auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Piet Gerbrandy

geboren: 17 september 1958 te Den Haag

Werken van Piet Gerbrandy

Weloverwogen en onopgemerkt (1996)
In het ravijn (1999)
Nors en zonder haten (1999)
De zwijgende man is niet bitter (2001)
Een steeneik op de rotsen: over poëzie en retorica (2003)
Drievuldig feilloos vals: gedichten (2005)
Krang en zing (2006)
Vriendinnen (2008)
Morgen ben ik vrij (2010)

Werken in een editie van Piet Gerbrandy

Het voorbeeldige boek (2006)
Onderzoek en phantasie (2012)

Primaire teksten van Piet Gerbrandy elders in de dbnl

Piet Gerbrandy, ‘Bilderdijk en de Nederlandse Pindarus-receptie’ In: Het Bilderdijk-museum. Jaargang 5 (1988)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Over het weer De carmina van Horatius’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy De zekerheid der dingen die men niet ziet Faverey en de klassieke filologie’ In: De Gids. Jaargang 156 (1993)
Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy, ‘Boekaankondigingen’ In: Het Bilderdijk-museum. Jaargang 12 (1995)
Piet Gerbrandy, ‘Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1997 Dankwoord door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1997 (1997)
Piet Gerbrandy, ‘[Nijdas wierp zich]’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 15 (1997)
Piet Gerbrandy, ‘De laatste stelling’, ‘Piet Gerbrandy De tijd der eenzijdige bewegingen heeft nooit bestaan’ In: De Revisor. Jaargang 26 (1999)
Piet Gerbrandy, ‘De schrale troost van sneeuw Over de poëzie van Frank Koenegracht’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Piet Gerbrandy, Stefan Hertmans, C.O. Jellema en K. Michel, ‘[Gedichten-Poèmes]’ In: Septentrion. Jaargang 29 (2000)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Glorend, Wikkend’ In: De Gids. Jaargang 164 (2001)
Lut de Block, Hugo Claus, Piet Gerbrandy, Eva Gerlach, Miriam van Hee, Stefan Hertmans, Peter Holvoet-Hanssen, Esther Jansma, C.O. Jellema, Frank Koenegracht, Gwij Mandelinck, K. Michel, Leonard Nolens, Hagar Peeters en Leo Vroman, ‘‘Printed matter bursting with question marks’ Fifteen Contemporary Poems Selected by Jozef Deleu’ In: The Low Countries. Jaargang 9 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘De vleugels van de ziel Nieuwe poëzie van Luuk Gruwez’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 44 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Geen geweld van ijdel klankgejoel De Kallimachos-vertalingen van Willem Bilderdijk’ In: De Revisor. Jaargang 28 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: De Gids. Jaargang 165 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘Voortwoekerende illegale wijsheid De verzamelde gedichten van Sybren Polet’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘‘I really believe in it’ Retorische rituelen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘[Jongen leer paard boog en waarheid]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Wat wil de steen op tafel?]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Onverstaanbaar de dingen onraakbaar]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Jij zit en je lacht en je rookt wat]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Nu vazen - mainaden om pijn plat]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Twee hanen twee purpergepantserde Kolchische]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Uw band schokt leeg na wortels op het pad]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Vriend. Minnaar van een hand]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Vergeet niet je ogen voorlopig]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Verstikken wijngeurige perzen uw plek]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘‘Wollt Ihr die totale Poesie?’ De verzamelde gedichten van Hans Verhagen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 46 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Vier gedichten’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2003 (nrs. 101-104) (2003)
Piet Gerbrandy, ‘Frans Kellendonk-prijs 2005 Dankwoord door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2004 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘‘Oanwaaid en eigen’ De rusteloze epiek van Tsjêbbe Hettinga’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘‘Démolis cette maison’: la poésie de Tonnus Oosterhoff’ In: Septentrion. Jaargang 33 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘Deel’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’, ‘Dek’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Vaar’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Hang’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Rijs’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Tear Down This House The Poetry of Tonnus Oosterhoff [Piet Gerbrandy]’ In: The Low Countries. Jaargang 13 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Het vallen van de muren De obsessies van Mark Boog’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Bestaan. Maar Ontbouwing van de wereld van Peter van Lier’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Ergens huilt een vader zonder handen. Een bloemlezing van jonge Vlaamse dichters’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘‘Ach, wat stikvol wriemelnet’ Willem Bilderdijk 250 jaar geleden geboren’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Esther Jansma, Hester Knibbe en Menno Wigman, ‘Le dernier cru Poèmes choisis par Jozef Deleu’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Maak je tegenstem te gelde De poëzie van de lage landen anno 2007’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Over Cato de Jongere’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy 3 gedichten’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Er is nog altijd wereld Kale plekken in de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Overstroming in splinters Nemen vrouwen eindelijk de poëzie over? Door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2007 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’, ‘Zeven treden’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 5 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Een vleermuis in de avond’ In: De Gids. Jaargang 172 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Maar zonder breken’ In: De Gids. Jaargang 172 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Slotnotering’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2008 (nrs. 123-125) (2009)
Piet Gerbrandy, ‘De gespletenheid van Jacob Geel’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 30 (2012)

Secundaire literatuur over Piet Gerbrandy in de dbnl

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Juryadviezen en toespraken’, ‘Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1997 Rapport van de Commissie voor schone letteren’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1997 (1997)
Peter Swanborn, ‘Geweld en poëzie over Marieke jonkman en Piet Gerbrandy’ In: Passionate. Jaargang 5 (1998)
Elke Brems, ‘Een bonkend abces De poëzie van Piet Gerbrandy’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Elke Brems, ‘‘Le désir de la queue perdue’: la poésie récente de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 29 (2000)

Websites over Piet Gerbrandy

http://www.uitgeverijcontact.nl/a-47-piet_gerbrandy.html
http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/moderne-nederlandse-dichters/piet-gerbrandy


Terug naar overzicht