auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Frans Rens

geboren: 2 februari 1805 te Geraardsbergen
overleden: 19 december 1874 te Gent


Biografie(ën) over Frans Rens

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Frans Rens

Boudewijn de IJzeren, 1837
Gedichten, 1839
Bladeren uit den vreemde, 1855

Primaire teksten van Frans Rens elders in de dbnl

Frans Rens, ‘Boudewyn de Yzeren, eerste graef van Vlaenderen.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 (1837)
Frans Rens, ‘De slag van Woeringen historisch verhael (Ao 1288). (naer het hoogduitsch van W. Aschenberg.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Frans Rens, ‘Proeven van Belgisch-Nederduitsche dialecten. VII. Dialect van Beveren (Land van Waes).’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Frans Rens, ‘Proeven van Belgisch-Nederduitsche dialecten. IX. Dialect van Geeraerdsbergen (Oost-Vlaenderen).’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Frans Rens, ‘Proeven van Belgisch-Nederduitsche dialecten. X. Dialect van Maestricht.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Frans Rens, ‘Karel de Goede, graef van Vlaenderen.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Frans Rens, ‘Johanna van Valois, gravin van Henegouwen. (1340.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 4 (1840)
Frans Rens, ‘Proeven van Belgisch-Nederduitsche dialecten. XIII. Dialect van Ninove (Oost-Vlaenderen).’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 4 (1840)
Frans Rens, ‘Over de Fabel van Reinaert den Vos.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 5 (1841)
Frans Rens, ‘Brief over Don Carlos, kroonprins van Spanje, uit Friedrich von Raumer's Briefe aus Paris, Ister theil, s. 113-157. (naer het hoogduitsch.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 8 (1844)
Caspar Hendrik van Boekel, Jan Frans Brouwenaar, Prudens van Duyse, Frans Rens, Theodoor van Rijswijck, C.P. Serrure en F.A. Snellaert, ‘Redevoeringen en gedichten op het graf van Willems uitgesproken.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 10 (1846)
Frans Rens, ‘V F. Rens. De Leeuw van Vlaenderen.’ In: Nederlandsche gedichten (1869)
Jan ten Brink, Cd. Busken Huet, Arthur Cornette, Frans de Cort, Hendrik Keurvels, Frans Rens en Max Rooses, ‘Beoordeelingen der pers.’ In: Novellen (1887)

Secundaire literatuur over Frans Rens in de dbnl

Karel Lodewijk Ledeganck, ‘II. Aen den Dichter F. Rens.’ In: Bloemen mijner lente (1839)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gedichten van F. Rens. Gent, bij D.J. van der Haeghen-Hulin. 1839. In gr. 8vo. 161 bl. f 1-50. Vaderlandsche Poëzij, door Prudentius van Duyse. 1ste Deel. Gent, bij L. Hebbelijnck. Rotterdam, bij W. Messchert. 1840. In 12mo. 208 bl. f 1-20. Het Burgslot van Zomergem, door C. Ledeganck. Gent, bij H. Hoste. 1840. In 12mo. 80 bl. f : - 70.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
Joannes Nolet de Brauwere van Steeland, ‘Het estaminet. Aen den dichter F. Rens.’ In: Dichtluimen (1842)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
G. Kalff, ‘I. Prudens van Duyse (1804-1859). Ledeganck (1805-1847). Rens (1805-1874). Blieck (1805-1880). Nolet de Brauwere (1815-1888).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Virginie Loveling en Ger Schmook, ‘Virginie Loveling Herinneringen aan Frans Rens (1905) Een onuitgegeven tekst bezorgd door G. Schmook Lid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1949 (1949)


Terug naar overzicht