auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Lodewijk de Koninck

geboren: 30 oktober 1838 te Hoogstraten
overleden: 22 maart 1924 te Retie


Biografie(ën) over Lodewijk de Koninck

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Lodewijk de Koninck

Heibloemen, 1869
Het menschdom verlost, 1874
Het menschdom verlost. Tafereelen, 1874
Galerij van vaderlandsche tafereelen, opgehangen rond de wieg van P.P. Rubens, 1878
Ode aan Vondel, 1879
Verspreide gedichten, 1880
Ode aan Kiliaan, 1882
Het menschdom verlost. Heldendicht in twaalf zangen, 1883
Karelslied, 1884
Hulde aan (...) Edgard Tinel, 1885
Franciscus, 1887
Kerk en Paus, 1887
Diest en de H. Joannes Berchmans, 1888
De wonderkerk van Hakendover, 1896
Het Heilig Bloed van Hoogstraten, 1902
Lofdicht over het Heilig Sacrament, 1902

Secundaire literatuur over Lodewijk de Koninck in de dbnl

Theodor Schmid, ‘Toonkunst. Franciscus’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
A. van Bogaert, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘Na 1870’, ‘[Dicht en proza]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)


Terug naar overzicht