auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Salomon de Bray

geboren: 1597 te Haarlem
overleden: 11 mei 1664 te Haarlem


Biografie(ën) over Salomon de Bray

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Derde en vierde stuk (1855)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)

Werken van Salomon de Bray

Minne-kund ofte philosophie der liefden, 1628
Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt, 1631

Uitgaven van Salomon de Bray

Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt, 1971

Secundaire literatuur over Salomon de Bray in de dbnl

J.F. Heijbroek, ‘Twee tekeningen van Salomon de Bray? J.F. Heijbroek’ In: De boekenwereld. Jaargang 1 (1984-1985)


Terug naar overzicht