Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Berber van der Geest

geboren: 1938

Werken van Berber van der Geest

Der binne fan dy dingen..., 1975

Primaire teksten van Berber van der Geest elders in de dbnl

Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest/gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Fersen’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Help’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Gjin trochkommensein oan’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / Pang pang pang pang pang...’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Wêz soun / Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest /’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / In dei’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / Finzen’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest Hjerstnúnders’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest The end is at hand’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Jan J. Bylsma, Berber van der Geest, R.R. van der Leest, Tsjits Peanstra en Jan Wybenga, ‘Katalogus (Foto's Andrys Stienstra, FLMD.)’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest It is myn lân, it bloeit, en bûten dat is neat.’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Berber van der Geest, ‘Unoantaastber bewûnderje? (3) Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Berber van der Geest, ‘Grêf te Blauhûs’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Berber van der Geest, ‘Meine Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur Gedonder’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur Ivichheid’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Berber van der Geest in de dbnl

[tijdschrift] Trotwaer, ‘Henk Dragstra Dei en wei: leafde op it earste gesicht?’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Eppie Dam, ‘Eppie Dam En miende dat it frijheit wie’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga Berber van der Geest: ‘ik woe / dat ik in skilderij skreau / sûnder wurden’.’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Babs Gezelle Meerburg, ‘It oeuvre fan Berber van der Geest Libbenslang swier fan har eigen bernetiid Babs Gezelle Meerburg’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht