auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacques de Kadt

geboren: 30 juli 1897 te Oss
overleden: 16 april 1988 te Santpoort


Biografie(ën) over Jacques de Kadt

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jacques de Kadt

De wereldcrisis en de socialistische strijd, 1932
Politiek of romantiek, 1934
Van Tsarisme tot Stalinisme, 1935
Europa's toekomst, 1936
Verkeerde voorkeur, 1936
Georges Sorel, 1937
Het begin van het einde, ca. 1939
Het fascisme en de nieuwe vrijheid, 1939
De oude intellectuelen en de politiek, 1945
Menno ter Braak en de menschelijke waardigheid, 1945
Herman Gorter, neen en ja, 1947
Het existentialisme, 1947
Rusland en wij, 1947
Rusland en wij, 1947 (3de druk)
Verdediging van het Westen, 1947
Verkeerde voorkeur, 1948 (2de druk)
De Indonesische tragedie, 1949
De consequenties van Korea, 1950
Ideologie en samenleving, 1950
Inleiding tot het denken van Karl Marx, 1951
Kaarten op tafel inzake Nieuw Guinea, 1951
Pogrom Praag-Moskou, 1953
De positie van de intellectueel, 1955
Huidige stand van het Nieuw-Guinea-vraagstuk, 1961
Beweringen en bewijzen, 1965
Ketterse kanttekeningen, 1965
Uit mijn communistentijd, 1965
De kiezer en zijn kansen, 1967
Methode "Israel", 1967
Afscheid van de P.v.d.A.?, 1969
De politiek der gematigden, 1972
Politieke herinneringen van een randfiguur, 1976
Jaren die dubbel telden, 1978
De deftigheid in het gedrag. Een keuze uit zijn verspreide geschriften, 1991 (2de druk)
De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften, 1991

