auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Piet Gerbrandy

geboren: 17 september 1958 te Den Haag

Werken van Piet Gerbrandy

Weloverwogen en onopgemerkt, 1996
In het ravijn, 1999
Nors en zonder haten, 1999
De zwijgende man is niet bitter, 2001
Een steeneik op de rotsen: over poëzie en retorica, 2003
Drievuldig feilloos vals: gedichten, 2005
Krang en zing, 2006
Vriendinnen, 2008
Morgen ben ik vrij, 2010

Werken in een editie van Piet Gerbrandy

Het voorbeeldige boek (2006)
Onderzoek en phantasie (2012)

Primaire teksten van Piet Gerbrandy elders in de dbnl

Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Vijf gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 32 (1984)
Piet Gerbrandy, ‘Bilderdijk en de Nederlandse Pindarus-receptie’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 5 (1988)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Over het weer De carmina van Horatius’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 39 (1991)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy De zekerheid der dingen die men niet ziet Faverey en de klassieke filologie’ In: De Gids. Jaargang 156 (1993)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 41 (1993)
Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy, ‘Boekaankondigingen’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 12 (1995)
Piet Gerbrandy, ‘Pindarus en free jazz Of: hoe classificeer je poëzie? door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1995 (566-577) (1995)
Piet Gerbrandy, ‘Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1997 Dankwoord door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1997 (1997)
Piet Gerbrandy, ‘[Nijdas wierp zich]’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 15 (1997)
Piet Gerbrandy, ‘Idyllen Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1997 (590-601) (1997)
Piet Gerbrandy, ‘Drie idyllen Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1997 (590-601) (1997)
Piet Gerbrandy, ‘Drie muzen Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1998 (602-613) (1998)
Piet Gerbrandy, ‘De laatste stelling’, ‘Piet Gerbrandy De tijd der eenzijdige bewegingen heeft nooit bestaan’ In: De Revisor. Jaargang 26 (1999)
Piet Gerbrandy, ‘De Muur Over poëtica, pornografie en innerlijke noodzaak door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1999 (614-625) (1999)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1999 (614-625) (1999)
Piet Gerbrandy, ‘De schrale troost van sneeuw Over de poëzie van Frank Koenegracht’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Piet Gerbrandy, Stefan Hertmans, C.O. Jellema en K. Michel, ‘[Gedichten-Poèmes]’ In: Septentrion. Jaargang 29 (2000)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Glorend, Wikkend’ In: De Gids. Jaargang 164 (2001)
Lut de Block, Hugo Claus, Piet Gerbrandy, Eva Gerlach, Miriam van Hee, Stefan Hertmans, Peter Holvoet-Hanssen, Esther Jansma, C.O. Jellema, Frank Koenegracht, Gwij Mandelinck, K. Michel, Leonard Nolens, Hagar Peeters en Leo Vroman, ‘‘Printed matter bursting with question marks’ Fifteen Contemporary Poems Selected by Jozef Deleu’ In: The Low Countries. Jaargang 9 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘De vleugels van de ziel Nieuwe poëzie van Luuk Gruwez’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 44 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Geen geweld van ijdel klankgejoel De Kallimachos-vertalingen van Willem Bilderdijk’ In: De Revisor. Jaargang 28 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2001 (638-649) (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2001 (638-649) (2001)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: De Gids. Jaargang 165 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘Voortwoekerende illegale wijsheid De verzamelde gedichten van Sybren Polet’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘‘I really believe in it’ Retorische rituelen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Neem plaats’ In: De Revisor. Jaargang 29 (2002)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2002 (650-661) (2002)
Piet Gerbrandy, ‘Palamedes en Agrippa Een pleidooi voor klassieke traditie in het voortgezet onderwijs door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2002 (650-661) (2002)
Piet Gerbrandy, ‘[Jongen leer paard boog en waarheid]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Wat wil de steen op tafel?]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Onverstaanbaar de dingen onraakbaar]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Jij zit en je lacht en je rookt wat]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Nu vazen - mainaden om pijn plat]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Twee hanen twee purpergepantserde Kolchische]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Uw band schokt leeg na wortels op het pad]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Vriend. Minnaar van een hand]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Vergeet niet je ogen voorlopig]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘[Verstikken wijngeurige perzen uw plek]’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 1 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘‘Wollt Ihr die totale Poesie?’ De verzamelde gedichten van Hans Verhagen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 46 (2003)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Vier gedichten’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2003 (nrs. 101-104) (2003)
Piet Gerbrandy, ‘Frans Kellendonk-prijs 2005 Dankwoord door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2004 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘‘Oanwaaid en eigen’ De rusteloze epiek van Tsjêbbe Hettinga’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Zing’ In: De Revisor. Jaargang 31 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Het onslechtbare dat ons omgeeft Een pleidooi voor het sublieme’ In: De Revisor. Jaargang 31 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘‘Démolis cette maison’: la poésie de Tonnus Oosterhoff’ In: Septentrion. Jaargang 33 (2004)
Piet Gerbrandy, ‘Deel’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’, ‘Dek’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Vaar’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Hang’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Rijs’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 3 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Tear Down This House The Poetry of Tonnus Oosterhoff [Piet Gerbrandy]’ In: The Low Countries. Jaargang 13 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Het vallen van de muren De obsessies van Mark Boog’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Bestaan. Maar Ontbouwing van de wereld van Peter van Lier’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Ergens huilt een vader zonder handen. Een bloemlezing van jonge Vlaamse dichters’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Bemoediging verliet ons Het ritme der overreding bij Steve Earle, George W. Bush en H.H. ter Balkt’ In: De Revisor. Jaargang 32 (2005)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Tochtig wrenschen, zelfverslensen De subheme taal van Willem Bilderdijk’ In: Tirade. Jaargang 49 (nrs. 407-411) (2005)
Piet Gerbrandy, ‘‘Ach, wat stikvol wriemelnet’ Willem Bilderdijk 250 jaar geleden geboren’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Esther Jansma, Hester Knibbe en Menno Wigman, ‘Le dernier cru Poèmes choisis par Jozef Deleu’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Maak je tegenstem te gelde De poëzie van de lage landen anno 2007’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Over Cato de Jongere’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy 3 gedichten’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Er is nog altijd wereld Kale plekken in de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Overstroming in splinters Nemen vrouwen eindelijk de poëzie over? Door Piet Gerbrandy’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2007 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’, ‘Zeven treden’ In: Het Liegend Konijn. Jaargang 5 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Aan de voet van Indigoberg Jacques Hamelink en Li Shang-yin’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Drie barstingen’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘L'éecroulement des murs: Mark Boog abat la prison de l'insignifiance’ In: Septentrion. Jaargang 36 (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2007 (710-721) (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Kustfragmenten Poëzie op de grens van land en water door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2007 (710-721) (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2007 (710-721) (2007)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy drie elegieën’ In: De Revisor. Jaargang 35 (2008)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Mooi onweer H.H. ter Balkt en de uitbeelding van de geschiedenis’ In: De Revisor. Jaargang 35 (2008)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Een vleermuis in de avond’ In: De Gids. Jaargang 172 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Maar zonder breken’ In: De Gids. Jaargang 172 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Slotnotering’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2008 (nrs. 123-125) (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Nee’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy De vrucht die niet valt. De belachelijke lofzang van Jacob Groot’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Een dier met een omvang van duizend mijl Arjen Duinker kiest voor het verkeerde medium’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Morgen ben ik vrij’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Hoog genoeg om te zien De wijze, onuitroeibare vlier van H.H. ter Balkt door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2009 (734-745) (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Misschien met een bijl Jan Arends als cynisch profeet door Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2009 (734-745) (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2009 (734-745) (2009)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy De spelonk onder je bestaan Poëzie, prehistorie en zelfverlies’ In: De Revisor. Jaarboek voor nieuwe literatuur 1 (2010)
Piet Gerbrandy, ‘Piet Gerbrandy Vollopend in het ontbrokene Erotische transgressie bij Faverey’ In: Tirade. Jaargang 54 (nrs. 432-436) (2010)
Piet Gerbrandy, ‘De gespletenheid van Jacob Geel’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 30 (2012)

