auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P.J. Andriessen

geboren: 17 december 1815 te Den Haag
overleden: 19 maart 1877 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Pieter Jacobsz


Biografie(ën) over P.J. Andriessen

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van P.J. Andriessen

De gevolgen der ongehoorzaamheid (19de eeuw)
In het bosch (19e eeuw)
Marie en Pauline (19e eeuw)
Op Markestein (19e eeuw)
Tony en Armand (1849)
Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog (alleen scans beschikbaar) (1859)
De kijkkast. Op het land (ca. 1860)
De zoon van den zeeroover (1860)
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd (1861)
De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel (1862)
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regering (alleen scans beschikbaar) (1862)
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlands herstelling, 1810-1813 (alleen scans beschikbaar) (1863)
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlandse herstelling, 1810-1813 (alleen scans beschikbaar) (1863)
De deserteur, of De Fransche overheersching en Nederlandse herstelling, 1810-1813 (1863)
De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering (1863)
Emma van Bergen. Een schets uit het leven (1863)
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd (alleen scans beschikbaar) (1864)
Het huisgezin van den raadspensionaris of hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam (1864)
De kinderen van den zoetelaar (1865)
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815 (1865)
De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) (1866)
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (1866)
Hein Versteeg, of Eb en vloed in 't leven. Een volksboek voor jongens (alleen scans beschikbaar) (1866)
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III (1866)
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk der Fransche revolutie (1867)
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk van de Fransche revolutie (1867)
De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie (1867)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven (1867)
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog (alleen scans beschikbaar) (1867)
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, 1702-1713 (1867)
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk van de Fransche revolutie (alleen scans beschikbaar) (1868)
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) (1868)
Albertine, of Zelfverloochening (1869)
De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk (alleen scans beschikbaar) (1869)
Erlo, de heidenknaap, of Nederland gedurende het Tweede stadhouderlooze bestuur (alleen scans beschikbaar) (1869)
Bladen uit de geschiedenis van ons vaderland (1870)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven (alleen scans beschikbaar) (1870)
1870, of De strijd tusschen twee groote volken (alleen scans beschikbaar) (1871)
De strijd tusschen twee groote volken (1871)
De val van een koningshuis, of Het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) (1871)
Het begin van den strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751 (alleen scans beschikbaar) (1871)
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III (alleen scans beschikbaar) (1871)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) (1872)
De republiek in woeling en strijd, of de regeeringsjaren van Prins Willem V (alleen scans beschikbaar) (1872)
De republiek in woeling en strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795 (1872)
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815 (alleen scans beschikbaar) (1872)
De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806 (1873)
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd (alleen scans beschikbaar) (1873)
Esther en Agatha. Een verhaal voor meisjes (1873)
Eva (alleen scans beschikbaar) (1873)
Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland, 1806-1810 (ca. 1873)
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd (alleen scans beschikbaar) (1873)
Een Gentsche vrijheidszoon: een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen, 1335-1345 (alleen scans beschikbaar) (ca. 1874)
Feestgeschenk voor onze jongens en meisjes bij het zilvren feest van Z.M. den Koning, 12 mei 1849-1874 (1874)
Langs doornen en distelen (alleen scans beschikbaar) (1874)
Lotwisselingen op den troon (alleen scans beschikbaar) (1874)
Dora en Eduard (alleen scans beschikbaar) (1875)
De dochter van den fabrikant: een verhaal uit onzen tijd voor meisjes (1876)
De Hollandsche Robinson Crusoë (1876)
De reis naar de maan (1876)
De reis naar de maan (1876)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821 (1876)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het Eerste Keizerrijk, 1814-1821 (alleen scans beschikbaar) (1876)
Onze huisdieren (1876)
De dageraad van een keizerstroon, of Het tweede tijdperk der Fransche revolutie (alleen scans beschikbaar) (1877)
De erfenis eener moeder (1877)
De kleine snoepster (1877)
Het Heidebloempje. Een verhaal uit onzen tijd (1877)
Uit ons dorp (1877)
Uit stad en dorp (1877)
Uit stad en dorp. Drie verhalen voor meisjes (alleen scans beschikbaar) (1877)
Albertine, of Zelfverloochening (alleen scans beschikbaar) (1878)
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering, 1650-1654 (alleen scans beschikbaar) (1878)
Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd (alleen scans beschikbaar) (1879)
De vrijheidsoorlog of de opstand der Batavieren en Kaninefaten tegen de Romeinsche overheersing (alleen scans beschikbaar) (ca. 1880)
De Bataafsche Republiek, of Nederland onder den invloed van Frankrijk, 1795-1806 (alleen scans beschikbaar) (1882)
De strijd tusschen twee groote volken (alleen scans beschikbaar) (1882)
Lotwisselingen op den troon (1882)
Uit stad en dorp (alleen scans beschikbaar) (1882)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) (1883)
De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering (alleen scans beschikbaar) (1885)
Het huisgezin van de raadspensionaris, of Hoe de eerste stadhouderlooze regering een einde nam (alleen scans beschikbaar) (1885)
Een zoon van Friesland, of Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, 1702-1713 (alleen scans beschikbaar) (1887)
Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III (alleen scans beschikbaar) (1887)
Adolf en Clara, of Hoe ons land een republiek werd (alleen scans beschikbaar) (ca. 1890-1900)
De republiek in woeling en strijd, of De regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795 (alleen scans beschikbaar) (1894)
Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland, 1806-1810 (alleen scans beschikbaar) (1894)
Emma van Bergen. Een schets uit het leven (1895)
Het Heidebloempje. Een verhaal uit onzen tijd (alleen scans beschikbaar) (1896)
Michiel Adriaansz de Ruyter (1896)
De zoon van den zeeroover (1900)
Het weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd (1900)
De gevolgen der ongehoorzaamheid (alleen scans beschikbaar) (1901)
Prettige uurtjes (1901)
Op Markestein (alleen scans beschikbaar) (1904)
De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) (1905)
De dochter van den fabrikant (alleen scans beschikbaar) (1905)
De kinderen van den zoetelaar (1908)
Het huisgezin van den raadspensionaris of hoe de eerste stadhouderlooze regeering een einde nam (alleen scans beschikbaar) (1909)
Jakob Eerlijk (alleen scans beschikbaar) (1909)
De kinderen van den Hugenoot (alleen scans beschikbaar) (ca. 1910)
De lotgevallen van Pieter Simpel (alleen scans beschikbaar) (1910)
De tamboer bij Quatrebras en Waterloo, of De tweede verlossing van Nederland, 1814-1815 (1910)
De val van een koningshuis, of het eerste tijdperk van de Fransche Revolutie (alleen scans beschikbaar) (ca. 1910)
De weezen van Vlissingen of, Hoe onze Republiek onafhankelijk werd (alleen scans beschikbaar) (ca. 1910)
Elba en Sint-Helena, of De dubbele val van het eerste keizerrijk, 1814-1821 (alleen scans beschikbaar) (ca. 1910)
In het bosch (ca. 1910-1920 )
De erfenis eener moeder (alleen scans beschikbaar) (1911)
Prettige uurtjes (1911)
Uit ons dorp (1911)
Uit stad en dorp (1911)
Esther en Agatha. Een verhaal voor meisjes (1913)
Het vaderland bevrijd (1913)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven (1915)
Emma van Bergen. Een schets uit het leven (1917)
Marie en Pauline (1919)
Albertine (1927)
Tony en Armand (1927)
Arabier en negerprins (alleen scans beschikbaar) (1929)

