De Stijl 2 1921-1932 (ed. Ad Petersen)


auteur: [tijdschrift] Stijl, De


bron: De Stijl 2 1921-1932 (ed. Ad Petersen). Athenaeum, Amsterdam, Bert Bakker, Den Haag and Polak & Van Gennep, Amsterdam 1968 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst
DBNL vignet

Dada ist mehr als Dada. Door Raoul Hausmann.

 

De DBNL is er tot nu toe niet in geslaagd de rechthebbende(n) op deze tekst te achterhalen. De DBNL houdt zich aanbevolen voor alle mogelijke adresinformatie over de rechthebbende(n). Deze kan worden gemeld via post@dbnl.org.