auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan ten Brink

geboren: 15 juni 1834 te Appingedam
overleden: 19 juli 1901 te Leiden

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Jan van Houten


Biografie(ën) over Jan ten Brink

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 3 (1889)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
[tijdschrift] Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 13 (1997)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan ten Brink

Gerbrand Adriaensen Brederoô (3 delen), 1859
Dirck Volkertsen Coornhert en zijne Wellevenskunst, 1860
Oost-Indische dames en heeren (2 delen), 1866
Oost-Indische dames en heeren. Deel 1, 1866
Oost-Indische dames en heeren. Deel 2, 1866
Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht, 1868
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen, 1872-1873
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 1, 1872
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 2, 1873
Letterkundige schetsen (2 delen), 1874-1875
Letterkundige schetsen. Deel 1, 1874
Letterkundige schetsen. Deel 2, 1875
Jeannette en Juanito, 1877
Haagsche bespiegelingen. Derde bundel (1875-1876), 1878
Emile Zola, 1879
Het verloren kind, 1879
De familie Muller-Belmonte, 1880
Eene schitterende 'carrière', 1881
Litterarische schetsen en kritieken (alleen scans beschikbaar) , ca. 1882-1888 (?)
Litterarische schetsen en kritieken, 1882-1888
Hollandsche schelmenromans uit de 17de eeuw (alleen scans beschikbaar) , 1883
Dr. Nicolaas Heinsius, junior. Eene studie over den Hollandschen schelmenroman der zeventiende eeuw (alleen scans beschikbaar) , 1885
Drie reisschetsen, voor 1886
Gerbrand Adriaensz. Bredero (3 delen) (alleen scans beschikbaar) , 1888 (2de, geheel omgewerkte druk)
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw (3 delen), 1888-1889
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 1, 1888
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 2, 1888
De roman in brieven, 1740-1840, 1889
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 3, 1889
Jan Starter en zijn wijf, 1890
De oude garde en de jongste school, 1891
De Bredero's, 1893
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 1, 1893 (4de druk)
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 2, 1893 (4de druk)
Het vuur dat niet wordt uitgebluscht (alleen scans beschikbaar) , 1893 (5de druk)
Oost-Indische dames en heeren. Deel 1, 1893 (6de druk)
Oost-Indische dames en heeren. Deel 2, 1893 (6de druk)
De familie Muller-Belmonte, 1894 (3de druk)
Drie reisschetsen, 1894 (4de druk)
Eene schitterende 'carrière', 1894 (3de druk)
Het verloren kind (alleen scans beschikbaar) , 1894 (3de druk)
Jeannette en Juanito (alleen scans beschikbaar) , 1894 (4de druk)
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek, 1896-1906
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel I (alleen scans beschikbaar) , 1896
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 1897
Madame de Fontenay, 1897
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel II, ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel III (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel IV (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel IX (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel V (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel VI (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel VII (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel VIII (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900
Litterarische schetsen en kritieken (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900 (?)
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de 19e eeuw in biographieën en bibliographieën,1830-1900, 1902-1904 (2de, herziene druk)
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1902 (2de druk)
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , ca. 1902 (2de druk)
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1902 (2de druk)
Graauw's Nederlandsche geïllustreerde keurbibliotheek. Deel X (alleen scans beschikbaar) , 1906

Uitgaven van Jan ten Brink

Romans en novellen, 1885
Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886, 1965

Werken in een editie van Jan ten Brink

Leven van Michiel Adr. de Ruiter (1864)
De werken (1890)
Den vermakelyken avanturier (1896)

