Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27


auteur: [tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde


bron: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27. E.J. Brill, Leiden 1908  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Raduys.

(Tijdschrift v.N.T. en L. XXII, 315).

 

Over dit woord, dat als synoniem kan gevoegd worden bij de op bl. 224 van deel 18 van dit tijdschrift genoemde woorden, is geschreven in Noord en Zuid XXX, 278. Een andere plaats is nog uit Huygens' Een comediant (vs. 17): De Werelt is 'traduys daerop de Menschen mommen.

 

g.a. nauta.