Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 24


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 24. Johannes Müller, Amsterdam 1903


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 24


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1902.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1902.

Bijlage E. Lijst der van Januari 1902 tot Januari 1903 door schenking, ruiling en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

Un mémoire d'Abraham de Wicquefort en 1659. Medegedeeld door Albert Waddington.

De doleantie van een deel der burgerij van Amsterdam tegen den magistraat dier stad in 1564 en 1565. Medegedeeld door wijlen A.J.M. Brouwer Ancher en Dr. Joh. C. Breen.

Nieuwe fragmenten van Dordtsche rekeningen, Medegedeeld door J.L. van Dalen.

Memoire touchant le negoce et la navigation des Hollandois, Medegedeeld door Dr. P.J. Blok.

Drie brieven van Willem van Oldenbarnevelt aan Hugo de Groot, met een brief van koning Filips IV van Spanje aan den markies d'Aytona, Medegedeeld door H.C. Rogge.

Contract tot oprichting van een Zweedsch factorie-comptoir te Amsterdam in 1663. Medegedeeld door Johan E. Elias.

Nog een brief van Willem van Oldenbarnevelt aan Hugo de Groot, Medegedeeld door H.C. Rogge.