auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Schenkman

geboren: 1 oktober 1806 te Amsterdam
overleden: 4 mei 1863 te Amsterdam


Biografie(ën) over Jan Schenkman

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Jan Schenkman

Gezellige plaatjes en versjes (?)
Een ijverige hand vindt werk door 't gansche land (ca. 1850)
Het nieuwe apenspel zonder weêrga (ca. 1850)
Overpeinzingen van een eenvoudige burgerman op den 16den verjaardag van zijn zoon (1850)
Prentenboek (ca. 1850)
Sint Nicolaas schenkt ieder wat: boertig dichtstukje (1850)
St. Nikolaas en zijn knecht (1850)
De mislukte aanslag op de stad Amsterdam, door prins Willem den Tweede in het jaar 1650 (1851)
Nieuwe gedichtjes op de vertellingen van Moeder de Gans (ca. 1851)
Oud en nieuw. Berijmde voorlezingen en losse dichtstukjes (1851)
Vertellingen van Moeder de Gans (1851)
Weer wat moois voor lieve kleinen (ca. 1851)
Het eerste prenteboek op moeders schoot (1852)
Vermakelijk allerlei: prentjes met versjes (1855)
Nieuw AB boek naar een oud rijmpje en op een aardig wijsje (1856)
Nieuw AB boek, naar een oud rijmpje, en op een aardig wijsje (1856)
Het leven van Jan Klaassen (1859)
Het leven van Jan Klaassen verteld aan de Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) (1859)
Arlequin's bont AB boek (1860)
Vos en konijn (1862)
De boerderij (ca. 1863)
De boerderij: nieuw prentenboek (ca. 1863)
De kermis-artisten of de viervoetige kunstenmakers voor het kleine publiek (1863)
De nieuwe circus: groot paarden-spel voor het jeugdige publiek (1863)
Humoristische voorlezingen in proza en poëzie (1863)
Het leven van Jan Klaassen, verteld aan de Nederlandsche jeugd (1864)
Asschepoester in het cirque Carré (1874)
Nieuw A.B. boek naar een oud rijmpje en op een aardig wijsje (ca. 1875)
Torentje torentje bossekruid, of het eerste prentenboek op Moeders schoot (1880)
Gezellige plaatjes en versjes (ca. 1885)
Pierrot's leven en bedrijf (ca. 1900)
Sint Nikolaas en zijn knecht (ca. 1905)
Pierrot (1907)
Sint Nicolaas en zijn knecht (ca. 1907)

Uitgaven van Jan Schenkman

Weer wat moois voor lieve kleinen (1985)

Werken vertaald door Jan Schenkman

Asschepoester in het cirque Carré (ca. 1876)

Secundaire literatuur over Jan Schenkman in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lucie op het onbewoonde eiland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen, door Ann Fraser Tytler. Naar den vierden druk uit het Engelsch vertaald. Met vijf gekleurde plaatjes. Te Rotterdam, bij van der Meer en Verbruggen. In kl. 8vo. 267 bl. f 1-50. Kinderdeugd der ouderen vreugd. Met plaatjes. Te Amsterdam, bij G.Th. Bom. In 12mo. 126 bl. f :-90. De vertellingen van moeder de Gans. Op nieuw uit het Fransch vertaald. Met dichterlijke bijschriften door J. Schenkman. Met plaatjes. Bij denzelfden. In kl. 8vo. 144 bl. f :-90. De tweede bede, door Johannes. Te Dordrecht, bij P. Los, Gz. 1851. In kl. 4to. 67 bl.; gecartonneerd f 1-: ingen. f :-80. Spiegel voor jonge lieden. Godsdienstige en zedelijke ta-’, ‘fereelen en verhalen. Onder Redactie van P. Duys. Te Kampen, bij K. van Hulst. In kl. 8vo. Kinderbrieven; leesboek voor scholen en huisgezinnen; ter bevordering van een' duidelijken en ongekunstelden briefstijl; door H. Baarschers, Hulp-onderwijzer te Zwolle. Te Amsterdam, bij J.M.E. Meijer. 1851. In kl. 8vo. 50 bl. f :-15.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Artis voor de Jeugd, door J. Schenkman. Te Amsterdam, bij Hendrik Vleck. Prijs ƒ 0.60’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1864 (1864)


Terug naar overzicht