auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Lodewijk de Koninck

geboren: 30 oktober 1838 te Hoogstraten
overleden: 22 maart 1924 te Retie


Biografie(ën) over Lodewijk de Koninck

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Lodewijk de Koninck

Heibloemen (1869)
Het menschdom verlost (1874)
Het menschdom verlost. Tafereelen (1874)
Galerij van vaderlandsche tafereelen, opgehangen rond de wieg van P.P. Rubens (1878)
Ode aan Vondel (1879)
Verspreide gedichten (1880)
Ode aan Kiliaan (1882)
Het menschdom verlost. Heldendicht in twaalf zangen (1883)
Karelslied (1884)
Hulde aan (...) Edgard Tinel (1885)
Franciscus (1887)
Kerk en Paus (1887)
Diest en de H. Joannes Berchmans (1888)
De wonderkerk van Hakendover (1896)
Het Heilig Bloed van Hoogstraten (1902)
Lofdicht over het Heilig Sacrament (1902)

Secundaire literatuur over Lodewijk de Koninck in de dbnl

Theodor Schmid, ‘Toonkunst. Franciscus’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
A. van Bogaert, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘Na 1870’, ‘[Dicht en proza]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)


Terug naar overzicht