Werken vertaald door P.J. Andriessen

De nieuwe moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos (1863)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noordhollandsche volksleven (1867)
De reis om de wereld in 80 dagen in de Amsterdamsche Schouwburg (1875)
De talisman (1875)
Een nichtje met zeven neven (1876)
Selim en Kalulu, of de Arabier en de heiden (1876)
De nieuwe moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos (1887)
Jakob Eerlijk (1899)
De zilveren schaatsen. Een schets uit het Noordhollandsche volksleven (1902)
Jakob Eerlijk (?)
Een nichtje met zeven neven (ca. 1880)

Secundaire literatuur over P.J. Andriessen in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jezus de volmaaktste Leermeester. Een broederlijk woord aan Onderwijzers en Opvoeders der Jeugd; door P.J. Andriessen, Onderwijzer te Amsterdam. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1844. In gr. 8vo. 45 bl. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand, of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen. Door P.J. Andriessen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1850. In post 8vo. 212 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand,of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen; door P.J. Andriessen.Tweede druk. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. In kl. 8vo. VIII en 212 bl., in fraai gestempelden band, f 1-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Marie en Pauline of Nederigheid en Hoogmoed, door P.J. Andriessen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In post 8vo. VIII en 197 bl. f 1-80. De Leidsman der Jeugd, Tiental Verhalen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In kl. 8vo. VIII en 101 bl. f :-75. De Voorzienigheid Waakt! Twee Verhalen voor de Jeugd. Derde druk. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. In kl. 8vo. VIII en 143 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Schoondochter, of de zedelijke kracht van het Evangelie. Door Pieter Jacobsz, Schrijver van de ‘Minnezanger van Gravin Ada’. Twee Deelen. Te Amsterdam, bij J.D. Sijbrandi. 1856. In gr. 8vo. XII en 428 bl. f 4-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tony en Armand, of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen. Door P.J. Andriessen, 3de druk. Amsterdam, J.D. Sybrandi. In gr. 8vo., 201 bladzijden. Gebonden in prachtband. Prijs f 1,80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1860 (1860)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Marie en Pauline, of nederigheid en hoogmoed, door P.J. Andriessen, schrijver van: Tony en Armand. Met platen. Tweede druk. Amsterdam, J.D. Sybrandi. 185 blz. in post 8vo. in prachtband.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)
Dionys Burger, Gualtherus Jacob Dozy, C. Duymaer van Twist, Johannes Hoek en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1871 (1871)
Willem Bernard Johannes van Eyk, C.A. Jeekel en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1873 (1873)
D.L. Daalder, ‘VI. De kinderlectuur van ± 1830 - ± 1880’ In: Wormcruyt met suycker (1950)


Terug naar overzicht