auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Felix Timmermans

geboren: 5 juli 1886 te Lier
overleden: 24 januari 1947 te Lier


Biografie(ën) over Felix Timmermans

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Felix Timmermans

Pallieter, 19XX (19de druk)
Door de dagen, 1907
Schemeringen van de dood, 1909
Begijnhofsproken, 1912
Pallieter, 1916
Het kindeken Jezus in Vlaanderen, 1917
De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen, 1918
Het kindeken Jezus in Vlaanderen, ca. 1920 (?)
Anna-Marie, 1921
Karel en Elegast, 1921
Mijnheer Pirroen, 1922
De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt, 1923
Driekoningentriptiek, 1923
''t Nonneken Beatrijs. Voor Professor Anton Kippenberg in vereering geschreven', 1924
Bij de krabbekoker, 1924
En waar de ster bleef stille staan, 1924
Het keerseken in de lanteern, 1924
Het kleuterboek, 1924
Pallieter, 1925 (13de druk)
Schoon lier, 1925
Leontientje, 1926
Naar waar de appelsienen groeien, 1926
Het keerseken in de lanteern, ca. 1928 (3de druk)
Pieter Breughel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken, 1928
De hemelse Salome, 1930
De pastoor uit de bloeyenden wijngaerdt, ca. 1930-1940 (8ste druk)
De harp van Sint Franciscus, 1932
Pijp en toebak, 1933
Boerenpsalm, 1935
Het filmspel van Sint Franciscus, 1938
Ik zag Cecilia komen, 1938
De familie Hernat, 1941
Vertelsels. Eerste bundel, 1942
De zachte keel, 1943
Een lepel herinneringen, 1943
Minneke Poes, 1943
Vertelsels. Tweede bundel, 1943
Adriaan Brouwer, 1948
Schemeringen van de dood, 1967 (Meulenhoff pockets)

Werken met illustraties van Felix Timmermans

Wonderland. Deel 1 (1907)
Wonderland. Deel 3 (1907)
Wonderland. Deel 4 (1907)
Wonderland. Deel 5 (1908)
Beatrix. Eine Brabantische Legende (1919)
Daar was eens... (1925)
Bim bam beieren (1929)

Primaire teksten van Felix Timmermans elders in de dbnl

Felix Timmermans, ‘Zwaar’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906 (1906)
Felix Timmermans, ‘Kuddenwacht’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906 (1906)
Felix Timmermans, ‘Voor Guido Gezelle’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908 (1908)
Felix Timmermans, ‘Menschelijkheid’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908 (1908)
Felix Timmermans, ‘O.L. Vrouw der visschen door Felix Timmermans.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Felix Timmermans, ‘Mej. Belpaire,’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Felix Timmermans, ‘Uit: Pieter Breugel. door Felix Timmermans.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Felix Timmermans, ‘Volkskunst Door Felix Timmermans Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
Felix Timmermans, ‘Hoe ik met het werk van Streuvels kennis maakte door Felix Timmermans.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Felix Timmermans, ‘De lange, steenen pijp’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1931 (1931)
Felix Timmermans, ‘Rede van den Heer Felix Timmermans, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1933 (1933)
Felix Timmermans, ‘Breugel. Een veronderstelling Door Felix Timmermans, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1934 (1934)
Felix Timmermans, ‘Tony Bergmann-Hulde te Lier Rede uitgesproken door Felix Timmermans Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1935 (1935)
Felix Timmermans, ‘De vernuftige trommelaar’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Felix Timmermans, ‘[1938/10]’, ‘Robert Storm Petersen door Felix Timmermans’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1938 (1938)
Emmanuel de Bom, Jozef van Mierlo, Jozef Muls, Herman Teirlinck en Felix Timmermans, ‘Algemeene namiddagvergadering van 15 October 1941.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1941 (1941)
Felix Timmermans, ‘De Bende van de onzichtbare hand Door Felix Timmermans’ In: Groot vakantieboek (1958)
Gerrit Achterberg, Nicolaas Beets, Henri Bruning, André Demedts, Ida Gerhardt, Guido Gezelle, Hubert van Herreweghen, Martinus Nijhoff, Rudolf van de Perre, M. van der Plas en Felix Timmermans, ‘kunst en geest’ In: Vlaanderen. Jaargang 30 (1981)

