auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Joan Blasius

geboren: 13 april 1639 te Oostvliet
overleden: 6 december 1672 te Amsterdam


Biografie(ën) over Joan Blasius

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 1 ABE-BYN (1821)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk (1854)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Joan Blasius

Album amicorum
Fidamants kusjes, minne-wysen en by-rymen aan Celestyne, 1663
De edelmoedige vijanden, 1665
Lysander en Kaliste, 1666
Dubbel en enkel; jok- en ernstspel, 1670
De malle wedding, 1671

Primaire teksten van Joan Blasius elders in de dbnl

Joan Blasius, ‘Op de Dichtkonst van wijlen den E. Heer Mr. Johan Beets, in zijn leven Ordinaris Advokaat van 't Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit van West-Frieslandt en het Noorder-quartier &c. na desselfs overlijden in 't licht gegeven door zijn E: Behoude Soon De Heer Francois Piëns, Der Medicijnen Doctor tot Hoorn. Klink-dicht.’ In: Dichtkonst van verscheide stoffen (1668)
Joan Blasius, ‘Bruylofts-sang. Aan de Speel-genoots.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op de zelve.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Celadons Graf-schrift,’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op Klioos Cytter. Audiat haec tantum, vel qui venit.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op een openbare Toebak-drinkker.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op de hals-boot van Celestine.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op de Vrysters zonder Vryers. Aen Filarkt.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘An Juffer M.W.B. Op't afvallen van haar Kousseband.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Toon: Amarilli mia belle. Aan Charinate, op het zingen van die Toon.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Een Witte en Roode Roos, aan Celestyne.’ In: Clioos Cytter, slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes (1669)
Joan Blasius, ‘Op de Lof der geldsucht, En vervolg der Rijm-Oeffeningen; Door den beroemden Dichter Jeremias de Decker, In sijn leven beschreeven, en na sijn overlijden uytgegeeven.’ In: Lof der geldsucht, ofte Vervolg der rym-oeffeningen (1702)

Secundaire literatuur over Joan Blasius in de dbnl

Jeremias de Decker, ‘In 't stamboeck Van den selven heer J. Blasius.’ In: Lof der geldsucht, ofte Vervolg der rym-oeffeningen (1702)
Jeremias de Decker, ‘Op den trouwdag Van den heere Joan Blasius rechtsgeleerde, En de Joffr. Maria Wiebouts.’ In: Lof der geldsucht, ofte Vervolg der rym-oeffeningen (1702)
J. te Winkel, ‘III. Het optreden van Nil Volentibus Arduum.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
Joost van den Vondel, ‘Den geleerden jongeling H. Joan Leeuwenaert Blasius, vryer der Rechtsgeleertheit.’ In: De werken van Vondel. Deel 8. 1656-1660 (1935)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
C.W. Schoneveld, ‘3 Joan Blasius (vert.): P. Scarron, De edelmoedige vyanden, derde druk, Amsterdam, 1671. Uit: ‘Opdracht’.’ In: 't Word grooter plas: maar niet zo 't was. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1670-1760 (1992)


Terug naar overzicht