auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
René de Clercq

geboren: 4 november 1877 te Deerlijk
overleden: 12 juni 1932 te Sint-Maartensdijk

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
H.C. Joesken


Biografie(ën) over René de Clercq

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van René de Clercq

Uit zonnige jeugd, ? (?)
Liederen voor 't volk, 1903
De vlasgaard, 1905
Gedichten, 1907
Toortsen (alleen scans beschikbaar) , 1909
Gedichten, 1911 (2de, vermeerderde druk)
Uit de diepten, 1911
Het rootland, 1912
Hermand Niels, 1913
De zware kroon, 1915
Van aarde en hemel (alleen scans beschikbaar) , 1915
De noodhoorn, 1916
De vlasgaard, 1916 (2de druk)
Terwe, 1916
Tamar (alleen scans beschikbaar) , 1917
Het boek der liefde, 1921
Meidoorn, 1925 (?)
De noodhoorn, 1932 (4de druk)
Kain. Saul en David. Absalom (alleen scans beschikbaar) , 1934
De noodhoorn, 1943 (6de druk)

Uitgaven van René de Clercq

Nagelaten gedichten, 1937
Overgebleven gedichten, 1937

Primaire teksten van René de Clercq elders in de dbnl

René de Clercq, ‘Rond de weide.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
René de Clercq, ‘Het duiveken der zonne.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
René de Clercq, ‘Zomernacht’, ‘Herfstwee’, ‘Driewielkarre’ In: Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 5 (1901)
René de Clercq, ‘De Linde’, ‘De Kobbe’, ‘Den Avond zijgt als zegen’ In: Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 5 (1901)
René de Clercq, ‘Een merel door René de Clercq.’ In: Groot Nederland. Jaargang 2 (1904)
René de Clercq, ‘Gedichten door René de Clercq.’ In: Groot Nederland. Jaargang 2 (1904)
René de Clercq, ‘Avondmist Door René de Clercq.’ In: Groot Nederland. Jaargang 2 (1904)
René de Clercq, ‘Gedichten Door René de Clercq.’ In: Groot Nederland. Jaargang 2 (1904)
René de Clercq, ‘Gedrieën Door René de Clercq.’ In: Groot Nederland. Jaargang 3 (1905)
René de Clercq, ‘Verzen Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 6 (1906)
René de Clercq, ‘Verzen Uit ‘Toortsen’ verschijnend bij S.L. van Looy, Amsterdam. Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 9 (1909)
René de Clercq, ‘Ring-king. Réné de Clercq. Met begel. uitg.. bij Lichtenauer, R;dam. Henri Zagwijn.’ In: Neerlandia. Jaargang 14 (1910)
René de Clercq, ‘Verzen Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 11 (1911)
René de Clercq, ‘Verzen Door René de Clercq’ In: Onze Eeuw. Jaargang 11 (1911)
René de Clercq, ‘De opkomenden. Fragmenten uit ‘het Rootland’, roman uit het Vlaamsche volksleven. Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 12 (1912)
René de Clercq, ‘Verzen Door Rene de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 15 (1915)
René de Clercq, ‘Stille liedekens uit een harden tijd Door Rene de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 16 (1916)
René de Clercq, ‘Tamar Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 17 (1917)
René de Clercq, ‘Tamar Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 17 (1917)
René de Clercq, ‘Tamar Door René de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 17 (1917)
René de Clercq, ‘Liederen uit ‘Het boek der liefdE’ Door Rene de Clercq.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 20 (1920)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
René de Clercq, ‘Verzen Door René de Clercq.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1929 (1929)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
René de Clercq, ‘Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven door René de Clercq.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
René de Clercq, ‘-95- Rene de Clercq: ‘Wat wij willen’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)
René de Clercq, ‘-98- Rene de Clercq: ‘Kunst - Waarom zij schrijven.’’ In: De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 (1982)

