Medewerkers aan dit nummer

H.M. de Blauw Kandidaat Hist. Letterk., afd. Klassicisme en Preromantiek aan het IvN van de UvA.
A.M. Cram-Magré Voorm. wet. medew. Mod. Letterkunde aan het IvN van de UvA.
J.A. dèr Mouw Dichter en filosoof, overleden 1919.
M.F. Fresco Wet. medew. aan het Filosofisch Instituut van de RU Leiden.
Camiel Hamans Docent Nederlands Lerarenopleiding ZWN te Rotterdam.
Jens Ihwe Lector Theor. Lit. wet. aan de UvA.
Kees Krammer Kandidaat Mod. Letterk. aan het IvN van de UvA.
Jan Louter Kandidaat Mod. Letterk. aan het IvN van de UvA.
Marita Mathijsen Kandidate Mod. Letterk. aan het IvN van de UvA.
L. Peeters Lector Hist. Taalk. van het Nederlands aan het IvN van de UvA.
P.J. Verkruysse Wet. medew. aan de afdeling DNL van het Ivn van de UvA.