Primaire teksten van Jacques de Kadt elders in de dbnl

Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Opstand der belastingbetalers?’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Van 1947 naar 1948’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Naar een tweede München?’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
H. van Galen Last, S.R. de Groot, F.W. van Heerikhuizen, Jacques de Kadt, Arthur Lehning en J.H.W. Veenstra, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek ‘Partij Remise’’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Verheugende overwinning’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Tegen het politieke gangsterisme’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Pierre H. Dubois en Jacques de Kadt, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
H.A. Gomperts, Jacques de Kadt, L.Th. Lehmann en Charles Wentinck, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Aan de vooravond van de Ronde Tafel Conferentie’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Léon Blum en Harold Laski Beschouwingen over socialistische politiek en socialistische wetenschap in onze tijd’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt, J.O. Kalff, Adriaan Morriën en J.H.W. Veenstra, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Het geheim van de Sfinx? Opmerkingen naar aanleiding van: ‘The God that Failed’’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jacques de Kadt, J.O. Kalff, Josine W.L. Meyer en Elisabeth du Perron-de Roos, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
J.J. Buskes, Josephus Hendrikus Cornelis Creyghton, Jacques de Kadt en K. Strijd, ‘Anti-militarisme in deze tijd’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt en L.Th. Lehmann, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt en L.Th. Lehmann, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Jacques de Kadt, ‘4 Juli-Augustus 1952’, ‘Verdediging der Middelmatigheid Een dialoog over de verkiezingen, de kabinetsformatie en de troonrede’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt en Charles Wentinck, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt, ‘Gesprek over Stalin en het tegenwoordige Rusland’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Anarchisten en Communisten Een vaststelling der verantwoordelijkheden’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
Jacques de Kadt, ‘De getuigen van de bom door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 3 (nrs. 25-36) (1959)
Jacques de Kadt, ‘Te hoog gegrepen’ In: Tirade. Jaargang 3 (nrs. 25-36) (1959)
Jacques de Kadt, ‘15 jaar later Pijnlijke zaak J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
A. van Ameringen, E. Damen, Jacques de Kadt, J. Pen en Anne Vondeling, ‘Nogmaals: politiek en bedrijfsleven Zes meningen over het artikel ‘Ons a-politieke bedrijfsleven’’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Jacques de Kadt, ‘De spijzen van de Moskouse Tijl Uilenspiegel Over de conferentie die niet doorging door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jacques de Kadt, ‘[Vervolg De spijzen van de Moskouse Tijl Uilenspiegel]’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jacques de Kadt, ‘De erfenis der Voortrekkers Grafschrift voor blank Zuid-Afrika door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jacques de Kadt, ‘De Gaulle tegen de chaos Algerije en daarna? door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jacques de Kadt, ‘Nieuwe koers? Het eerste optreden van President Kennedy J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Jacques de Kadt, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor litteratuur en politiek tweede jaargang · nummer 70 · 14 september 1960’, ‘Europese impasse?’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Theo van Baaren, C.J. Bleeker, E.J. Dijksterhuis, A. de Froe, B.A. van Groningen, Jacques de Kadt, P.J. Meertens, H. Nieuwenhuis en Johan W. Schotman, ‘Nieuwe Boeken’ In: De Gids. Jaargang 124 (1961)
Jacques de Kadt, ‘Tirade’, ‘Luns of de ondergang van een politiek handelsreiziger door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Jacques de Kadt, A.P. Makatita en U. d' Oliveira, ‘Kort en klein’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Jacques de Kadt, ‘Tirade’, ‘Betekenis van Berlijn Zal de Russische doorbraakstrategie slagen? door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Jacques de Kadt, ‘Ongerustheid over Kennedy Een tussentijds balansje J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
Jacques de Kadt, ‘Nieuw-Guinea: vreedzame afwikkeling? Een kwestie van durf en tempo J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
Jacques de Kadt, ‘Angstpolitiek of wereldpolitiek? J. de Kadt Europa gedurende de Cuba-week’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘Zonder enig voorbehoud’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 160 · 27 juni 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘Verkeerde probleemstelling De grote pers en de buitenlandse politiek J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘Einde politieke tropenkolder’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 166 · 8 augustus 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘De kern van de zaak Over ‘internationale rechtsorde’, ‘strijd tegen communisme’ en ‘zelfbeschikking’. J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘We gaan nog niet naar huis’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 154 · 16 mei 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Herman van den Bergh, S. Carmiggelt, Pierre H. Dubois, Dick Hillenius, Jacques de Kadt, Joke Kool-Smit, Aad Nuis, Gerard Reve, Renate Rubinstein, Nico Scheepmaker en J.W. Smit, ‘Meer subsidie voor schrijvers’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en J. van Malde, ‘Reacties van een lezer’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Peter Vos, ‘Kracht en voorzichtigheid’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 178 · 31 oktober 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘Onverdiend fortuin en ongegrepen kans door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
Jacques de Kadt, ‘Kernstop - misstap Pad naar de vrede of naar de nederlaag? door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
Jacques de Kadt, ‘Engeland, de E.E.G. en de wereldpolitiek Een poging tot plaatsbepaling door J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
Jacques de Kadt, ‘Trotsky in onze tijd De ‘historische school’ van Isaac Deutscher J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Chr.J. van Geel, Jacques de Kadt en Peter Vos, ‘Hollands Maandblad tijdschrift voor literatuur en politiek vijfde jaargang · nummer 194 · september 1963’, ‘Revisionismen in het communisme van vandaag’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Denkend aan Heijermans...’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Arthur in wonderland Koestlers ‘the act of creation’’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Jacques de Kadt, ‘Bij Trotsky J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘Breuk met Trotsky J. de Kadt Ontmoeting met Simone Weil’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘De wereld van L.B. Johnson’, ‘Hollands maandblad tijdschrift voor literatuur en politiek zesde jaargang · nummer 208 · november 1964’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
J.P. Guépin, Mels de Jong, Jacques de Kadt, Huug Kaleis en Henk Romijn Meijer, ‘Reacties van lezers’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘[Vervolg van: Breuk met Trotsky]’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Politicus gezien door praatvaar Louis Fischer over Lenin’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘Kronieken’, ‘Onthullingen zonder waarde’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Duitse avantgarde? Politieke en essayistische pretentie’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade november 1965]’, ‘J. de Kadt Na de staatsgreep ‘Konfrontasie’ met het gezond verstand?’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘Kronieken’, ‘Driemaal Gorter’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
