auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
A. Alberts

geboren: 23 augustus 1911 te Haarlem
overleden: 16 december 1995 te Amsterdam


Biografie(ën) over A. Alberts

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van A. Alberts

Baud en Thorbecke 1847-1851 (1939)
De eilanden (1952)
De bomen (1953)
Namen noemen (1962)
De Franse slag (1963)
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (1963)
Koning Willem II (1964)
Koning Willem III (1964)
Johan Rudolf Thorbecke (1965)
Laten we vrede sluiten (1967)
Het einde van een verhouding (1968)
De huzaren van Castricum (1973)
Leven op de rand (1973)
De vergaderzaal (1974)
De bomen (1975)
De Hollanders komen ons vermoorden (1975)
Haast hebben in september (1975)
Een koning die van geen nee wil horen (1976)
De vergaderzaal (1978)
De honden jagen niet meer (1979)
Per mailboot naar de Oost (1979)
Maar geel en glanzend blijft het goud (1981)
Het zand voor de kust van Aveiro (1982)
De Utrechtse herinneringen van A. Alberts (1983)
De zilveren kogel (1984)
Inleiding tot de kennis van de ambtenaar (1986)
Een venster op het Buitenhof (1987)
Een kolonie is ook maar een mens (1989)
Op weg naar het zoveelste Reich (1990)
De vrouw met de parasol (1991)
Twee jaargetijden minder (1992)
Romans en verhalen (2007)

Uitgaven van A. Alberts

Libretto voor een gewezen koningin (1992)
Verzameld werk (2005)

Werken in een editie van A. Alberts

Elisabeth Musch (1968)

Primaire teksten van A. Alberts elders in de dbnl

A. Alberts, ‘A. Alberts De vergaderzaal’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
A. Alberts, ‘A. Alberts Zee, onvergetelijke zee bij Perou’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
A. Alberts, ‘A. Alberts De daken’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
A. Alberts, ‘A. Alberts Cadiz’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
A. Alberts, ‘A. Alberts Professor Gerretson en Geerten Gossaert’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
A. Alberts, ‘A. Alberts De nachtegalen van de keizer’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
A. Alberts, ‘A. Alberts Wilhelmina voor en na 1940’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
A. Alberts en A.L. Constandse, ‘Gids-commentaar’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
A. Alberts, A.L. Constandse en Anton Koolhaas, ‘[Tweede deel]’, ‘Gids-commentaar’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
A. Alberts, ‘A. Alberts Denk om de koning’ In: Tirade. Jaargang 22 (1978)
A. Alberts, ‘A. Alberts De waarzegster’ In: Tirade. Jaargang 22 (1978)
A. Alberts, ‘A. Alberts Utrechtse herinneringen II’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
A. Alberts, ‘A. Alberts Utrechtse herinneringen’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
A. Alberts, ‘A. Alberts Utrechtse herinneringen iii’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
A. Alberts, ‘A. Alberts Utrechtse herinneringen’ In: Tirade. Jaargang 24 (1980)
A. Alberts, Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
A. Alberts, ‘‘Het moeras’ door Albert Alberts’ In: Septentrion. Jaargang 19 (1990)
A. Alberts, ‘[December 2000 - jaargang 44 - nummer 387]’, ‘A. Alberts Twee verhalen’ In: Tirade. Jaargang 44 (2000)

Secundaire literatuur over A. Alberts in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Alberts 1911-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Alberts’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Rob Nieuwenhuys, ‘Tropisch décor - De verhalen van Alberts door R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 3 (1959)
H.G. Surie, ‘Namen noemen H.H. Surie’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Kees Fens, ‘[Nummer 5]’, ‘Zonder namen te noemen Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
J. Bernlef en K. Schippers, ‘J. Bernlef/K. Schippers Gesprek met A. Alberts’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘5. A. Alberts’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Kees Fens, ‘Kees Fens ‘Zo is het’’ In: Tirade. Jaargang 24 (1980)
Walter van de Laar, ‘Het proza van A. Alberts: maximale suggestie in minimale vorm Walter van de Laar’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 26 (1983)
Hella S. Haasse, ‘Quelques auteurs de la ‘Littérature indo-néerlandaise’ d'après-guerre’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
W.A.M. de Moor, ‘A. Alberts 1911’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Hella S. Haasse, ‘[Nummer 2]’, ‘L'écrivain Albert Alberts’ In: Septentrion. Jaargang 19 (1990)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Nooit meer naar het verloren paradijs In gesprek met P.C. Hooftprijswinnaar A. Alberts’ In: Tsjip. Jaargang 5 (1995)
Huub de Jonge, ‘De gewaarwording van overbodigheid De dekolonisatie in het werk van A. Alberts Huub de Jonge’ In: Indische Letteren. Jaargang 11 (1996)
Rogi Wieg, ‘De reus in mijn hoofd Rogi Wieg De ontroerende buitenkant van A. Alberts’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Anthony P. Dekker, ‘Anthony P. Dekker Het uitzicht op voleinding De verzwegen gedichten van A. Alberts’ In: De parelduiker. Jaargang 2 (1997)
E.M. Beekman, ‘20 A. Alberts (1911-1995): Indië als een hedendaags mysterie’ In: Paradijzen van weleer (1998)
Huub de Jonge, ‘Ernst en humor in het werk van A. Alberts Huub de Jonge’ In: Indische Letteren. Jaargang 14 (1999)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Coen van 't Veer, ‘Het innerlijk oerwoud Overeenkomsten tussen ‘Groen’ van A. Alberts, ‘Der Amokläufer’ van Stefan Zweig en Heart of Darkness van Joseph Conrad Coen van 't Veer’ In: Indische Letteren. Jaargang 17 (2002)
R.Th. van der Paardt, ‘De twee gezichten van A. Alberts’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Esther ten Dolle, ‘‘Want hier zit ik eindelijk tegenover een mens’ Ontmoetingen met Indonesiërs in het werk van A. Alberts Esther ten Dolle’ In: Indische Letteren. Jaargang 24 (2009)

Websites over A. Alberts

http://www.hjansen.info


Terug naar overzicht