auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Willem G. van Maanen

geboren: 30 september 1920 te Kampen
overleden: 17 augustus 2012


Biografie(ën) over Willem G. van Maanen

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Willem G. van Maanen

Droom is 't leven (1953)
De onrustzaaier (1954)
De onrustzaaier (1955)
Al lang geleden (1956)
De dierenhater (1960)
Taal noch teken (1960)
De verspeelde munt (1964)
Droom is 't leven (1964)
Een onderscheiding (1966)
Helse steen (1970)
De hagel is gesmolten (1973)
Hebt u mijn pop ook gezien? (1974)
Een eilandje van pijn (1981)
Het nichtje van Mozart (1983)
Etty (1988)
Valsheid in geschrifte, of De vrouw met de schaar (1990)
Dubbele inktpot, enkele pen (1994)
Vertelde tijd (1994)
Meneer Grönloh (1995)
Vrouw met Dobermann (1997)
Een huis van lief en leed (2000)
Alle verhalen (2003)
Heb lief en zie niet om (2006)
Heb lief en zie niet om (2007)
Heb lief en zie niet om (2008)
Bagatellen (2010)

Primaire teksten van Willem G. van Maanen elders in de dbnl

Willem G. van Maanen, ‘Willem van Maanen Amsterdam 22 november 1890 - Utrecht 27 augustus 1989’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1991 (1991)
Willem G. van Maanen, ‘[Nummer 82: Vestdijk en de anderen II. Invloed van en op S. Vestdijk]’, ‘Willem G. van Maanen De bewonderde meester’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1994 (1994)
Willem G. van Maanen, ‘Willem G. van Maanen De bontjas’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Willem G. van Maanen, ‘Willem van Toorn Het laagland van Simon Vestdijk’ In: Vestdijk-jaarboek. Jaargang 1996 (1996)
Willem G. van Maanen, ‘Brief van Willem G. van Maanen aan Wim Hazeu’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2006 (2006)
Willem G. van Maanen, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 25 (2007)

Secundaire literatuur over Willem G. van Maanen in de dbnl

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘[IX.] De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1954-1955 (1954/55)
H.L. Mulder en Aad Nuis, ‘Hollandse nieuwe’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Jaak De Maere, ‘Het prozawerk van Willem G. van Maanen Jaak de Maere’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
W.A.M. de Moor, ‘Willem G. van Maanen 1920’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Willem M. Roggeman, ‘Willem G. van Maanen’ In: Beroepsgeheim 6 (1992)
Annemiek Neefjes, ‘Annemiek Neefjes De hond in Van Maanen’ In: Tirade. Jaargang 47 (2003)
August Hans den Boef, ‘50 jaar spanning tussen fictie en werkelijkheid. Alle verhalen van W.G. van Maanen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)
August Hans den Boef, ‘Het raadsel vergroten Het oeuvre van Willem G. van Maanen’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 48 (2005)
Peter Altena, ‘Over de leraar Nederlands in Droom is 't leven (1953) van Willem G. van Maanen ‘Nooit de daad bij het woord’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27 (2009)


Terug naar overzicht