Heeroma en P.H. Muller, ‘Boekbespreking’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 11 (1933-1934)
A. Antonissen, K. du Bois de Vroylande, J. Donceel, Jan van Gorp, Arthur Van Hoof, Emiel Jan Janssen, Jan Jozef van Laer, Louis H.M. Monden, L.G. Polspoel, F. De Raedemaeker, W. De Roy en A. Snoeck, ‘Boekennieuws’ In: Streven. Jaargang 3 (1935)
Annie Romein-Verschoor, ‘Hoofdstuk II. De Betekenis van Tachtig voor de vrouwenroman.’ In: Vrouwenspiegel (1935)
Tom de Bruin, Roel Houwink, Kees Klap, P.H. Muller, G. Sevensma-Themmen en C. Thunissen, ‘Boekbespreking’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 14 (1936-1937)
Menno ter Braak, ‘Roman-dictatoren’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Anton van Duinkerken, ‘III. De ‘Damesroman’’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 9 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Antink 1868-1957’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Annie Salomons, ‘Annie Salomons Herinneringen uit de oude tijd C. en M. Scharten-Antink XVI’ In: Maatstaf. Jaargang 7 (1959-1960)
Martinus Nijhoff, ‘De oude beugeltas C. en M. Schatten-Antink: ‘De gave gulden’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Stance Eenhuis, ‘Stance Eenhuis Politiek fout, literair ondermaats? De omslag in waardering voor het schrijversechtpaar Scharten-Antink’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992)
Stance Eenhuis, ‘‘Great Dutch authors’ Carel en Margo Scharten-Antink en hun uitgever Wereldbibliotheek (1906-1950) Deel 1:1905-1926 Stance Eenhuis’ In: De boekenwereld. Jaargang 9 (1992-1993)
Stance Eenhuis, ‘‘GreatDutch authors’ Carel en Margo Scharten-Antink en hun uitgever Wereldbibliotheek (1906-1950). Deel II: 1926-1950 Stance Eenhuis’ In: De boekenwereld. Jaargang 9 (1992-1993)


Terug naar overzicht