Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 28


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 28. Johannes Müller, Amsterdam 1907


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 28


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1906.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Verslag van een voorloopig onderzoek naar de Bentinck-papieren, aanwezig in het Britsch Museum te Londen.

Bijlage E. Verslag van een onderzoek naar ongedrukte resolutiën der Staten van Holland na 1572.

Bijlage F. Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten in Nederland over 1906.

Bijlage G. Lijst der van Januari 1906 tot Januari 1907 door schenking, ruiling en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

De tegenpaus Clemens VII en het bisdom Utrecht, Medegedeeld door Dr. G. Brom.

Brieven van J.D. van der Capellen tot den Pol, Medegedeeld door W.W. van der Meulen.

Bescheiden betreffende de doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 Medegedeeld door F.J.L. Krämer

Rekeningen van schilderijen en muziekinstrumenten, door Dr. Jonas Charisius in 1607 en 1608 in de Nederlanden gekocht, Medegedeeld door G.W. Kernkamp.

Lijst van ambten en officiën ter begeving staande van burgemeesteren van Amsterdam in 1749, Medegedeeld door Th. Bussemaker.