Secundaire literatuur over René de Clercq in de dbnl

A. Dupont, Jozef Jacobs en Jaak Muyldermans, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901 (1901)
A. Dupont, Paul Hamélius en Th. Heidebrand, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
A. Bertang, Frans Drijvers, A. Dupont, Jaak Muyldermans en Jan Emiel Vliebergh, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
E.J. Mertens, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1905 (1905)
Lambrecht Lambrechts, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1905 (1905)
Lode Baekelmans, H.E.H. van Loon, Edmond van Offel, André de Ridder en Annie Salomons, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Huber Lebon, C.P.F. Lecoutere, Jules Persyn en E. Vliebergh, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1914 (1914)
Carel Scharten, ‘OVerzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 16 (1916)
Carel Scharten, ‘Overzicht der Nederlandsche letteren.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
Jan J. Zeldenthuis, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 16 (1917)
Christine Doorman, Gerard van Eckeren, Ernst Groenevelt, Ida Haakman, Emmy van Lokhorst, H.E.H. van Loon, André de Ridder en Marie Schmitz, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 17 (1918)
J.D. Bierens de Haan en A.C.S. de Koe, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 20 (1920)
A.B. Droogleever Fortuyn, Johan Christiaan van Eerde, H. Marsman en K.H. Roessingh, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘In Memoriam’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 32 (1932)
Gerard Brom, ‘De Génestet en René de Clercq.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 26 (1932)
Hein de Bruin, Jan H. de Groot, Jacob Haantjes en Jo van Ham, ‘Kroniek.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 10 (1932-1933)
Gerrit Dekker, C.M. van den Heever, F.E.J. Malherbe, L.J. du Plessis en P.C. Schoonees, ‘Oor Boeke.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1933 (1933)
Karel van de Woestijne, ‘Beeld en woord’ In: Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst (1949)
Karel van de Woestijne, ‘Siska van Daelen, H. van Tichelen, Van Langendonck, De Clercq, Gijssels’ In: Verzameld werk. Deel 5. Beschouwingen over literatuur (1949)
José de Mûelenaere, ‘Rond een jeugdgedicht van Rene de Clercq’ In: Biekorf. Jaargang 59 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘René de Clercq ‘Meidoorn’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
P. van Hees, ‘René de Clercq’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 30 (1987)
Fernand Auwera, Marcella Baete, Marc Berteloot, André Capiteyn, Luc Daems, Steven Debaere, Luc Decorte, Jan Dhaluin, Luuk Gruwez, Guido van Heulendonk, Arjan Kwakernaak, Patrick Lateur, Raf van de Linde, Ivo Michiels, Kris Peeraer, Koen Peeters, Frans Pointl, Raoul M. de Puydt, Greta Seghers, Hedwig Speliers, Jos Vandeloo, Eriek Verpale, Alie Vis-Best, Eddy van Vliet, Jos van Waterschoot en Theo van der Werf, ‘Luc Decorte Museale oorden van dichters en andere schrijvers in België en Nederland. Deel 1’ In: Vlaanderen. Jaargang 47 (1998)
W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, 'Consensus en conflict. Over de literatuurgeschiedschrijving van Nederland en Vlaanderen' (1999)
Geert Buelens, 'Een avantgardist is (g)een groep. Over de wankele avantgardestatus van de flaminganten tijdens het interbellum' (2002)
Els Van Damme en Yves T'Sjoen, ‘Yves T'Sjoen & Els Van Damme René de Clercq en de leerling-tovenaar Richard Minne Literatuur en politiek tijdens de Gentse atheneumjaren (1905-1909)’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Geert Buelens, ‘Oranje bloed? Eerste Wereldoorlogpoëzie in vergelijkend perspectief Geert Buelens (Universiteit Utrecht)’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2010 (2010)

Websites over René de Clercq

http://www.literair.gent.be/html/lexicondetail.asp?ID=5&AID=242&l=D


Terug naar overzicht