Primaire teksten van Jan ten Brink elders in de dbnl

Jan ten Brink, ‘Het Lantspel van Joost van den Vondel.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
Johannes Wilhelmus Bok, Jan ten Brink, J.W. Gunning, E.J.W. Koch, W.C. Nieuwenhuyzen, H.E. Stenfert Kroese en B.J. Tideman, ‘[Binnen- en buitenlandsche bibliographie.]’, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Een ontzettend koopjen. Nieuwe bijdrage tot kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. Door Jan van Houten.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, W.C. Nieuwenhuyzen en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Een ontzettend koopjen. Nieuwe bijdrage tot kennis van de zeden en usantien der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. Door Jan van Houten.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Een ontzettend koopjen. Nieuwe bijdrage tot kennis van de zeden en usantiën der Europeesche Maatschappij in Nederlandsch-Indië. Door Jan van Houten.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Een ontzettend koopjen. Nieuwe bijdrage tot kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. Door Jan van Houten.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Het proces eener koningin. Door Dr. J. ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘Het proces eener koningin. Door Dr. J. ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
Jan ten Brink, ‘De Parijzenaars en de omwenteling van 1789. Door Dr. Jan ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
J.A. Alberdingk Thijm en Jan ten Brink, ‘Het Roelantslied, door Dr Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
Jan ten Brink, ‘Eene overwinning van den Germaanschen geest.’ In: De Gids. Jaargang 34 (1870)
Jan ten Brink, Michiel Johannes de Goeje, H. van Herwerden en Cornelius Marius Kan, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 34 (1870)
Jan ten Brink, ‘Hoe Ridder Constantijn Huyghens Heer van Zeelhem werd, door Jan ten Brink.’ In: De taal- en letterbode. Jaargang 1 (1870)
Jan ten Brink, ‘[Wetenschap en belletrie.]’, ‘Parijsche zeden onder het tweede keizerrijk. Door Dr. Jan ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
Jan ten Brink, ‘Eene nieuwe Aspasia.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
Jan ten Brink, ‘De ongelukken van den heer Montaland. Door Dr. Jan ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Jan ten Brink, ‘Nieuwe uitgaven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Jan ten Brink, ‘De ongelukken van den heer Montaland. Door Dr. Jan ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Jan ten Brink, ‘De ongelukken van den heer Montaland. Door Dr. Jan ten Brink.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Jan ten Brink en Antonie Hendrik Pareau, ‘Nieuwe uitgaven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Jan ten Brink, ‘Een letterkundig eeuwfeest. 16 Maart 1581-16 Maart 1881.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
Jan ten Brink, ‘Eene ‘Bibliographie’ van Brederoo.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
Jan ten Brink, ‘Brederoo's ‘Molenaer.’’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
Jan ten Brink, ‘Brederoo's ‘Klucht van de Koe.’’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
Jan ten Brink, ‘Een Eeuwfeest voor Brederoo.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
Jan ten Brink, ‘Van drie Bewegingen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 9 (1886)
Jan ten Brink, ‘Het gezin van den schoenmaker Adriaen Cornelisz. Bredero.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
Jan ten Brink, Cd. Busken Huet, Arthur Cornette, Frans de Cort, Hendrik Keurvels, Frans Rens en Max Rooses, ‘Beoordeelingen der pers.’ In: Novellen (1887)
Jan ten Brink, ‘Dirck Volckertsz. Coornhert gevangen te 's Gravenhage. door Dr. Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Jan ten Brink, ‘Engelsche romanschrijvers in den tijd van Shakspere.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
Jan ten Brink, ‘Dichtkunst, letteren. Tochten der Fictie van het Oosten naar het Westen. Letterkundige studie, door Dr. Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Jan ten Brink, ‘Dichtkunst, letteren. Tochten der Fictie van het Oosten naar het Westen (Slot). Letterkundige studie, door Dr. Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Jan ten Brink, ‘Dichtkunst, letteren. Tochten der Fictie van het Oosten naar het Westen. Letterkundige studie, door Dr. Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Jan ten Brink, ‘Bijlagen.’, ‘Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1895 (1895)
Jan ten Brink, ‘Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.’, ‘Bijlage tot de Handelingen van 1896-1897.’, ‘Levensbericht van Emile Anton Hubert Seipgens. 16 Augustus 1837-25 Juni 1896.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897 (1897)
Jan ten Brink, ‘Over den oorsprong van den graal, door Dr Jan ten Brink.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Jan ten Brink, ‘[Allerlei]’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Jan ten Brink en H. Kern, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)

