auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Salomon de Bray

geboren: 1597 te Haarlem
overleden: 11 mei 1664 te Haarlem


Biografie(ën) over Salomon de Bray

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Derde en vierde stuk (1855)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)

Werken van Salomon de Bray

Minne-kund ofte philosophie der liefden (1628)
Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (1631)

Uitgaven van Salomon de Bray

Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (1971)


Terug naar overzicht