auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Schenkman

geboren: 1 oktober 1806 te Amsterdam
overleden: 4 mei 1863 te Amsterdam


Biografie(ën) over Jan Schenkman

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Jan Schenkman

Gezellige plaatjes en versjes, ?
Pierrot's leven en bedrijf, 19e eeuw
Een ijverige hand vindt werk door 't gansche land, ca. 1850
Het nieuwe apenspel zonder weêrga, ca. 1850
Overpeinzingen van een eenvoudige burgerman op den 16den verjaardag van zijn zoon, 1850
Prentenboek, ca. 1850
Sint Nicolaas schenkt ieder wat: boertig dichtstukje, 1850
St. Nikolaas en zijn knecht, 1850
De mislukte aanslag op de stad Amsterdam, door prins Willem den Tweede in het jaar 1650, 1851
Nieuwe gedichtjes op de vertellingen van Moeder de Gans, ca. 1851
Oud en nieuw. Berijmde voorlezingen en losse dichtstukjes, 1851
Vertellingen van Moeder de Gans, 1851
Weer wat moois voor lieve kleinen, ca. 1851
Het eerste prenteboek op moeders schoot, 1852
Vermakelijk allerlei: prentjes met versjes, 1855
Nieuw AB boek naar een oud rijmpje en op een aardig wijsje, 1856
Nieuw AB boek, naar een oud rijmpje, en op een aardig wijsje, 1856 (?)
Het leven van Jan Klaassen, 1859
Het leven van Jan Klaassen verteld aan de Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1859
Arlequin's bont AB boek, 1860
Vos en konijn, 1862
De boerderij, ca. 1863
De boerderij: nieuw prentenboek, ca. 1863
De kermis-artisten of de viervoetige kunstenmakers voor het kleine publiek, 1863
De nieuwe circus: groot paarden-spel voor het jeugdige publiek, 1863
Humoristische voorlezingen in proza en poëzie, 1863
Het leven van Jan Klaassen, verteld aan de Nederlandsche jeugd, 1864 (2de druk)
Asschepoester in het cirque Carré, 1874
Nieuw A.B. boek naar een oud rijmpje en op een aardig wijsje, ca. 1875 (?)
Torentje torentje bossekruid, of het eerste prentenboek op Moeders schoot, 1880
Gezellige plaatjes en versjes, ca. 1885 (2de druk)
Pierrot's leven en bedrijf, ca. 1900 (4de druk)
Sint Nikolaas en zijn knecht, ca. 1905 (?)
Pierrot, 1907 (?)
Sint Nicolaas en zijn knecht, ca. 1907 (?)

Uitgaven van Jan Schenkman

Weer wat moois voor lieve kleinen, 1985 (facsimile)

Werken vertaald door Jan Schenkman

Asschepoester in het cirque Carré (ca. 1876)

Secundaire literatuur over Jan Schenkman in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lucie op het onbewoonde eiland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen, door Ann Fraser Tytler. Naar den vierden druk uit het Engelsch vertaald. Met vijf gekleurde plaatjes. Te Rotterdam, bij van der Meer en Verbruggen. In kl. 8vo. 267 bl. f 1-50. Kinderdeugd der ouderen vreugd. Met plaatjes. Te Amsterdam, bij G.Th. Bom. In 12mo. 126 bl. f :-90. De vertellingen van moeder de Gans. Op nieuw uit het Fransch vertaald. Met dichterlijke bijschriften door J. Schenkman. Met plaatjes. Bij denzelfden. In kl. 8vo. 144 bl. f :-90. De tweede bede, door Johannes. Te Dordrecht, bij P. Los, Gz. 1851. In kl. 4to. 67 bl.; gecartonneerd f 1-: ingen. f :-80. Spiegel voor jonge lieden. Godsdienstige en zedelijke ta-’, ‘fereelen en verhalen. Onder Redactie van P. Duys. Te Kampen, bij K. van Hulst. In kl. 8vo. Kinderbrieven; leesboek voor scholen en huisgezinnen; ter bevordering van een' duidelijken en ongekunstelden briefstijl; door H. Baarschers, Hulp-onderwijzer te Zwolle. Te Amsterdam, bij J.M.E. Meijer. 1851. In kl. 8vo. 50 bl. f :-15.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Artis voor de Jeugd, door J. Schenkman. Te Amsterdam, bij Hendrik Vleck. Prijs ƒ 0.60’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)


Terug naar overzicht