auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Hendrik van Veldeke

geboren: 1128 te Veldeke
overleden: 1190

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Heinric van Veldeke


Biografie(ën) over Hendrik van Veldeke

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Hendrik van Veldeke

De minneliederen, ca. 1170-1190 (handschrift)
Sint Servaeslegende in Dutschen dichtede dit Heynrijck die van Veldeken was geboren, ca. 1170-1180 (handschrift)
Eneide, ca. 1180 (handschrift)
Sint Servatius legende, 1955 (2de druk)
Sint Servaes legende, 1976 (2de druk)
25 minneliederen, 1977 (3de druk)

Uitgaven van Hendrik van Veldeke

Des Minnesangs Frühling, 1857
Eneide (alleen scans beschikbaar) , 1882
Sint Servatius legende, 1912
Henric van Veldeken, inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing (alleen scans beschikbaar) , 1931
Sint Servaes legende (alleen scans beschikbaar) , 1950
Sente Servas, 1956
Eneide, 1964
25 minneliederen, 1966
Des Minnesangs Frühling, 1977 (herziene druk)
De minneliederen (alleen scans beschikbaar) , 1978
Heinrich von Veldeke: Eneasroman. Die Berliner Bilderhandschrift mit Übersetzung und Kommentar; mit den Miniaturen der Handschrift und einem Aufsatz von Dorothea und Peter Diemer, 1992
Hendrik van Veldeke. Servaaslegende, 1993
Sente Servas, 2008

Primaire teksten van Hendrik van Veldeke elders in de dbnl

Hendrik van Veldeke, ‘Henric van Veldeken Maastricht’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)

