Spiegel der Letteren. Jaargang 13


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 13. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1970-1971


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 13


Inhoudsopgave

[Nummer 1] De verhaaltechniek in ‘Karel ende Elegast’

‘Bagatelle - hangende vis’ van Albert Bontridder Een poging tot analyse

Het probleem van de historische evaluatie (n.a.v. Rhijnvis Feith)

In margine De bliscapen en de schilderkunst

Boekbeoordelingen

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1968-1969

[Nummer 2] Elegast maakt zich bekend Tekstkritiek op de ‘Karel ende Elegast’

Karel van de Woestijne te Pamel

Menno ter Braak. Facetten van zijn maatschappelijke integratie als schrijver

Kroniek Stand van de literatuurstudie

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] An anatomy of melancholy Huygens' ‘Op de dood van sterre’ en de afsluiting van ‘Dagh-werck’

Gezelle, de ‘Flaminguist’

Hugo Claus: het verdierlijkte lichaam

In margine Nog aanvullende wetenswaardigheden over Justus de Harduwijn

Boekbeoordelingen

Gezelliana en Verschaeviana

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap

[Nummer 4] De derde weg van de kritiek

Kroniek De studie van de middelnederlandse letteren sedert 1959

Boekbeoordelingen