Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Eeltsje Hettinga 1955

geboren: 1955

Werken

Akten fan winter (1998)

Primaire teksten elders in de dbnl

Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga Ûnwaer’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga De wegen’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga Poëzij as brea, of it tinken út mear as ien oarsprong wei’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Eeltsje Hettinga, ‘Oan tafel Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Eeltsje Hettinga, ‘Stanbylden yn 'e sinne Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Eeltsje Hettinga, ‘Sisifus op 'e fyts Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Eeltsje Hettinga, ‘De ferearre dichter fan it dûbeld paradys Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Eeltsje Hettinga, ‘Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Eeltsje Hettinga, ‘De Ferstrikeling fan Trotwaer’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Eeltsje Hettinga, ‘Tsjisse Hettema’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Eeltsje Hettinga, ‘Nei bûten ta, de grinzen oer Eeltsje Hettinga’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)

Secundaire literatuur in de dbnl

[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Vertaal- en debuutprijs Provincie Fryslân’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
Henk van der Veer, ‘Trioel It orakel fan San Pedro’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
G. van der Meer, ‘Tsjêbbe Hettinga: byldzjend, ryk, oerdiedich, barok, oerladen, wurdebrij, ûnbegryplik? Geart fan der Mear’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Jan Pieter Janzen, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht