auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Vincent Loosjes

geboren: 20 oktober 1786 te Haarlem
overleden: 4 april 1841 te Haarlem


Biografie(ën) over Vincent Loosjes

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1841 (1841)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 2 (1845)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11 (1865)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Vincent Loosjes

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Vincent Loosjes in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Veldslag bij Waterloo en Dichtproeven, door Vincent Loosjes. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1817. In gr. 8vo. VI en 135 Bl. f 2-8-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1818 (1818)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Zedekundige Uitspanningen van Vincent Loosjes. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1822. In gr. 8vo. 193 Bl. f 2-8-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1823 (1823)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gedenkschriften wegens het vierde Eeuwgetijde van de uitvinding der Boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Julij 1823; bijeenverzameld door Vincent Loosjes. Met Platen. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1824. In gr. 8vo. LIV, 462 Bl. Bij Inteekening f 5-86.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1824 (1824)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nieuwe Zedekundige Uitspanningen van Vincent Loosjes. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1824. In gr. 8 vo. 199 Bl. f 2-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1826 (1826)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Dood van Socrates, gevolgd naar het Fransch van a. de Lamartine, door J. Kisselius. Te Leeuwarden, bij G.T.N. Suringar. 1828. In 16mo. XVI en 87 bl. f :-90. De Dood van Socrates, een Dichtstuk van A. de Lamartine, in Nederduitsche verzen nagevolgd door Vincent Loosjes. Met Vignet. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In gr. 8vo. XII en 83 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828)


Terug naar overzicht