Secundaire literatuur over Felix Timmermans in de dbnl

Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
P.L. van Eck jr., Aty Greshoff, H.E.H. van Loon en Constant van Wessem, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 15 (1916)
Johan Gustaaf Danser, Christine Doorman, Gerard van Eckeren, Ida Haakman, E.C. van der Mandele, André de Ridder, P.H. Ritter jr. en Rinke Tolman, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 16 (1917)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 18 (1919)
P.L. van Eck jr., Martin Permys, Marie Schmitz en Johan Tersteeg, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
P.L. van Eck jr., ‘Een oud volksverhaal herleefd’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
P.L. van Eck jr., Ida Haakman, Amoene van Haersolte, Roel Houwink, F. Jansonius, Martin Permys, Marie Schmitz en A. Wapenaar, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
G.H. 's- Gravesande, ‘Al pratende met ... Felix Timmermans’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Johan Theunisz, ‘Twee reizen’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jo van Ham, ‘Felix Timmermans door J. van Ham.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 4 (1926-1927)
Albert Helman en Albert Kuyle, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 4 (1928)
Jacques Gans en Albert Kuyle, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 4 (1928)
J. van Rijckevorsel, ‘Felix Timmermans en de schilderkunst.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
Theo Rutten, Felix Timmermans (1928)
Jo van Ham, ‘Felix Timmermans door J. van Ham.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
Roel Houwink, ‘Kroniek van het proza’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Herman Oosterwijk, ‘Uit Vlaanderen’ In: Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)
Gerard Walschap, ‘De Keerzijde’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
[tijdschrift] Forum, Forum. Jaargang 3 (1934)
Maurice Roelants, ‘Lierke Plezierke’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Roel Houwink, ‘De geestelijke achtergrond van het werk van Felix Timmermans Roel Houwink’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 12 (1934-1935)
Anton van Duinkerken, Frederik de Graaf en Roel Verlaan, ‘Kroniek’ In: Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
August van Cauwelaert, ‘De romancier en zijn jeugd Door Dr. Aug. Van Cauwelaert Lid der Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1943 (1943)
Emiel Jan Janssen, ‘Letterkundige kroniek In memoriam Felix Timmermans door em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 14 (1946-1947)
Paul de Vree, ‘Paul de Vree Felix Timmermans’ In: Roeping. Jaargang 24 (1947)
Jowan De Kever, ‘Jowan de Kever Felix Timmermans † Kleine Biographie’ In: Roeping. Jaargang 24 (1947)
Emiel Jan Janssen, ‘Literaire mozaïek door Em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 1 (1947-1948)
Menno ter Braak, ‘Boeren aan bod’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Albe, ‘Albe Mijn afscheid van Felix Timmermans’ In: Roeping. Jaargang 26 (1949)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Timmermans 1886-1947’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Albert Westerlinck, ‘Felix Timmermans herdacht Door Prof. Dr. J. Aerts Lid van de Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1957 (1957)
José de Ceulaer, ‘Felix Timmermans buiten onze grenzen door Drs. Jose de Ceulaer Lier’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 8 (1964-1965)
Joos Florquin, ‘Lode Baekelmans Amerikalei 138, Antwerpen’ In: Ten huize van... 3 (1966)
Lia Timmermans, ‘Het huis van mijn vader’ In: Vlaanderen. Jaargang 16 (1967)
[tijdschrift] Vlaanderen, ‘Timmermans' werk in het buitenland Stemmen vanover de grenzen’ In: Vlaanderen. Jaargang 16 (1967)
[tijdschrift] Vlaanderen, Vlaanderen. Jaargang 16 (1967)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Diets makertjes’ In: Neerlandia. Jaargang 72 (1968)
Bernard Kemp, Van In 't wonderjaer tot De verwondering (1969)
Tom Bouws, ‘Renaat Veremans en Felix Timmermans’ In: Vlaanderen. Jaargang 19 (1970)
Manu Ruys, ‘Vierde hoofdstuk Tragische jaren (1914-1944)’ In: De Vlamingen (1972)
Julien van Remoortere, ‘Felix Timmermans ’ In: Vlaanderen. Jaargang 22 (1973)
Julien van Remoortere, ‘Felix Timmermans’ In: Vlaanderen. Jaargang 24 (1975)
André Demedts, ‘Tien jaar kontakten met de Franse Nederlanden André Demedts’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1976 (1976)
Fernand Bonneure, ‘la peinture naïve en belgique et aux pays-bas’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
