auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P.J. Andriessen

geboren: 17 december 1815 te Den Haag
overleden: 19 maart 1877 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Pieter Jacobsz


Biografie(ën) over P.J. Andriessen

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van P.J. Andriessen

De gevolgen der ongehoorzaamheid, 19de eeuw
In het bosch, 19e eeuw
Marie en Pauline, 19e eeuw
Op Markestein, 19e eeuw
Tony en Armand, 1849
Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog (alleen scans beschikbaar) , 1859
De kijkkast. Op het land, ca. 1860
De zoon van den zeeroover, 1860
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd, 1861
De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel, 1862
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regering (alleen scans beschikbaar) , 1862
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlands herstelling, 1810-1813 (alleen scans beschikbaar) , 1863
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlandse herstelling, 1810-1813, 1863
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlandse herstelling, 1810-1813 (alleen scans beschikbaar) , 1863 (2de druk)
De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, 1863
Emma van Bergen. Een schets uit het leven, 1863
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd (alleen scans beschikbaar) , 1864 (2de druk)
Het huisgezin van den raadspensionaris of hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam, 1864
De kinderen van den zoetelaar, 1865
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815, 1865
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie, 1866
De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1866
Hein Versteeg, of Eb en vloed in 't leven. Een volksboek voor jongens (alleen scans beschikbaar) , 1866
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III, 1866
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk der Fransche revolutie, 1867
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk van de Fransche revolutie, 1867
De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie, 1867
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven, 1867
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog (alleen scans beschikbaar) , 1867
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, 1702-1713, 1867
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk van de Fransche revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1868 (2de druk)
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1868 (2de druk)
Albertine, of Zelfverloochening, 1869
De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk (alleen scans beschikbaar) , 1869
Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het Tweede stadhouderlooze bestuur (alleen scans beschikbaar) , 1869
Bladen uit de geschiedenis van ons vaderland, 1870
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven (alleen scans beschikbaar) , 1870 (2de druk)
1870, of De strijd tusschen twee groote volken (alleen scans beschikbaar) , 1871
De strijd tusschen twee groote volken, 1871
De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1871 (3de druk)
Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751 (alleen scans beschikbaar) , 1871
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III (alleen scans beschikbaar) , 1871 (2de druk)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) , 1872
De republiek in woeling en strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem V (alleen scans beschikbaar) , 1872
De republiek in woeling en strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795, 1872
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815 (alleen scans beschikbaar) , 1872 (3de druk)
De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806, 1873
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd (alleen scans beschikbaar) , 1873 (3de druk)
Esther en Agatha. Een verhaal voor meisjes, 1873
Eva (alleen scans beschikbaar) , 1873
Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland, 1806-1810, ca. 1873
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd (alleen scans beschikbaar) , 1873 (3de druk)
Een Gentsche vrijheidszoon: een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335-1345 (alleen scans beschikbaar) , ca. 1874
Feestgeschenk voor onze jongens en meisjes bij het zilvren feest van Z.M. den Koning, 12 mei 1849-1874, 1874
Langs doornen en distelen (alleen scans beschikbaar) , 1874
Lotwisselingen op den troon (alleen scans beschikbaar) , 1874
Dora en Eduard (alleen scans beschikbaar) , 1875
De dochter van den fabrikant: een verhaal uit onzen tijd voor meisjes, 1876
De Hollandsche Robinson Crusoë, 1876
De reis naar de maan, 1876
De reis naar de maan, 1876 (2de druk)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821, 1876 (3de druk)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het Eerste Keizerrijk, 1814-1821 (alleen scans beschikbaar) , 1876
Onze huisdieren, 1876
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk der Fransche revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1877 (3de druk)
De erfenis eener moeder, 1877
De kleine snoepster, 1877
Het Heidebloempje. Een verhaal uit onzen tijd, 1877
Uit ons dorp, 1877
Uit stad en dorp, 1877
Uit stad en dorp. Drie verhalen voor meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1877
Albertine, of Zelfverloochening (alleen scans beschikbaar) , 1878 (2de druk)
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering, 1650-1654 (alleen scans beschikbaar) , 1878 (3de druk)
Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd (alleen scans beschikbaar) , 1879 (4de druk)
De vrijheidsoorlog of de opstand der Batavieren en Kaninefaten tegen de Romeinsche overheersing (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880
De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806 (alleen scans beschikbaar) , 1882 (2de druk)
De strijd tusschen twee groote volken (alleen scans beschikbaar) , 1882 (2de druk)
Lotwisselingen op den troon, 1882 (2de druk)
Uit stad en dorp (alleen scans beschikbaar) , 1882 (2de druk)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) , 1883 (3de druk)
De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering (alleen scans beschikbaar) , 1885 (4de druk)
Het huisgezin van de raadspensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regering een einde nam (alleen scans beschikbaar) , 1885 (4de druk)
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, 1702-1713 (alleen scans beschikbaar) , 1887 (3de druk)
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III (alleen scans beschikbaar) , 1887 (3de druk)
Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890-1900 (6de druk)
De republiek in woeling en strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795 (alleen scans beschikbaar) , 1894 (3de druk)
Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland, 1806-1810 (alleen scans beschikbaar) , 1894 (3de druk)
Emma van Bergen. Een schets uit het leven, 1895 (4de druk)
Het Heidebloempje. Een verhaal uit onzen tijd (alleen scans beschikbaar) , 1896 (3de druk)
Michiel Adriaansz de Ruyter, 1896
De zoon van den zeeroover, 1900 (7de druk)
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd, 1900 (6de druk)
De gevolgen der ongehoorzaamheid (alleen scans beschikbaar) , 1901 (4de druk)
Prettige uurtjes, 1901
Op Markestein (alleen scans beschikbaar) , 1904 (4de druk)
De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) , 1905 (5de druk)
De dochter van den fabrikant (alleen scans beschikbaar) , 1905 (4de druk)
De kinderen van den zoetelaar, 1908 (5de druk)
Het huisgezin van den raadspensionaris of hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam (alleen scans beschikbaar) , 1909 (5de druk)
Jakob Eerlijk (alleen scans beschikbaar) , 1909 (5de druk)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) , ca. 1910 (4de druk)
De lotgevallen van Pieter Simpel (alleen scans beschikbaar) , 1910 (5de druk)
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815, 1910 (7de druk)
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) , ca. 1910 (5de druk)
De weezen van Vlissingen of, Hoe onze Republiek onafhankelijk werd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1910 (7de druk)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821 (alleen scans beschikbaar) , ca. 1910 (4de druk)
In het bosch, ca. 1910-1920 (4de druk)
De erfenis eener moeder (alleen scans beschikbaar) , 1911 (4de druk)
Prettige uurtjes , 1911 (5de druk)
Uit ons dorp, 1911 (5de druk)
Uit stad en dorp, 1911 (5de druk)
Esther en Agatha. Een verhaal voor meisjes, 1913 (4de druk)
Het vaderland bevrijd, 1913
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven, 1915 (9de druk)
Emma van Bergen. Een schets uit het leven, 1917 (6de druk)
Marie en Pauline, 1919 (8ste druk)
Albertine, 1927 (6de druk)
Tony en Armand, 1927 (9de druk)
Arabier en negerprins (alleen scans beschikbaar) , 1929 (3de druk)