Secundaire literatuur over Hendrik van Veldeke in de dbnl

F.A. Snellaert, ‘Eerste tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
Polydoor Daniëls, ‘Iets over Veldeken.’ In: Het Belfort. Jaargang 1 (1886)
W.J.A. Jonckbloet, ‘V. Eigenlijk begin der Middelnederlandsche letterkunde.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1. De middeleeuwen (1) (1888)
W.J.A. Jonckbloet, ‘XIV. De gewijde poëzie.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1. De middeleeuwen (1) (1888)
J.J.A.A. Frantzen, ‘De invloed der Duitsche Letteren op de Nederlandsche.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
Henri Pirenne, ‘Hoofdstuk V Taal, letteren, kunst, godsdienst’ In: Geschiedenis van België. Deel 1 (1902)
G. Kalff, ‘II.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1 (1906)
Wilhelm Scherer, ‘Voor ons onderwijs.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1920 (1920)
J. te Winkel, ‘III. Heinrich van Veldeke.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
J. te Winkel, ‘IV. De Duitsche Heldensage.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk VII De adel’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 1 (1923)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Maandkroniek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 25 (1926)
Jozef van Mierlo, ‘Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den Straatsburgschen Alexander gehandhaafd Lezing door Dr. J. Van Mierlo jun. S.J.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Jozef van Mierlo, ‘De speelman Hendrik, van Veldeke door Dr. J. van Mierlo jun. S.J.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Leo Goemans, Jozef van Mierlo en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 17 October 1928’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Jef Notermans, ‘Heynrijck van Veldeken Z'n leven’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Th. de Ronde, ‘De beteekenis van Hendrik van Veldeke. ...een middelaar tusschen twee groote beschavingen. door Dr. Th. De Ronde.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928 (1928)
Jozef van Mierlo, ‘‘De speelman Hendrik, van Veldeke’ gehandhaafd Door Dr. J. Van Mierlo S.J. Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929 (1929)
Jozef van Mierlo, ‘Was Hendrik van Veldeke een geboren Ridder? Door Dr. J. van Mierlo, S.J. briefwisselend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930 (1930)
Jozef van Mierlo, ‘Om het Veldeke-probleem Door Prof. Dr. J. van Mierlo, Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932 (1932)
Jozef van Mierlo, ‘Hendrik van Veldeke. Besluit van een bijdrage tot de geschiedenis van de ministerialiteit in onze gewesten Door Prof. Dr. Van Mierlo, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1933 (1933)
Jozef van Mierlo, ‘Nieuws over Heynrijck van Veldeken Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken Door Prof. J. Van Mierlo Werkend lid der Koninkl. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1939 (1939)
Frank Baur en Jozef van Mierlo, ‘Hoofsche epiek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
Frank Baur en Jozef van Mierlo, ‘Lyrische poezie’, ‘De wereldlijke minnelyriek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
Frans Erens, ‘Rogier over Veldeken.’ In: Suggesties. Critieken, invallen en verbeeldingen (1940)
Luc Indestege, ‘Hendrik van Veldeke's minneliederen in Nederlandse verzen overgebracht Door Dr Luc Indestege Lid der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1948 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘De jongste Veldeke-studie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 42 (1949)
Max Prick van Wely, ‘2 Het ontstaan van de Nederlandse spreektalen en het Diets. Heinric van Veldeke en Jan van Brabant. De verdere ontwikkeling van het volkslied tot aan de 17de eeuw.’ In: Het bloeitijdperk van het Nederlandse volkslied. Van het ontstaan tot de zeventiende eeuw (1949)
Jozef van Mierlo, ‘De oplossing van het Veldeke-probleem Door Prof. Dr J. Van Mierlo Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
P.C. Boeren, ‘Vragen rondom Hendrik van Veldeke’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73 (1955)
P.C. Boeren, ‘Vragen rondom Hendrik van Veldeke’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 74 (1956)
M. Jz. van Mierevelt, ‘Om Hendrik van Veldeke Door Prof. Dr. J. van Mierlo S.J. Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1956 (1956)
Jef Notermans, ‘Henric van Veldeke de oudst bekende Dietse dichter’ In: Neerlandia. Jaargang 62 (1958)
Cola Minis, ‘De Lyriek van Henric van Veldeke binnen het kader van de Duitse Minnesang’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 2 (1958)
C.C. de Bruin, ‘Habent sua fata manuscripta. Opmerkingen bij de uitgave van Sente Servas door Frings-Schieb.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 51 (1958)
Jozef van Mierlo, ‘De taal van Veldeke Door † Prof. Dr. J. van Mierlo S.J. Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1958 (1958)
Gabriële Schieb, ‘Zu G. de Smet, J. van Mierlo en het Veldekeprobleem (Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem Nr. 8, Groningen 1963).’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 80 (1964)
D.P. Blok, Fons van Buuren, Leonard Forster, C.M. Geerars en J. IJsewijn, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
Olga Weijers, ‘[Nummer 2]’, ‘les pays-bas au moyen âge réflexions sur les origines de la culture néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
G.P.M. Knuvelder, ‘Geestelijke letterkunde’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1 (1978)
G.P.M. Knuvelder, ‘Hoofse roman’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1 (1978)
G.P.M. Knuvelder, ‘(Hoofse) lyriek’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1 (1978)
Jef Notermans, ‘Veldekens visie op de vrouw. I’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1 (1983)
F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten middeleeuwse dichters? Over de dynamiek van het literaire leven in de middeleeuwen F.P. van Oostrom’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
Jef Notermans, ‘Veldekens visie op de vrouw. II’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2 (1984)
[tijdschrift] Literatuur, ‘Minnelyriek als standsliteratuur Over literatuur en ideologie in Heinric van Veldekens minnelyriek G. van der Meulen’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Jan Kuijper, ‘de tombe van hendrik van veldeke en jan van brabant’ In: Tomben (1989)
J.J. Goossens, ‘De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente servas door J. Goossens Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1990 (1990)
J.J. Goossens, De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente Servas (1991)
J.J. Goossens, Die Servatiusbruchstücke (1992)
J.H. Winkelman, ‘Over Hendrik van Veldeke, Gottfried von Strassburg en een eekhoorn in Manesse J.H. Winkelman’ In: Een zoet akkoord (1992)
Hartmut Beckers, 'Die volkssprachige Literatur des Mittelalters am Niederrhein' (1995)
Frank Willaert, ‘Van luisterlied tot danslied De hoofse lyriek in het Middelnederlands tot omstreeks 1300 Frank Willaert’ In: Grote lijnen (1995)
Frank Willaert, 'Van luisterlied tot danslied. De hoofse lyriek in het Middelnederlands tot omstreeks 1300' (1995)
Bart Besamusca en G. Sonnemans, ‘Teksten’, ‘1 Hendrik van Veldeke: Sint Servaes legende’ In: De crumen diet volc niet eten en mochte. Nederlandse beschouwingen over vertalen tot 1550 (1999)
J.J. Goossens, ‘Het Zuidlimburgse landschap bij Hendrik van Veldeke Jan Goossens, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2001 (2001)
Clara Strijbosch, ‘Recensies’, ‘Veldeke verbeeld’ In: Madoc. Jaargang 2008 (2008)
Lou Spronck, ‘Een werkzaam leven’ In: Dr. Joseph Endepols, 1877-1962. Woordenaar en dialectoloog (2012)


Terug naar overzicht