[p. 318]

Medewerkers aan dit nummer

H. Blok Medew. Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek, UvA
G.E. Booij Hoogleraar ATW, VU
Jo Daan Oud Hoofd afd. dialectologie vh P.J. Meertens Inst.
G. van Eerneren Medew. Letterkunde, UFSIA, Antwerpen
G. 't Hart Docent lerarenopl. Ubbo Emmius, Leeuwarden
F.J. Koopmans-van Beinum Wet. med. Inst. v. Fonetische wetensch., UvA
J.H. Meter Hoogleraar Nederl. Perugia/Rome
W.A. Ornée Wet. med. hist. lett. k. Inst. Nederl., KUN
K. Porteman Hoogleraar hist. letterk., kath. Univ. Leuven
A. Sassen Hoogleraar Ned. tlk., RUG
Mieke B. Smits-Veldt Wet. med. Vakgr. hist. lett. k., IvN, UvA
C.F.P. Stutterheim Em. hoogleraar Ned. tlk. RUL
C.A. Zaalberg Em. hoogleraar his. lett. k. RUL