Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 35


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 35. Johannes Müller, Amsterdam 1914


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 35


Inhoudsopgave

Verslag van het Bestuur over het dienstjaar 1913.

Bijlage C. Kasoverzicht van het Genootschap. 1913.

Bijlage D. Lijst der van Januari 1913 tot Januari 1914 door schenking, ruiling en aankoop voor het Genootschap verkregen werken.

Bijlage E. Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische Kaarten van Nederland over 1913.

De oudste goederenlijsten der Abdij van Egmond, Medegedeeld door Mr. S. Muller Fz.

Egmondsche Annalen uit de veertiende eeuw, Medegedeeld door Dr. A. Hulshof.

Een Amsterdamsche factorij te Paramaribo in 1613, Medegedeeld door Mr. Dr. S. van Brakel.

Eene memorie over den handel der West Indische Compagnie omstreeks 1670, Medegedeeld door Mr. Dr. S. van Brakel.

Beschrijving van den aanslag op Amsterdam in 1650, Medegedeeld door Dr. Gisbert Brom.

Theodericus Pauli, onderdeken van St. Maarten en St. Vincentius te Gorkum, de werkelijke auteur van Marcellinus' Vita Sancti Swiberti Apostoli Fresonum, Medegedeeld door A. Hulshof.

Een Italiaansch bericht over den laatsten Gelderschen Oorlog, Medegedeeld door Dr. Gisbert Brom.

Een document over de opvoeding van Prins Willem II, Medegedeeld door Mr. Dr. J. Eysten.

Leven van St. Radboud, Medegedeeld door H. ter Haar.

Gegevens betreffende landbouwtoestanden in Rijnland in het jaar 1575, Medegedeeld door Mr. N.W. Posthumus.

‘Précis de l'état de l'Université établie à Utrecht (1811)’, Medegedeeld door G.W. Kernkamp.