Secundaire literatuur over Jan ten Brink in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mengelwerk.’, ‘Gedenkwaardigheden van Socrates, door Xenophon.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1812 (1812)
Nikolaas Gerard Pierson en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Drie dagen in Egypte. Herinneringen uit eene Mail-reize in Juni-Augustus 1860, door Dr. J. ten Brink. (Te) Rotterdam, (bij) H. Nygh, 1862. Prijs ƒ 1,50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1863 (1863)
Eelco Verwijs, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
Samuel Adrianus Naber en H.C. Rogge, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
J. van Vloten, ‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde; door J. van Vloten.’ In: De taal- en letterbode. Jaargang 1 (1870)
S.J. Hingst, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
Jb. Boeke, Pieter Nicolaas Muller en Ocko Wicher Star Numan, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
Johannes Hoek, W.C. van Manen en Hendrik Onnen, ‘[Binnenlandsche bibliographie.]’, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1873 (1873)
J.T. Buys, H. Kern, Pieter Nicolaas Muller, N.W.P. Rauwenhoff en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
J.J. Backer Dirks, Marius Buys, Johannes de Koo, R. Ch. Nieuwenhuys, W.C. Nieuwenhuyzen, H.M.C. van Oosterzee, Samuel Reinier Johan van Schevichaven en Hendrik Willem Theodorus Tydeman, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1874 (1874)
J.J. Backer Dirks, Cornelis Johannes van Bemmel Suijck, Willem Bernard Johannes van Eyk en J.A. Tours, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
C.C. Huysmans, Abraham Seyne Kok, Marie Henriëtte Koorders-Boeke, Samuel Adrianus Naber, Carel van Nievelt, Nikolaas Gerard Pierson, C.P. Tiele en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
Willem Hendrik de Beaufort, Pieter Nicolaas Muller en H.P.G. Quack, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
Aart Admiraal, ‘Nieuwe uitgaven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
Mina Kruseman, Mijn leven (1877)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De boeken der vorige maand.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
Anton Gerard van Hamel, ‘Over Zola.’ In: De Gids. Jaargang 44 (1880)
J.A. Alberdingk Thijm en Paul Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Dr. Jan ten Brink.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 11 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige Kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Kroniek.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Prof. Jan ten Brink over Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Taalkunde op de lagere School.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige Kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Frank van der Goes, ‘Leidsche letteren, door F. van der Goes.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
Ch.M. van Deventer, Lodewijk van Deyssel en F.M. Wibaut, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 6 (1891)
Frederik van Eeden en Jan Veth, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 7 (1892)
Max Rooses, ‘Ten Brink's Bredero's.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Foeke Buitenrust Hettema en F.A. Stoett, ‘Kleine meedelingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
E.J. Potgieter, ‘Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen, door dr. J. ten Brink.’ In: De werken. Deel 16. Studiën en schetsen. Deel 1 (1897)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 13 (1898)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Jan ten Brink’ In: Neerlandia. Jaargang 5 (1901)
R.A. Kollewijn, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
Th. Coopman, ‘[Toespraak van den heer Coopman, over het overlijden van den heer Jan ten Brink]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Frank Baur, ‘Inleiding’, ‘De literatuur, haar historiographie en methodes door Prof. Dr. Frank Baur’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘ten Brink 1834-1901’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VII 1830-1880’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VIII 1880-1930’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
Marcellus Emants, Brieven aan Frits Smit Kleine (1962)
Gerben Colmjon, ‘De voorlichting in Nederland VI’ In: De beweging van tachtig (1963)
Gerben Colmjon, ‘De culturele centra XII’ In: De beweging van tachtig (1963)
Gerben Colmjon, ‘Geen donderslag bij heldere hemel XV’ In: De beweging van tachtig (1963)
Jan ten Brink en Cd. Busken Huet, ‘Inleiding’ In: Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886 (1965)
Rob Nieuwenhuys, ‘6. Jan ten Brink’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Lodewijk van Deyssel, ‘Hilda Ram. Eugeen van Oye. Jan ten Brink ’ In: De scheldkritieken (1979)
Lodewijk van Deyssel, ‘De oude garde en de jongste school ’ In: De scheldkritieken (1979)
Lodewijk van Deyssel, ‘Nieuw Holland ’ In: De scheldkritieken (1979)
F.L. Bastet, ‘III [1878-1883]’ In: Louis Couperus. Een biografie (1987)
G.J. van Bork, ‘Ten Brink Idealist of positivist? G.J. van Bork’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘[Retorica van onderzoek]’ In: Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen (1990)
Toos Streng, ‘7 1870-1875: Het ware realisme verdedigd en verworpen’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Toos Streng, ‘5 1860-1864: Verwarring en verwerping’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Toos Streng, ‘6 1865-1869: Ontwikkeling en expansie’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Toos Streng, ‘Jan ten Brink en de geschiedenis van de term ‘realisme’ in Nederland tot 1875 ‘Niemand let er op, dat er tweeërlei Realismus is’ Toos Streng’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)


Terug naar overzicht