auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Adriaen Verwer

geboren: ca. 1655 te Rotterdam
overleden: 31 maart 1717 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Anonymus Batavus


Biografie(ën) over Adriaen Verwer

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 19 (1876)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van Adriaen Verwer

Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica; deprompta ex Adversariis Anonymi Batavi: In Usum Proximi Amici, 1707
'Brief, door den ongenoemden Schryver der Idea Grammatica, &c. ofte Schetse der Nederduitsche Taelkunst aen den Heere David van Hoogstraten over de echte Nederduitsche Vocaelspellinge', 1708
'Brief, door den ongenoemden Schryver der Idea, of Schetse der Nederduitsche Spraekkunst, aen den Heere David van Hoogstraten', 1708
'Brief aen den Heere Adriaen Reland, professor der oostersche talen in de Academie tot Utregt, vanden Schryver der linguae Belgicae Idea Grammatica; & c. tot rekenschap vande Aenmerkingen vanden Heer Arnold Moonen op dezelve Idea [...]', 1709

Secundaire literatuur over Adriaen Verwer in de dbnl

P. van Geer, Pieter Nicolaas Muller, S. Vissering en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch Album.’ In: De Gids. Jaargang 34 (1870)
F.L. Zwaan, ‘De Hubert's Noodige Waarschouwinge.’, ‘I. Biografisch - Bibliografische Inleiding:’ In: Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst (1939)
J.F. Vanderheyden, ‘Adriaan Verwer Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands Verwer en Zuid-Nederland Door Jan F. Vanderheyden Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1957 (1957)
Lo van Driel, ‘Eene geauctoriseerde tale Adriaen Verwer, koopman, jurist en taalliefhebber L.F. van Driel’ In: Voortgang. Jaargang 13 (1992)
R.J.G. de Bonth, ‘Roland de Bonth ‘Nu een woordjen van de Idea’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)
Jan Noordegraaf en Marijke J. van der Wal, ‘Lambert ten Kate (1674-1731) and linguistics Jan Noordegraaf & Marijke van der Wal’ In: Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel (2001)
Lambert ten Kate Hz., ‘‘En zie daer 't begéérde’ Ten Kate, Verwer en de studie van het Gotisch’ In: Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)
Lambert ten Kate Hz., ‘Gemeenschap Tussen de Gottische spraeke En de Nederduytsche,’, ‘Brief wegens de Gottische spraeke.’ In: Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)
Lambert ten Kate Hz., Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)
Monique Bullinga, A.J. Hanou, Joop W. Koopmans, Anna E.C. Simoni en Rietje van Vliet, ‘Boekbesprekingen en signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26 (2003)
Frank Brandsma, Gijsbert Rutten en Ton van Strien, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120 (2004)


Terug naar overzicht