auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Ed Taverne

geboren: 1938

Werken van Ed Taverne

1950. Welvaart in zwart-wit, 2000

Werken in een editie van Ed Taverne

Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (1971)

Primaire teksten van Ed Taverne elders in de dbnl

Ed Taverne, ‘V Kunsthistorische betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland in de 18e eeuw’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1970 (1970)
H. Baudet, Herman Boon, C.R. Boxer, G. van Dievoet, H.W. von der Dunk, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.F. Mellink, C. Offringa, C.S.M. Rademaker, R.A.D. Renting, C.A. Tamse, Ed Taverne, T.J. Veen en E.H. Waterbolk, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)
Ed Taverne, ‘[Deel 1]’, ‘Mercator Sapiens De Amsterdamse stadsuitleg (1613) in het licht van humanistische opvattingen over stad en koopman. E.R.M. Taverne’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 6 (1990)

Secundaire literatuur over Ed Taverne in de dbnl

Gustaaf Asaert, R.W.J.M. Bos, J. Bosmans, Ph.M. Bosscher, M. Cloet, P.J. Drooglever, Richard F. Griffiths, H.P.H. Jansen, J.A. Kossmann-Putto, F.A.M. Messing, M.E. van Opstall, J.L. Price, C.S.M. Rademaker, Jacqueline Rassel-Lebrun en R. van Uytven, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
Jos Perry, ‘Interdisciplinair’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 118 (2002)


Terug naar overzicht