G.P.M. Knuvelder, ‘Felix Timmermans (1886-1947)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1976)
José de Ceulaer, ‘Felix Timmermans, Anton Bergmann et la ville de Lierre’ In: Septentrion. Jaargang 9 (1980)
Ingrid van de Wijer, ‘Een geschenk aan de wereld Felix Timmermans in vertaling Ingrid van de Wijer’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
Anne Marie Musschoot, ‘Lettres flamandes’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
Luc Decorte, ‘Littérature’, ‘1986, année Felix Timmermans’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
Katrien Deylgat, Marc Dubois, Dirk van de Perre, Rudolf van de Perre en Anton van Wilderode, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 35 (1986)
Ignaas Dom, ‘Felix Timmermans en Neerlandia’ In: Neerlandia. Jaargang 90 (1986)
Anton van Wilderode, ‘Tu felix eris Felix Timmermans herdenking in de Academie door C. Coupé (Anton Van Wilderode) Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1987 (1987)
Michel Dupuis, ‘IV. De vernieuwing van de romankunst 1913-1941 door prof. dr. M. Dupuis’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Timmermans in 26 talen’ In: Neerlandia. Jaargang 92 (1988)
A.A. Keersmaekers, ‘Frederik van Eeden en Felix Timmermans door A. Keersmaekers Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1990 (1990)
Rudy Ailliet, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Robert Declerck, Karel Van Deuren, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Rudolf van de Perre, Frank Tubex, Julien Vermeulen en Jan Vorsselmans, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Timmermans en het activisme’ In: Neerlandia. Jaargang 96 (1992)
Jooris van Hulle, ‘Verzameld’, ‘Felix Timmermans Verzameld dichtwerk Jooris van Hulle’ In: Poëziekrant. Jaargang 17 (1993)
Rik Van Daele en Marcel Ryssen, ‘Uit boek en tijdschrift’ In: Tiecelijn. Jaargang 6 (1993)
A.A. Keersmaekers, ‘Felix Timmermans: ‘De kern van alle dingen’ door A. Keersmaekers Ondervoorzitter van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1993 (1993)
Jules Van Ackere, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 42 (1993)
Herbert van Uffelen, ‘3. Der Zeitraum 1914-1945’ In: Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990 (1993)
A.A. Keersmaekers, ‘Felix Timmermans, Boerengebed (Adagio 12) door A. Keersmaekers Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1995 (1995)
Erik Baeck, Mark Delrue, Bob Francis, Yves Knockaert, Patrick Lateur en Hans Schotte, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 44 (1995)
A.A. Keersmaekers, ‘De ‘bibliotheek’ van Felix Timmermans 1913/1914 door A. Keersmaekers Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1996 (1996)
A.A. Keersmaekers, ‘De Herfst blaast op den horen... Drie herfitgedichten van Felix Timmermans door A. Keersmaekers Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1996 (1996)
Guido Logie, ‘Literatuur Een schilder met woorden ● Guido Logie’ In: Neerlandia. Jaargang 101 (1997)
Jeroen Overstijns, ‘[Ons Erfdeel, 40ste jaargang, november-december, nummer 5]’, ‘Felix Timmermans mee naar het volgende millennium? ‘Met wat letterkunde in groot genoegen omsierd’’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 40 (1997)
Jules Van Ackere, Hugo Brutin, Robert Declerck, Mark Delrue, Karel Van Deuren, Gust Keersmaekers, Jean-Luc Meulemeester, Harold van de Perre, Raoul M. de Puydt en Geert Swaenepoel, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 46 (1997)
Marc Somers, ‘Interbellum’, ‘Marc Somers Van ‘Boudewijn’ tot ‘Brueghel’. Timmermans in de jaren twintig’ In: Verhalen voor Vlaanderen (1997)
Ingrid Wikén Bonde, ‘2. Forschungsstätten und Informationsquellen’ In: Was hat uns dieser Gast wohl zu erzählen? oder Die Jagd nach dem Nobelpreis (1997)
Willy Copmans en Luc Decorte, ‘Lier: Felix Timmermans- & Isidoor Opsomer-Huis’ In: Vlaanderen. Jaargang 48 (1999)
Joris Gerits, ‘Felix Timmermans et la francophonie’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)
A.A. Keersmaekers, ‘Timmermans en Gezelle A. Keersmaekers, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2005 (2005)
Menno ter Braak, ‘Lof van Felix Timmermans’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘Felix Timmermans,’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)
Sofie Onghena, ‘Herinnering of vermaak? De monumentale verbeelding van Stijn Streuvels, Ernest Claes en Felix Timmermans Sofie Onghena’ In: Jaarboek 14 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008. Voor altijd onder de ogen. Streuvels en de beeldende kunsten (2009)

Websites over Felix Timmermans

http://home.wxs.nl/~petanque/timmer.html


Terug naar overzicht