auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
L. Brummel

geboren: 10 augustus 1897 te Arnhem
overleden: 1 februari 1976 te Den Haag


Biografie(ën) over L. Brummel

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1988 (1988)

Werken van L. Brummel

Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven, 1925

Werken in een editie van L. Brummel

Verzamelde werken I. Oud-Indië; Nederland (1948)
Verzamelde werken II. Nederland (1948)
Verzamelde werken (1948-1953)
Sinnepoppen (1949)
Verzamelde werken III. Cultuurgeschiedenis I (1949)
Verzamelde werken IV. Cultuurgeschiedenis II (1949)
Verzamelde werken V. Cultuurgeschiedenis III (1949)
Homo ludens (1950)
Verzamelde werken VI. Biografie (1950)
Verzamelde werken VII. Geschiedwetenschap / hedendaagsche cultuur (1950)
Verzamelde werken VIII. Universiteit, wetenschap en kunst (1951)
Verzamelde werken IX. Bibliografie en registers (1953)
Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886 (1965)
De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht (1969)

Primaire teksten van L. Brummel elders in de dbnl

L. Brummel, ‘[Hemsterhuis, Franciscus]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 (1927)
L. Brummel, ‘Van Effens spectatoriale geschriften in hun verband met de Duitsche.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
L. Brummel, ‘William Temple als schrijver, denker en historicus.’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 70 (1956)
L. Brummel, ‘L. Brummel Literatuur als museumobjekt Het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
L. Brummel, ‘Jhr Matthieu René Radermacher Schorer (De Bilt, 2 augustus 1888 - Utrecht, 5 augustus 1956)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959 (1959)
L. Brummel, ‘Henri Ekhard Greve (Ambarawa (Java), 30 december 1878 - 's-Gravenhage, 24 december 1957)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1960 (1960)
L. Brummel, ‘In memoriam Lode Baekelmans. Vriend van mensen en boeken.’, ‘[De Gulden Passer 1966]’ In: De Gulden Passer. Jaargang 44 (1966)
L. Brummel, ‘Achttiende-eeuws kolonialisme in brieven L. Brummel’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 87 (1972)
G.W.B. Borrie, I.J. Brugmans, L. Brummel, L. van Buyten, Jan Craeybeckx, J. Everaert, H.P.H. Jansen, Pierre Jeannin, E.H. Kossmann, A.F. Mellink, J.J. Poelhekke, Chris Vandenbroeke, T.J. Veen, W.M. Zappey en Hajo Zwager, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
L. Brummel, ‘Het toneel onder Lodewijk Napoleon L. Brummel’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)

Secundaire literatuur over L. Brummel in de dbnl

C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 43 (1950)
Hugo Vandeperre en Leon Voet, ‘Boekbespreking’ In: De Gulden Passer. Jaargang 36 (1958)
H. Baudet, Herman Boon, C.R. Boxer, G. van Dievoet, H.W. von der Dunk, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.F. Mellink, C. Offringa, C.S.M. Rademaker, R.A.D. Renting, C.A. Tamse, Ed Taverne, T.J. Veen en E.H. Waterbolk, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)


Terug naar overzicht