F. Bordewijk, C. Buddingh', Marko Fondse, Fritzi ten Harmsen van der Beek, Jacques de Kadt, Joke Kool-Smit, H.L. Mulder, K. Schippers, Peter Vos en Willem Wilmink, ‘Portefolio onder redaktie van 14 Nicolaas Wijnberg’, ‘Peter Vos’, ‘[Gedichten]’, ‘J. de Kadt Reis door het anarchisme Explosie en gerichte kracht’, ‘Iets eerder dan’, ‘Kronieken’, ‘Weinigzeggende herinneringen’, ‘Hollandse nieuwe’, ‘[Tirade maart 1965]’, ‘F. Bordewijk Een weerzien Romanfragment’, ‘Twee raadselrijmen die samen een antwoord vormen dat bij nader inzien is zoekgeraakt’, ‘Maiko Fondse Een revolutie op voorhand)’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘Vloeken op blank zuid-afrika’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘Kronieken’, ‘Linkse demokratie’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jacques de Kadt, ‘Uit het rijke leven der socialistische vad'ren Bezwaren tegen een methode J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘[216-217]’, ‘Een kwestie van kwaliteit Opmerkingen over een verloving J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘Een trieste zaak Het debat over de ‘toestemming’ J. de Kadt’, ‘[220]’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Vietcong op het Damrak Gemeenteraadsverkiezingen en nog wat’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Sjahrir Poging tot plaatsbepaling. Benevens een paar persoonlijke herinneringen.’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Fascisme en ideologie’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade april 1966]’, ‘J. de Kadt Veelzijdig falen Na de verkiezingsnederlaag’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Zij die ons regeren De ‘Memoires’ van Stikker’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Toekomst of leegheid? Lasswell over de wetenschap der politicologen.’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Overbodige knapheid’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Zuid-Vietnam in de wereldpolitiek Politiek zonder tranen?’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Jacques de Kadt, ‘De Gaulle en de Navo De werkelijke crisis J. de Kadt’, ‘[226]’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘Een te zacht heelmeester J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘De anti-Amerikanismen J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘De muis die een bergje baarde J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘Teach- in over Vee, V.S. en Vietnam J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘Protest als politiek verschijnsel J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade oktober 1967]’, ‘Over verantwoordelijkheid, intellectuelen en politiek Problemen en schijnproblemen van deze tijd J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘Confuus congres Triomf van impossibilisme en demagogie J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Th.J. Hooning en Jacques de Kadt, ‘De intellectuelen en de macht Th.J. Hooning’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘Propaganda voor ‘Nieuw links’ J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘De ‘onaangepaste’ Walraven Roman in ‘brieven’ J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘China-weken J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Jacques de Kadt, ‘Het grote tekort Christen-radicalen en progressieve concentratie J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Jacques de Kadt, ‘Lenin en de Russische revolutie J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Werner Chomton, H. Drion, Dick Hillenius, Jacques de Kadt en K.L. Poll, ‘[243]’, ‘De agressieve redelijkheid K.L. Poll’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade februari 1968]’, ‘Wittgenstein in onze tijd Wegen en dwaalwegen van een mini-filosofie J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘Het allerslechtste is niet gebeurd Voldoening over Nixon J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade april 1968]’, ‘Johnson......staatsman? De consequenties van een capitulatie J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘Laten we er geen klucht van maken Bij de afgang van de P.v.d.A. J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘Revolutionaire situatie? De toekomst van Frankrijk J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘Heine in onze tijd? Opmerkingen bij een biografie) J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘Duidelijkheid in de Nederlandse politiek De lessen van een enquête en nog meer J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jacques de Kadt, ‘De Sorbonne in beweging J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 10 (246-257) (1968-1969)
Jacques de Kadt, ‘[249-250]’, ‘Praag 1968: vergroting der verwarring J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 10 (246-257) (1968-1969)
Jacques de Kadt, ‘Waar is het socialisme gebleven? J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 10 (246-257) (1968-1969)
Jacques de Kadt, ‘Moord van toen en kabaal van nu De politieke ondergrond van onthullingen J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Van jonge en oude revolutionairen J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Opmerkingen over boeken J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Het allerslechtste is niet gebeurd Voldoening over Nixon J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Revolutionaire situatie? De toekomst van Frankrijk J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Gids of dwaler? Proclamatie van een nieuwe wetenschap J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Mode-ontwerper Ton Regtien en zijn ‘Universiteit in opstand’. J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Heine in onze tijd? Opmerkingen bij een biografie) J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade mei 1969]’, ‘Afscheid van de P.v.d.A.? Van democratie naar volksdemocratie J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Duidelijkheid in de Nederlandse politiek De lessen van een enquête en nog meer J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jacques de Kadt, ‘Nixon na tien maanden J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1969-1970 (258-277) (1969-1970)
H. van Galen Last en Jacques de Kadt, ‘Een omgekeerde Romein H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques de Kadt, ‘Biafra: tragedie en hysterie Wie zijn de schuldigen? J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques de Kadt, ‘Kiezers-staking en kiezers-bedrog Interessante staten-verkiezingen J. de Kadt.’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques de Kadt, ‘Einde der aarzelingen Een nieuwe taak J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques de Kadt, ‘Weerstanden tegen de demagogie Verheugende verkiezingsresultaten J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade november 1971]’, ‘Om de open wereld Politiek voor het ‘technetronisch’ tijdperk Uit: Hoofdstuk VIII: ‘De Derde Wereld’ Revolutie der onmacht. J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 15 (nrs. 163-172) (1971)
Jacques de Kadt, ‘De verkiezingen van 1971 Er is een mogelijkheid J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 15 (nrs. 163-172) (1971)
Jacques de Kadt, ‘Informatie voor informateurs! De betekenis van de november-verkiezingen J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade november 1972]’, ‘Naar een nieuw centrum De verkiezingen van november 1972 J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
Jacques de Kadt, ‘Herinneringen aan een nooit verschenen tijdschrift J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Politiek en persoonlijkheid Opmerkingen naar aanleiding van het geval Vredeling’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jacques de Kadt, ‘[Tirade september 1974]’, ‘Nixon en de toekomst van de democratie J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Zonder preektoon Het ‘realisme’ van Heldring’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Democratie in gevaar Communismen, socialismen en hun bondgenoten’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Sal Tas Betekenis en waarde’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Jacques de Kadt, ‘Kroniek’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Jaap Goedegebuure, Jacques de Kadt, Aad Nuis en Marjolijn Pouw, ‘Kroniek’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt De verkiezingen der matiging De moeilijke weg naar realisatie van de uitslag’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt De regering die wij verdienen?’ In: Tirade. Jaargang 22 (nrs. 232-241) (1978)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt De ware gedaante van de PVDA’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Iran, olie en hegemonie’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Is dit Gorter?’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Rosa Luxemburg’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Jacques de Kadt, ‘Alexander Cohen Van ‘voorloper van Provo’ tot ‘meeloper der Fascisten’ Jacques de Kadt’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)

