Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Berber van der Geest 1938

geboren: 1938

Werken

Der binne fan dy dingen... (1975)

Primaire teksten elders in de dbnl

Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest/gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Fersen’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Help’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest / Gjin trochkommensein oan’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / Pang pang pang pang pang...’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Wêz soun / Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest /’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / In dei’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest / Finzen’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest Hjerstnúnders’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Berber van der Geest, ‘Berber v.d. Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest The end is at hand’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Jan J. Bylsma, Berber van der Geest, R.R. van der Leest, Tsjits Peanstra en Jan Wybenga, ‘Katalogus (Foto's Andrys Stienstra, FLMD.)’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Berber van der Geest, ‘Berber van der Geest It is myn lân, it bloeit, en bûten dat is neat.’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Berber van der Geest, ‘Unoantaastber bewûnderje? (3) Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Berber van der Geest, ‘Grêf te Blauhûs’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Berber van der Geest, ‘Meine Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur Gedonder’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Berber van der Geest, ‘Oebele Naneur Ivichheid’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur in de dbnl

[tijdschrift] Trotwaer, ‘Henk Dragstra Dei en wei: leafde op it earste gesicht?’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Eppie Dam, ‘Eppie Dam En miende dat it frijheit wie’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga Berber van der Geest: ‘ik woe / dat ik in skilderij skreau / sûnder wurden’.’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Babs Gezelle Meerburg, ‘It oeuvre fan Berber van der Geest Libbenslang swier fan har eigen bernetiid Babs Gezelle Meerburg’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht