auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacques de Kadt

geboren: 30 juli 1897 te Oss
overleden: 16 april 1988 te Santpoort


Biografie(ën) over Jacques de Kadt

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jacques de Kadt

De wereldcrisis en de socialistische strijd (1932)
Politiek of romantiek (1934)
Van Tsarisme tot Stalinisme (1935)
Europa's toekomst (1936)
Verkeerde voorkeur (1936)
Georges Sorel (1937)
Het begin van het einde (ca. 1939)
Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939)
De oude intellectuelen en de politiek (1945)
Menno ter Braak en de menschelijke waardigheid (1945)
Herman Gorter, neen en ja (1947)
Het existentialisme (1947)
Rusland en wij (1947)
Rusland en wij (1947)
Verdediging van het Westen (1947)
Verkeerde voorkeur (1948)
De Indonesische tragedie (1949)
De consequenties van Korea (1950)
Ideologie en samenleving (1950)
Inleiding tot het denken van Karl Marx (1951)
Kaarten op tafel inzake Nieuw Guinea (1951)
Pogrom Praag-Moskou (1953)
De positie van de intellectueel (1955)
Huidige stand van het Nieuw-Guinea-vraagstuk (1961)
Beweringen en bewijzen (1965)
Ketterse kanttekeningen (1965)
Uit mijn communistentijd (1965)
De kiezer en zijn kansen (1967)
Methode "Israel" (1967)
Afscheid van de P.v.d.A.? (1969)
De politiek der gematigden (1972)
Politieke herinneringen van een randfiguur (1976)
Jaren die dubbel telden (1978)
De deftigheid in het gedrag. Een keuze uit zijn verspreide geschriften (1991)
De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften (1991)

Primaire teksten van Jacques de Kadt elders in de dbnl

Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Opstand der belastingbetalers?’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Van 1947 naar 1948’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Naar een tweede München?’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
H. van Galen Last, S.R. de Groot, F.W. van Heerikhuizen, Jacques de Kadt, Arthur Lehning en J.H.W. Veenstra, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek ‘Partij Remise’’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Verheugende overwinning’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Kroniek Tegen het politieke gangsterisme’ In: Libertinage. Jaargang 1 (1948)
Pierre H. Dubois en Jacques de Kadt, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
H.A. Gomperts, Jacques de Kadt, L.Th. Lehmann en Charles Wentinck, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Aan de vooravond van de Ronde Tafel Conferentie’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Léon Blum en Harold Laski Beschouwingen over socialistische politiek en socialistische wetenschap in onze tijd’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt, J.O. Kalff, Adriaan Morriën en J.H.W. Veenstra, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Het geheim van de Sfinx? Opmerkingen naar aanleiding van: ‘The God that Failed’’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jacques de Kadt, J.O. Kalff, Josine W.L. Meyer en Elisabeth du Perron-de Roos, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
J.J. Buskes, Josephus Hendrikus Cornelis Creyghton, Jacques de Kadt en K. Strijd, ‘Anti-militarisme in deze tijd’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt en L.Th. Lehmann, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
H. van Galen Last, Jacques de Kadt en L.Th. Lehmann, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Jacques de Kadt, ‘4 Juli-Augustus 1952’, ‘Verdediging der Middelmatigheid Een dialoog over de verkiezingen, de kabinetsformatie en de troonrede’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt en Charles Wentinck, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt, ‘Gesprek over Stalin en het tegenwoordige Rusland’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Anarchisten en Communisten Een vaststelling der verantwoordelijkheden’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
Theo van Baaren, C.J. Bleeker, E.J. Dijksterhuis, A. de Froe, B.A. van Groningen, Jacques de Kadt, P.J. Meertens, H. Nieuwenhuis en Johan W. Schotman, ‘Nieuwe Boeken’ In: De Gids. Jaargang 124 (1961)
Jacques de Kadt, ‘Angstpolitiek of wereldpolitiek? J. de Kadt Europa gedurende de Cuba-week’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 154 · 16 mei 1962’, ‘We gaan nog niet naar huis’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en J. van Malde, ‘Reacties van een lezer’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘Verkeerde probleemstelling De grote pers en de buitenlandse politiek J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 166 · 8 augustus 1962’, ‘Einde politieke tropenkolder’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘De kern van de zaak Over ‘internationale rechtsorde’, ‘strijd tegen communisme’ en ‘zelfbeschikking’. J. de Kadt’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Dieter Viehöfer, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 160 · 27 juni 1962’, ‘Zonder enig voorbehoud’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt en Peter Vos, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 178 · 31 oktober 1962’, ‘Kracht en voorzichtigheid’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Herman van den Bergh, S. Carmiggelt, Pierre H. Dubois, Dick Hillenius, Jacques de Kadt, Joke Kool-Smit, Aad Nuis, Gerard Reve, Renate Rubinstein, Nico Scheepmaker en J.W. Smit, ‘Meer subsidie voor schrijvers’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Jacques de Kadt, ‘Trotsky in onze tijd De ‘historische school’ van Isaac Deutscher J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Chr.J. van Geel, Jacques de Kadt en Peter Vos, ‘Hollands Maandblad tijdschrift voor literatuur en politiek vijfde jaargang · nummer 194 · september 1963’, ‘Revisionismen in het communisme van vandaag’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Jacques de Kadt en Leo Vroman, ‘Breuk met Trotsky J. de Kadt Ontmoeting met Simone Weil’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘Hollands maandblad tijdschrift voor literatuur en politiek zesde jaargang · nummer 208 · november 1964’, ‘De wereld van L.B. Johnson’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘Bij Trotsky J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
J.P. Guépin, Mels de Jong, Jacques de Kadt, Huug Kaleis en Henk Romijn Meijer, ‘Reacties van lezers’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 6 (1964-1965)
Jacques de Kadt, ‘[220]’, ‘Een trieste zaak Het debat over de ‘toestemming’ J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘Uit het rijke leven der socialistische vad'ren Bezwaren tegen een methode J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘[216-217]’, ‘Een kwestie van kwaliteit Opmerkingen over een verloving J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 7 (214-225) (1965-1966)
Jacques de Kadt, ‘[226]’, ‘De Gaulle en de Navo De werkelijke crisis J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘Een te zacht heelmeester J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘De muis die een bergje baarde J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘Teach- in over Vee, V.S. en Vietnam J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Jacques de Kadt, ‘De anti-Amerikanismen J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
Werner Chomton, H. Drion, Dick Hillenius, Jacques de Kadt en K.L. Poll, ‘[243]’, ‘De agressieve redelijkheid K.L. Poll’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Jacques de Kadt, ‘Het grote tekort Christen-radicalen en progressieve concentratie J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Jacques de Kadt, ‘Lenin en de Russische revolutie J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 9 (236-245) (1967-1968)
Jacques de Kadt, ‘Nixon na tien maanden J. de Kadt’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1969-1970 (258-277) (1969-1970)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt De regering die wij verdienen?’ In: Tirade. Jaargang 22 (1978)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt De ware gedaante van de PVDA’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Iran, olie en hegemonie’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Is dit Gorter?’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
Jacques de Kadt, ‘J. de Kadt Rosa Luxemburg’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
Jacques de Kadt, ‘Alexander Cohen Van ‘voorloper van Provo’ tot ‘meeloper der Fascisten’ Jacques de Kadt’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)

