Spiegel der Letteren. Jaargang 17


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 17. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1975


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 17


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Michiels' exit: spel(ing)

Tekstcommunicatie, vertelsituatie en verhaalfuncties

In margine Sluitsteen op ‘Nu doorgangh van een' steen, van een gesteên ten leven’

Daniel: lees: David Lingelbach

Van architekst tot fenotekst: ‘Het Panamakanaal’ van Hugo Claus

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] Neo-realisme en experiment met verhaalvormen: Remco Camperts schijnbewegingen

Hugo Claus en zijn temmer

In margine Spaanschen Brabander of de contaminatie

De door Blaeu gedrukte edities van de Gysbreght

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] Miscellanea emblematica

Het lot bij Achterberg

In margine Een opvallende parallel bij Coster en Hooft

Boekbeoordelingen

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1974-1975

[Nummer 4] Pleidooi voor reconstructie van ‘Esmoreit’

Een gedicht van Hugo Claus bij schilderijen van Karel Appel

Emil Staigers opvattingen over literatuur en literatuurstudie

In margine Fictionaliteit en niet-referentialiteit betwiste evidenties

Boekbeoordelingen

Lijst van licentiaatsverhandelingenAcademiejaar 1974-1975