Spiegel der Letteren. Jaargang 23


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 23. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1981


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 23


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Naar een ‘vernieuwde’ Karel ende Elegast?

Een post-surrealistisch romantweeluik van W.F. Hermans: ‘De god denkbaar denkbaar de god’ (1956) en ‘Het evangelie van O Dapper Dapper’ (1973)

In margine Weiland en Southey? Een kanttekening bij Zijderveld

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] Toneel in Vlaanderen in 1797 De redevoering van de Fonteinisten uit Gent ter gelegenheid van de Kortrijkse toneelwedstrijd

Psychomachie bij J. van Oudshoorn: een onderzoek naar structuuraspecten in ‘De tweede fluit’ (1917)

In margine Petrarca in het Nederlands

Mnl. reusch ( = riesch, ries)?

Boekbeoordelingen

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de algemene literatuurwetenschap Academiejaar 1979-1980

Verder ontvingen wij:

[Nummer 3] In memoriam Eugeen de Bock (1889-1981)

Tekstlinguistiek en literatuurwetenschap Over topic-commentrelaties in Neeltje Maria Mins ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’

Een kort antwoord aan Delsing

De vier elementen in Luceberts gedichten: de existentiele kringloop

Op weg naar de ondergang Over Gerard Kornelis van het Reves ‘Werther Nieland’

Boekbeoordelingen

[Nummer 4] Gorters lied

Kroniek Mogelijkheden en grenzen van het receptie-onderzoek Een bericht over een lezingencyclus aan de Katholieke Universiteit Leuven

In margine Naar een oudere Karel ende Elegast

Antwoord op Duinhovens repliek

Iets over de ordening van de liederen in het Gruuthuse-handschrift

Boekbeoordelingen