Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Koos Tiemersma

geboren: 1952 te Franeker

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Froon Akker

Werken van Koos Tiemersma

De ljedder, 2002
De ljedder, 2010 (4de druk)

Secundaire literatuur over Koos Tiemersma in de dbnl

Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)

Websites over Koos Tiemersma

http://www.froonakker.nl/


Terug naar overzicht