auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Carel Scharten

geboren: 14 maart 1878 te Middelburg
overleden: 30 oktober 1950 te Florence

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Peter Aerds


Biografie(ën) over Carel Scharten

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950-1951)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Carel Scharten

Voor-Hal, 1901
Een huis vol menschen, 1908
De krachten der toekomst (2 delen), 1909
De krachten der toekomst. Bilderdijks miskenning - Over prozakunst - Twee Nieuwe-Gidsers, 1909
De krachten der toekomst. Waarin de schoonheid van een vers bestaat - Iets over spreektaal in verzen - Over tendenz in de kunst - Dichters van drie geslachten - ..., 1909
De vreemde heerschers, 1911
Kroniek der letteren, 1916-1920
Kroniek der Nederlandsche letteren. Deel 1 (1916) (alleen scans beschikbaar) , 1916
De roeping der kunst, 1917
Typen en curiositeiten uit Italië, 1917
't Geluk hangt als een druiventros, 1919
Een huis vol menschen, ca. 1919-9121 (10de druk)
De bloedkoralen doekspeld, 1921
Kroniek der Nederlandsche letteren 1919-1920 (alleen scans beschikbaar) , 1923
De jeugd van Francesco Campana, 1924
De jeugd van Francesco Campana, 1926 (17de druk)
De nar uit Maremmen (3 delen), 1927-1929
De nar uit Maremmen. Deel 1: Massano, 1927
De nar uit Maremmen. Deel 2: Florence, de drie blinden, 1928
De nar uit Maremmen. Deel 3: Naar de eeuwige stad, 1929
Het wonder der liefde, 1931
De zonde van koning David, 1933
De gave gulden, 1934
Littoria, 1935
De groote Zorzi, 1938
De schatten van Groot-Griekenland, 1939
Verborgen schoonheid van Toscane en Umbrië, 1948
Het verloren paradijs. Kinderherinneringen, 1949
Een huis vol menschen, 1950 (20ste druk)

Primaire teksten van Carel Scharten elders in de dbnl

Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Carel Scharten, ‘Uit ‘de aarde der symbolen.’’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Carel Scharten, ‘Klooster-tuin.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Carel Scharten, ‘Uit: ‘De drie Mysteriën.’’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Carel Scharten, ‘Volste lente.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Carel Scharten, ‘Lente-uchtend.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Carel Scharten, ‘* * *’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Driemaandelijksch overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Driemaandelijksch overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Barbizon.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Carel Scharten, ‘Verzen aan haar van Carel Scharten.’ In: Groot Nederland. Jaargang 2 (1904)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten, ‘Verzen aan haar.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Carel Scharten, ‘Holland Van Carel Scharten.’ In: Groot Nederland. Jaargang 3 (1905)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Carel Scharten, ‘Ceresiaansche verzen.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
H.T. Colenbrander, J.N. van Hall, Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘De letterkundige beteekenis van Albrecht Rodenbach.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
J.N. van Hall, R.P.J. Tutein Nolthenius en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘Naschrift bij ‘De stand onzer hedendaagsche dichtkunst’.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
J.N. van Hall, Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
J.N. van Hall en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
H.T. Colenbrander, J.N. van Hall en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
J.N. van Hall en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘De blinde dichter.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, J.N. van Hall en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Santa Caterina del Sasso, Het einde van een mirakel.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
J.N. van Hall, R.P.J. Tutein Nolthenius, Carel Scharten en Jac. P. Thijsse, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten, ‘Het spelling-vraagstuk. De ‘vereenvoudigde’ een gevaar voor volk en stam.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Derde deel]’, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
H.T. Colenbrander, J.N. van Hall, Abraham Dirk Loman en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘De vreemde heerschers. Een verhaal van de Italiaansche meren.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
D. van Blom, J.N. van Hall, Johan Huizinga en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘De passeïsten.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
H.T. Colenbrander en Carel Scharten, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Carel Scharten, ‘Een nieuw Pompeji.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Carel Scharten, ‘De roeping onzer dichtkunst.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Derde deel]’, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Carel Scharten, ‘Onder den eereboog voor Hendrik Conscience.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Vierde deel]’, ‘Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten - Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten-Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
R.C. Bakhuizen van den Brink, Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Julie Simon. De Levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld door C. en M. Scharten-Antink.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Carel Scharten, ‘Beets-Hildebrand, 13 Sept. 1814-13 Sept. 1914.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Typen en curiositeiten.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Carel Scharten, ‘De kapper van Tremalfo.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Marcellus Emants en Carel Scharten, ‘Pathologie in de litteratuur.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
H.T. Colenbrander, Johan Christiaan van Eerde en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Carel Scharten, ‘OVerzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Carel Scharten, ‘Clorinda.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Carel Scharten, ‘De bloedkoralen doekspeld De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der twintigste eeuw.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Carel Scharten, ‘Dante en Petrarca tot Maria.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
Carel Scharten, ‘De jeugd van Francesco Campana.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
Carel Scharten, ‘[Vierde deel]’, ‘De jeugd van Francesco Campana.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
Carel Scharten, ‘De jeugd van Francesco Campana.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. De duistere waarheid.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘[Tweede deel]’, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten en Margo Scharten-Antink, ‘Carnaval’ In: De Gids. Jaargang 97 (1933)
Carel Scharten, ‘De heksensabbath eener beschaving (Terugblik op de Venetiaansche ‘tweejaarlijksche’)’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
P.C. Boutens, Menno ter Braak, Dirk Coster, Lodewijk van Deyssel, P.N. van Eyck, W.Gs Hellinga, Johan Huizinga, Willem Kloos, J.H. Leopold, H. Marsman, Martinus Nijhoff, E. du Perron, Israël Querido, Joannes Reddingius, Richard Roland Holst, Henriette Roland Holst-van der Schalk, A. van der Schalk, Carel Scharten, Arthur van Schendel, J. Slauerhoff, Jan Toorop en Charley Toorop, ‘Vijf-en-twintig brieven aan A. Roland Holst 1908-1951 Ingeleid en toegelicht door W. Gs Hellinga in samenwerking met G.H. 's-Gravesande’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Carel Scharten, ‘Gidsfossiel’, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren Carel Scharten, De Gids 1917/II’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)

Secundaire literatuur over Carel Scharten in de dbnl

W.G.C. Byvanck, ‘Carel Scharten's verzen.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Alex Gutteling, D.C. Hesseling en Maurits Uyldert, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
Frans Erens, ‘Moderne kritiek.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Albert Verwey, ‘Aanteekeningen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Allerlei’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1912 (1912)
Jules Persyn, ‘Over letterkunde Nieuwe Reeks’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1912 (1912)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Allerlei’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
G.F. Haspels, ‘Nieuwe boeken Door G.F. Haspels.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
Albert Verwey, ‘Boeken menschen en stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
H.T. Colenbrander, J.N. van Hall en Johan Huizinga, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
P.J. Blok, G.F. Haspels, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 14 (1914)
P.N. van Eyck, ‘Lezing en herdenking Door P.N. van Eyck’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 18 (1919)
E. d' Oliveira, ‘Carel Scharten’ In: De jongere generatie (1920)
J.D. Bierens de Haan, Johan Christiaan van Eerde, Ph. Kohnstamm, K. Kuiper en Jacqueline van der Waals, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 21 (1921)
Albert Verwey, ‘Machten van het verleden’ In: Proza. Deel II (1921)
J.D. Bierens de Haan, Ph. Kohnstamm, Henri Smissaert en Jan J. Zeldenthuis, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 23 (1923)
P.L. van Eck jr., Ida Haakman, Roel Houwink, Marie Schmitz en Jan P.M.L. de Vries, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 24 (1924)
Margo Scharten-Antink, ‘Het leven van Francesco Campana. Het eeuwige licht.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Roel Houwink, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Menno ter Braak, ‘Roman-dictatoren’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Seerp Anema en Jan van Ruusbroec, ‘Aesthetische Christusbeschouwing.’ In: Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 4 (1953)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Scharten 1878-1950’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Annie Salomons, ‘Annie Salomons Herinneringen uit de oude tijd C. en M. Scharten-Antink XVI’ In: Maatstaf. Jaargang 7 (1959-1960)
Martinus Nijhoff, ‘De oude beugeltas C. en M. Schatten-Antink: ‘De gave gulden’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Gerrit Komrij, ‘Futurisme op pantoffels Maurits Wagenvoort: Het koffiehuis met de roode buisjes’ In: Verzonken boeken (1986)
Stance Eenhuis, ‘Stance Eenhuis Politiek fout, literair ondermaats? De omslag in waardering voor het schrijversechtpaar Scharten-Antink’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992)
Erica van Boven, ‘II Critici en het realisme na Tachtig’ In: Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 (1992)
Stance Eenhuis, ‘‘Great Dutch authors’ Carel en Margo Scharten-Antink en hun uitgever Wereldbibliotheek (1906-1950) Deel 1:1905-1926 Stance Eenhuis’ In: De boekenwereld. Jaargang 9 (1992-1993)
Stance Eenhuis, ‘‘GreatDutch authors’ Carel en Margo Scharten-Antink en hun uitgever Wereldbibliotheek (1906-1950). Deel II: 1926-1950 Stance Eenhuis’ In: De boekenwereld. Jaargang 9 (1992-1993)
Jan Pauwels, ‘Jan Pauwels Carel Scharten en de popularisering van Gezelle in Nederland’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Menno ter Braak, ‘Het leven van Giorgione’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)


Terug naar overzicht