auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gerrit van Gorkom

geboren: 28 augustus 1833 te Zutphen
overleden: 14 januari 1905 te Den Haag


Biografie(ën) over Gerrit van Gorkom

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905 (1905)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 3 (1919-1931)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Gerrit van Gorkom

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Gerrit van Gorkom elders in de dbnl

Gerrit van Gorkom, ‘David Friedrich Strauss.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)

Secundaire literatuur over Gerrit van Gorkom in de dbnl

C. Duymaer van Twist, J. van Loenen Martinet, W.C. van Manen, Willem Muurling, H.M.C. van Oosterzee, J.D. van der Waals en Antony Winkler Prins, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1868 (1868)


Terug naar overzicht