auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Lodewijk Mulder

geboren: 9 april 1822 te Den Haag
overleden: 14 mei 1907 te Den Haag


Biografie(ën) over Lodewijk Mulder

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 2 (1888)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907 (1907)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Lodewijk Mulder

Afdrukken van indrukken. Door den Ouden Heer Smits en zijn vriend Mulder, 1854
Jan Faessen, 1857
Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, 1858
Jan Faessen (alleen scans beschikbaar) , 1859 (3de druk)
Journael van Anthonie Duyck, advocaat-fiscaal bij den Raad van State 1591-1602, 1862-1866
De Kiesvereeniging van Stellendijk, 1880
Een lief vers, 1881
Een vriendendienst, 1896
Op glad ijs, 1901
Nederlandsche schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs. L. Mulder, 1909

Uitgaven van Lodewijk Mulder

Dramatische werken. Deel 1. De kiesvereeniging van Stellendijk. Een vriendendienst, 1907
Mengelwerk, 1907
Dramatische werken. Deel 2. Een lief vers. Op glad ijs, 1907
Geschiedkundige novellen. Levensschetsen, 1907
Dramatische werken (2 delen), 1907
Humor en satire, 1907

Werken in een editie van Lodewijk Mulder

Journaal. Deel 1, boek 1 (1862)
Journaal. Deel 2, boek 5 (1862)
Journaal (7 boeken in 3 delen) (1862-1866)
Journaal. Deel 1, boek 2 (1864)
Journaal. Deel 2, boek 3 (1866)
Journaal. Deel 3, boek 6 (1866)
Journaal. Deel 3, boek 7 (1866)
Volledige werken van den ouden heer Smits (5 delen) (1877-1879)

Primaire teksten van Lodewijk Mulder elders in de dbnl

Jan Heemskerk Azn., Lodewijk Mulder en N.W.P. Rauwenhoff, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
Lodewijk Mulder, ‘Levensschets van Jhr. J.G.W. Merkes van Gendt.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1860 (1860)
Lodewijk Mulder, ‘De beoordeeling der uitgave van het journaal van Anthony Duyck, in de ‘Gids’ (Junij 1862).’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Lodewijk Mulder, ‘Emilia van Nassau.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)

Secundaire literatuur over Lodewijk Mulder in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Leesboek over de Mestmakerij, de wijze van bemesting en vruchtbaarmaking van den grond, ten gebruike der plattelands-scholen, door Dr. L. Mulder,Leeraar aan de Technische School te Utrecht, enz. Eene door de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart te Zwolle bekroonde Prijs-’, ‘vraag. Te Deventer, bij J. de Lange. 1854. In kl. 8vo. VIII en 140 bl. ƒ :-45’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Aarde, de Planten en de Mensch. Populaire Schetsen uit het gebied der Planten-Geographie, door J.F. Schouw. Vrij naar de tweede, door den Schrijver zelven herziene Hoogduitsche uitgave van H. Zeise, door Dr. L. Mulder. Te Utrecht, bij Post Uiterweer en Comp. 1857. In post 8vo. VIII en 332 bl., met 2 steendrukplaten. f 2-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden, door Lodewijk Mulder, Eerste Luitenant der Infanterie aan voornoemde Akademie. Te Arnhem, bij D.A. Thieme. 1858. IV en 260 bl. f 1-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1859 (1859)
Robert Fruin, Abraham Kuenen en Otto van Rees, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Carel Adriaan Engelbregt, Joannes Jacobus de Hollander en Henri Ernest Moltzer, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
Willem Jan Knoop, ‘De slag van Nieuwpoort.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
S.J. Hingst, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige Kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
P.J. Blok, G.F. Haspels, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 3 (1903)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper, Henri Smissaert en Jacqueline van der Waals, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 3 (1903)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
G. Kalff, ‘De mannen van ‘de Nederlandsche Spectator’.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘Drama en Tooneel.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Jan L. Walch, ‘Humoristen’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Mulder 1822-1907’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)


Terug naar overzicht