3 juli 2001

Nieuw:
De literatuur van de Gouden Eeuw in honderd artikelen

Vanaf vandaag is de rubriek ‘De Gouden Eeuw in honderd artikelen’ in de dbnl beschikbaar. Het bevat wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen over auteurs, werken, genres, literatuuropvattingen enz. uit de zestiende en zeventiende eeuw. De uiteindelijke selectie werd samengesteld door Johan Koppenol, Mieke Smits-Veldt, René van Stipriaan en Els Stronks.

Uit het ten geleide:

In het najaar van 1999 werd aan vakspecialisten gevraagd een lijstje in te dienen met titels van belangrijke, baanbrekende, ‘klassieke’ dan wel geruchtmakende wetenschappelijke artikelen over de Nederlandse literatuur van de Gouden Eeuw (ca. 1550-1700). Van de veertig vakgenoten die door ons werden aangeschreven, reageerde zestig procent. Uit hun lijstjes is een bijna driehonderd titels tellende groslijst samengesteld. De redactie heeft op basis daarvan de definitieve selectie gemaakt. [...] In de eerste plaats wilde de redactie zoveel mogelijk een ‘state of the art’ geven, waarin recent ontwikkelde aandachtsgebieden en nieuwe methodologische benaderingen in zo groot mogelijke verscheidenheid aan bod konden komen. Dit bracht met zich mee dat ook enkele belangrijke studies uit aanpalende terreinen als kunstgeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis en boekwetenschap een plaats konden krijgen. In de tweede plaats zouden de honderd artikelen tezamen zoveel mogelijk aspecten moeten behandelen van de Nederlandse letterkunde in de periode 1550-1700; belangrijke auteurs mochten niet ontbreken, de verscheidenheid aan levensbeschouwingen moest tot uiting komen enz.

De gebruiker vindt de artikelen gesorteerd op naam van auteur, op jaar van verschijnen, genres, tijdvakken. Bovendien zijn artikelen over enkele belangrijke auteurs bij elkaar geplaatst.

De komende jaren zullen nog meer selecties van secundaire literatuur in de dbnl worden opgenomen. Op stapel staan ‘De Nederlandse taalkunde in honderd artikelen’ en ‘De Middeleeuwen in honderd artikelen’.

(3 juli 2001) (RvS)