Werken vertaald door P.J. Andriessen

De nieuwe moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos (1863)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noordhollandsche volksleven (1867)
De reis om de wereld in 80 dagen in de Amsterdamsche Schouwburg (1875)
De talisman (1875)
Een nichtje met zeven neven (1876)
Selim en Kalulu, of de Arabier en de heiden (1876)
De nieuwe moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos (1887)
Jakob Eerlijk (1899)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noordhollandsche volksleven (1902)
Jakob Eerlijk (?)
Een nichtje met zeven neven (ca. 1880)

Secundaire literatuur over P.J. Andriessen in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jezus de volmaaktste Leermeester. Een broederlijk woord aan Onderwijzers en Opvoeders der Jeugd; door P.J. Andriessen, Onderwijzer te Amsterdam. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1844. In gr. 8vo. 45 bl. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand, of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen. Door P.J. Andriessen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1850. In post 8vo. 212 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand,of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen; door P.J. Andriessen.Tweede druk. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. In kl. 8vo. VIII en 212 bl., in fraai gestempelden band, f 1-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Marie en Pauline of Nederigheid en Hoogmoed, door P.J. Andriessen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In post 8vo. VIII en 197 bl. f 1-80. De Leidsman der Jeugd, Tiental Verhalen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In kl. 8vo. VIII en 101 bl. f :-75. De Voorzienigheid Waakt! Twee Verhalen voor de Jeugd. Derde druk. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. In kl. 8vo. VIII en 143 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Schoondochter, of de zedelijke kracht van het Evangelie. Door Pieter Jacobsz, Schrijver van de ‘Minnezanger van Gravin Ada’. Twee Deelen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In gr. 8vo. XII en 428 bl. f 4-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand, of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen. Door P.J. Andriessen, 3de druk. Amsterdam, J.D. Sybrandi. In gr. 8vo., 201 bladzijden. Gebonden in prachtband. Prijs f 1,80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1860 (1860)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Marie en Pauline, of nederigheid en hoogmoed, door P.J. Andriessen, schrijver van: Tony en Armand. Met platen. Tweede druk. Amsterdam, J.D. Sybrandi. 185 blz. in post 8vo. in prachtband.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)
Dionys Burger, Gualtherus Jacob Dozy, C. Duymaer van Twist, Johannes Hoek en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1871 (1871)
Willem Bernard Johannes van Eyk, C.A. Jeekel en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1873 (1873)
D.L. Daalder, ‘VI. De kinderlectuur van ± 1830 - ± 1880’ In: Wormcruyt met suycker (1950)


Terug naar overzicht