Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 23


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 23. Johannes Müller, Amsterdam 1902


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 23


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1901.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten in nederland over 1901.

Bijlage E. Lijst der van Januari 1901 tot Januari 1902 door schenking, ruiling en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

De kroniek van het klooster Aduard, Medegedeeld door Dr. H. Brugmans.

Memoriën van ridder Theodorus Rodenburg betreffende het verplaatsen van verschillende industrieën uit Nederland naar Denemarken, met daarop genomen resolutiën van koning christiaan IV (1621), Medegedeeld door Dr. G.W. Kernkamp.

Correspondentiën in steden van Zeeland, Medegedeeld door Dr. R. Broersma en Mr. R. Fruin.

Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling in 1747 en 1748 te Rotterdam en te Amsterdam. Medegedeeld door Dr. F.J.L. Krämer.

Aanteekeningen van J.A. van de Perre de nieuwerve over de acte van verbintenis en de dankadressen in Zeeland in 1787. Medegedeeld door Dr. Th. Bussemaker.

Het oorspronkelijke handschrift van Geldenhauers Itinerarium, Medegedeeld door Dr. J. Prinsen JLz.