auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Adrianus Relandus

geboren: 17 juli 1676 te De Rijp
overleden: 5 februari 1718 te Utrecht

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Adriaan Reland


Biografie(ën) over Adrianus Relandus

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 16 (1874)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9 (1933)

Werken van Adrianus Relandus

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Adrianus Relandus elders in de dbnl

J.V. Petersom en Adrianus Relandus, ‘Op de onvergelykelyke snykunst Van Juffrou Joanna Koerten, Huisvrou van den Heere Adriaan Blok.’ In: Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok: bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters (1735)
Adrianus Relandus, ‘Petrus Francius, professor Amstelaed.’ In: Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok: bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters (1735)
Adrianus Relandus, ‘ Verhandeling over de valsche denkbeelden En de Vooroordeelen, welke men tegen het Mahometaandom heeft opgevat; overgezet uit de Latynsche van den Heer Reeland.’, ‘§ I. Dat het meerengedeelte der Godsdiensten door derzelver Tegenpartyders kwalyk zyn beschreeven geweest, en in de eerste plaatse die der Jooden.’ In: Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt. Deel 6 (1738)
Adrianus Relandus, ‘Den vertaalt uit het Latyn van den Heer Reeland door M. D**.’, ‘Eerste kapittel. Algemeene schets der beginselen des Godsdiensts, zoo des beschouwenden, als des oeffenenden.’ In: Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt. Deel 6 (1738)

Secundaire literatuur over Adrianus Relandus in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘H. Relandi de Spoliis Templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Liber singularis. Editio nova. Prolusionem proemisit, notasque adjecit E.A. Schulze, S.S.Th. Dr. in Acad. Viadrina. Traj. apud J.v. Schoonhoven & Socios 1775. Absq. Proef. & Ind. 202 pp. in octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)


Terug naar overzicht