auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Joanna Koerten

geboren: 17 november 1650 te Amsterdam
overleden: 28 december 1715 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
J. Coerten
J. Courten
Janneke Koerten


Biografie(ën) over Joanna Koerten

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 10 (1862)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Joanna Koerten

Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok: bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters, 1735

Secundaire literatuur over Joanna Koerten in de dbnl

Hermanus van den Burg, ‘Herderszang op de Papiere Snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, Huisvrouw van den Heer Adriaan Blok.’ In: Nederduitse en Latynse keurdigten (1710)
H.K. Poot, ‘Op het papieren Snywerk van Joanna Koerte wylen huisvrouwe van Adriaen Blok.’ In: Mengeldichten (3 delen) (1716-1722)
H.K. Poot, ‘Op het papieren Snywerk van Joanna Koerten, Wylen huisvrouwe van Adriaen Blok.’ In: Gedichten. Deel 1 (1722)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Joanna Koerten.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
Arnold Houbraken, ‘[Johanna Koerten]’ In: De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 delen) (1976)
Pieter Langendijk, ‘Op de konstige tekening, in het stamboek van juffrouwe Johanna Koerten Blok, Huisvrouw van den Heere Adriaen Blok. Door J. Wandelaar.’ In: De gedichten. Deel 1 (na 1760)

Websites over Joanna Koerten

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Koerten


Terug naar overzicht