auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Willem G. van Maanen

geboren: 30 september 1920 te Kampen
overleden: 17 augustus 2012


Biografie(ën) over Willem G. van Maanen

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Willem G. van Maanen

Droom is 't leven, 1953
De onrustzaaier, 1954
De onrustzaaier, 1955 (2de druk)
Al lang geleden, 1956
De dierenhater, 1960
Taal noch teken, 1960
De verspeelde munt, 1964
Droom is 't leven, 1964 (2de druk)
Een onderscheiding, 1966
Helse steen, 1970
De hagel is gesmolten, 1973
Hebt u mijn pop ook gezien?, 1974
Een eilandje van pijn, 1981
Het nichtje van Mozart, 1983
Etty, 1988
Valsheid in geschrifte, of De vrouw met de schaar, 1990
Dubbele inktpot, enkele pen, 1994
Vertelde tijd, 1994
Meneer Grönloh, 1995
Vrouw met Dobermann, 1997
Een huis van lief en leed, 2000
Alle verhalen, 2003
Heb lief en zie niet om, 2006
Heb lief en zie niet om, 2007 (3de druk)
Heb lief en zie niet om, 2008 (5de druk)
Bagatellen, 2010

Primaire teksten van Willem G. van Maanen elders in de dbnl

Willem G. van Maanen, ‘Willem G. Van Maanen De deputatie’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Schrijven op het water’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Willem G. van Maanen, ‘teken van tegenspraak’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
Willem G. van Maanen, ‘Willem van Maanen Amsterdam 22 november 1890 - Utrecht 27 augustus 1989’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1991 (1991)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Veel leven om niets’ In: Tirade. Jaargang 35 (nrs. 332-337) (1991)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Voor de rechter van instructie’ In: Tirade. Jaargang 35 (nrs. 332-337) (1991)
Willem G. van Maanen, ‘[Tirade mei & juni 1992]’, ‘Willem G. van Maanen Van hogerhand (Tekst van een achtergehouden voorlezing)’ In: Tirade. Jaargang 36 (nrs. 338-343) (1992)
Willem G. van Maanen, ‘[Nummer 82: Vestdijk en de anderen II. Invloed van en op S. Vestdijk]’, ‘Willem G. van Maanen De bewonderde meester’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1994 (1994)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Een zeldzame vogel’ In: Tirade. Jaargang 39 (nrs. 356-361) (1995)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen De bontjas’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Willem G. van Maanen, ‘Willem van Toorn Het laagland van Simon Vestdijk’ In: Vestdijk-jaarboek. Jaargang 1996 (1996)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Een rekenwonder’ In: De Revisor. Jaargang 33 (2006)
Willem G. van Maanen, ‘Brief van Willem G. van Maanen aan Wim Hazeu’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2006 (2006)
Onno Blom en Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Meneer Grönloh’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen Een geval van doromanie’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen De verandering’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Willem G. van Maanen, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 25 (2007)

Secundaire literatuur over Willem G. van Maanen in de dbnl

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘[IX.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955 (1954-1955)
H.L. Mulder en Aad Nuis, ‘Hollandse nieuwe’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Jaak De Maere, ‘Het prozawerk van Willem G. van Maanen Jaak de Maere’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
W.A.M. de Moor, ‘Willem G. van Maanen 1920’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Willem Jan Otten, ‘Herlezen De terugwerkende kracht van Willem G. van Maanen’ In: Tirade. Jaargang 34 (nrs. 326-331) (1990)
Willem M. Roggeman, ‘Willem G. van Maanen’ In: Beroepsgeheim 6 (1992)
Annemiek Neefjes, ‘Annemiek Neefjes De hond in Van Maanen’ In: Tirade. Jaargang 47 (nrs. 398-401) (2003)
August Hans den Boef, ‘50 jaar spanning tussen fictie en werkelijkheid. Alle verhalen van W.G. van Maanen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)
August Hans den Boef, ‘Het raadsel vergroten Het oeuvre van Willem G. van Maanen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Kees 't Hart, ‘Kees't Hart Het Geheim van Van Maanen Den Haag, maart - april 2007’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Onno Blom, ‘Onno Blom ‘Van binnen leidt deze heer een ander leven.’ Interview met Willem G. van Maanen’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Manon Uphoff, ‘Manon Uphoff Heb lief en zie niet om’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Menno Lievers, ‘Menno Lievers Het oprechte verhaal Van Maanen en de ethiek van het vertellen’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Willem Jan Otten, ‘Willem Jan Otten Willem G. van Maanen, vijftig jaar schrijver’ In: De Revisor. Jaargang 34 (2007)
Peter Altena, ‘Over de leraar Nederlands in Droom is 't leven (1953) van Willem G. van Maanen ‘Nooit de daad bij het woord’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27 (2009)


Terug naar overzicht