Secundaire literatuur over Jacques de Kadt in de dbnl

Menno ter Braak, ‘De Kadt als intellectueel strateeg’ In: In gesprek met de onzen (1946)
H. van Galen Last, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Menno ter Braak, ‘De Kadt als intellectueel strateeg’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
H.A. Gomperts en Arthur Lehning, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
Hans Daalder, ‘De Kadt en zijn communistentijd H. Daalder’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 8 (226-235) (1966-1967)
H.F. Cohen, ‘De politieke herinneringen van De Kadt H.F. Cohen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1977 (350-361) (1977)
Ronald Havenaar, ‘Jacques de Kadt en de mythe in de politiek Ronald Havenaar’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1979 (374-385) (1979)
J.H.W. Veenstra, ‘J. de Kadt of de politiek als kultuur J.H.W. Veenstra’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 22 (1979)
Floris Cohen, ‘H.F. Cohen De Kadts Indische jaren’ In: Tirade. Jaargang 23 (1979)
P.F.H. Lauxtermann, ‘[493]’, ‘Jacques de Kadt en het onoplosbare dilemma P.F.H. Lauxtermann’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
H.F. Cohen, ‘Bij de crematie van Jacques de Kadt, 20 april 1988 H. Floris Cohen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
J.H.W. Veenstra, ‘Politique’, ‘Jacques de Kadt, l'homme politique des intellectuels’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘IX Het interbellum I: de aristo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Libertinage (1): een tijdschrift voor vrienden’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Tity de Vries, ‘Een Koude Oorlogspropagandist zonder grijstinten Geert van Oorschots politieke overtuigingen ... [Tity de Vries]’ In: ZL. Jaargang 4 (2004-2005)

Websites over Jacques de Kadt

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kadt.html


Terug naar overzicht