Secundaire literatuur over Piet Gerbrandy in de dbnl

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Juryadviezen en toespraken’, ‘Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1997 Rapport van de Commissie voor schone letteren’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1997 (1997)
Peter Swanborn, ‘Geweld en poëzie over Marieke jonkman en Piet Gerbrandy’ In: Passionate. Jaargang 5 (1998)
Elke Brems, ‘Een bonkend abces De poëzie van Piet Gerbrandy’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Elke Brems, ‘‘Le désir de la queue perdue’: la poésie récente de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 29 (2000)
Tom van Deel, ‘T. van Deel ........... Voor elk gedicht een nieuwe taal Kroniek van de poëzie’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2002 (2002)
Tom van Deel, ‘T. van Deel ........... ‘Je ziet hoe het gebeurt’ Kroniek van de poëzie’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2003 (2003)
Patrick Auwelaert, Lieven Defour, Marc Dubois, Jaak van Holen, Emmanuel van Lierde, Hilde van Looveren, Yanick Maes, Robert Nouwen, Ria de Schepper, Carl De Strycker, Geert Swaenepoel, Nicolas Verscheure, Dick van Vliet en Christophe van der Vorst, ‘Samenstelling Geert Swaenepoel Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 56 (2007)

Websites over Piet Gerbrandy

http://www.uitgeverijcontact.nl/a-47-piet_gerbrandy.html
http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/moderne-nederlandse-dichters/piet-gerbrandy


Terug naar overzicht