auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gerhardus Heinrich Nagel

geboren: 14 juni 1795 te Deventer
overleden: 29 december 1861 te Utrecht


Biografie(ën) over Gerhardus Heinrich Nagel

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 13 (1868)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)

Werken van Gerhardus Heinrich Nagel

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Gerhardus Heinrich Nagel elders in de dbnl

Gerhardus Heinrich Nagel, ‘De verongelijkte kapitein.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
Gerhardus Heinrich Nagel, ‘De tachtigjarige advocaat.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
Gerhardus Heinrich Nagel, ‘De spreekzaal.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1834 (1834)
Gerhardus Heinrich Nagel, ‘De kabaal.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1834 (1834)

Secundaire literatuur over Gerhardus Heinrich Nagel in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Schetsen uit mijne Javaansche Portefeuille, door G.H. Nagel, Ambtenaar bij het Gouvernement in Nederlandsch Indië. Te Amsterdam, bij C.G. Sulpke. 1828. In gr. 8vo. VI en 116 Bl. f 1-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1829 (1829)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mijn Reiszak. Ontmoetingen, bijgewoonde tooneelen en aangeteekende gevallen op kleine togtjes door Holland en België, enz. Door G.H. Nagel.Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1831. In gr. 8vo. 288 Bl. ƒ 2-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Wandelaarsoogst. Luimige Schetsen en Tafereelen, verzameld op vroeger gedane Uitstapjes en kleine Reizen door het Vaderland en elders. Door G.H. Nagel, Schrijver van Mijn Reiszak, Javaansche Schetsen en Tafereelen, enz. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1832. In gr. 8vo. 243 Bl. f 2-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Lotgevallen van eenen Marinier van de Keizerlijke Garde, gedurende zijne Krijgsgevangenschap in Spanje, op Cabrera en in Rusland. Naar het Fransch van Henri Ducor. II Deelen. Te Amsterdam, bij J.C. van Kesteren. 1834. In gr. 8vo. 609 Bl. f 5-50. De Bandieten en Roovers, in Spanje, Italië en elders, naar het leven geschetst, door C. Mac Farlane. Naar het Engelsch, door G.H. Nagel. II Deelen. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1834. In gr. 8vo. 456 Bl. f 4-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1835 (1835)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Zeemans-leven, of Reizen en Lotgevallen van den Luitenant der Marine W. Bowers. Uit het Engelsch, door G.H. Nagel. Te Amsterdam, bij Gebr. Diederichs. 1835. In gr. 8vo. 378 bl. f 3-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1836 (1836)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mijn Scheepsjournaal. Zonderlinge Lotgevallen en Ontmoetingen van Thomas Cringle. Naar het Engelsch van J.M. Wilson, door G.H. Nagel. III Deelen. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1835. In gr. 8vo. 744 Bl. f 7-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1837 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Avonturen van Pieter Simpel, door Kapitein Marryat. Naar het Engelsch, door G.H. Nagel. In III Deelen. Te Amsterdam, bij Gebr. Diederichs. 1837. In gr. 8vo. 820 Bl. f 7-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Charles Tyrrell. Bijdrage tot de kennis van het menschelijke hart. Door G.P.R. James. II Deelen. Te Amsterdam, bij Weytingh en van der Haart. 1844. In gr. 8vo. 789 bl. f 4-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
Rob Nieuwenhuys, ‘2. De tijd van Van der Capellen’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)


Terug naar overzicht