Secundaire literatuur over Jacques de Kadt in de dbnl

Menno ter Braak, ‘De Kadt als intellectueel strateeg’ In: In gesprek met de onzen (1946)
H. van Galen Last, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Menno ter Braak, ‘De Kadt als intellectueel strateeg’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
H.A. Gomperts en Arthur Lehning, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
J.B. Charles, ‘J.B. Charles De weer varkens’ In: Maatstaf. Jaargang 5 (1957-1958)
Hans Daalder, ‘De Kadt en zijn communistentijd H. Daalder’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Th.J. Hooning en Jacques de Kadt, ‘De intellectuelen en de macht Th.J. Hooning’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
J.L. Weverbergh, ‘weverbergh/intellectuele zwendelaar’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Laurens van Krevelen, ‘cursief’, ‘laurens d. vancrevel en jak van der meulen / het bewijs van een surrealistische stelling’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
H.F. Cohen, ‘De politieke herinneringen van De Kadt H.F. Cohen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1977 (350-361) (1977)
Ronald Havenaar, ‘Jacques de Kadt en de mythe in de politiek Ronald Havenaar’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1979 (374-385) (1979)
J.H.W. Veenstra, ‘J. de Kadt of de politiek als kultuur J.H.W. Veenstra’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 22 (1979)
Floris Cohen, ‘H.F. Cohen De Kadts Indische jaren’ In: Tirade. Jaargang 23 (nrs. 242-251) (1979)
Ronald Havenaar, ‘R. Havenaar Jacques de Kadt: communist tussen Oscar Wilde en Lenin’ In: Tirade. Jaargang 29 (nrs. 296-300) (1985)
I.D. Verkuil, ‘[Tirade januari & februari 1986]’, ‘I.D. Verkuil Jacques de Kadt en de nieuwe vrijheid’ In: Tirade. Jaargang 30 (nrs. 301-307) (1986)
Maarten Brinkman, ‘Maarten Brinkman Nederlandse socialisten in de Koude Oorlog 1948-1958’ In: Maatstaf. Jaargang 35 (1987)
H.F. Cohen, ‘Bij de crematie van Jacques de Kadt, 20 april 1988 H. Floris Cohen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
P.F.H. Lauxtermann, ‘[493]’, ‘Jacques de Kadt en het onoplosbare dilemma P.F.H. Lauxtermann’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
J.H.W. Veenstra, ‘Politique’, ‘Jacques de Kadt, l'homme politique des intellectuels’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Josine W.L. Meyer, ‘[Tirade juli & augustus 1988]’, ‘Josine Meijer Jacques de Kadt (1897-1988) en de wetenschap der politiek’ In: Tirade. Jaargang 32 (nrs. 314-319) (1988)
Bart Tromp, ‘Bart Tromp Obiter Dicta (6)’ In: Maatstaf. Jaargang 38 (1990)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘IX Het interbellum I: de aristo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Libertinage (1): een tijdschrift voor vrienden’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Tity de Vries, ‘Een Koude Oorlogspropagandist zonder grijstinten Geert van Oorschots politieke overtuigingen ... [Tity de Vries]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)

Websites over Jacques de Kadt

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kadt.html


Terug naar overzicht