Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 19


auteur: [tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn


bron: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 19. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 2001  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De ‘Memorije’ van Elisabeth van der Woude

In haar ‘Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen’ beschreef Elisabeth van der Woude haar reis naar Guyana, de Wilde Kust, in 1676 en 1677. Als negentienjarige verliet zij het vaderland om samen met haar vader, broer, zus en honderden anderen een kolonie te stichten aan de rivier de Oyapoc in het huidige Frans Guyana. Een expeditie die al snel op een mislukking uitliep. Een half jaar na aankomst keerde Elisabeth alweer terug in haar geboortedorp Nieuwe Niedorp. Haar vader en zus waren overleden, haar broer was achtergebleven in de West. Zelf werd Elisabeth op haar thuisreis enige tijd gevangen gehouden door de beruchte Duinkerkse kaperkapitein Jean Bart.

Het opmerkelijke en intrigerende verslag is onderdeel van een kroniek die zeventig jaar beslaat. In een boekje in zakformaat beschreef Elisabeth van der Woude familieaangelegenheden, plaatselijk nieuws, maar ook (inter)nationale gebeurtenissen. Doordat haar vader als kolonel betrokken was bij de Tweede en Derde Engelse Oorlog, kon zij uit de eerste hand verslag doen van deze roerige tijd. Haar memorieboekje verschijnt nu voor het eerst in druk onder de titel Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677.

Kim Isolde Muller, auteur en editeur van deze uitgave, studeerde af op de ‘Memorije’ van Elisabeth van der Woude. Haar speurtocht naar de historische context leverde interessante informatie op. Niet alleen Elisabeth en haar familie kregen zo meer gestalte, ook over de reis naar Guyana werd bijzonder materiaal gevonden. Muller ontving voor haar onderzoek de Nationale Scriptieprijs 1998.

De uitgave is verschenen bij Uitgeverij Terra Incognita, Postbus 3258, 1001 AB Amsterdam. Het gebonden boek (ISBN 90-73853-13-3) telt 152 pagina's, met illustraties en een grote uitklapkaart, en kost ƒ 29,50. Voor bestellingen kunt u ook gebruikmaken van e-mail (terrainc@xs4all.nl) of internet (www.terraincognita.nl).