Tsjip. Jaargang 3


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip. Jaargang 3. Stichting Promotie Literatuuronderwijs, Nijmegen 1993


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip. Jaargang 3


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Wam de Moor The Poetry Symposium at Durham Deel 1: De Gastheren

Wam de Moor Cor Aarnoutse: ‘Show it, laat ze zien wat er gebeurt als je leest!’ Begrijpend lezen essentieel voor de literaire vorming

Redactie Het literatuuronderwijs volgens Robert Proterough

Ank Hendricks In gesprek met Robert Proterough

Kees Combat Literatuurdidactische omzwervingen in Vlaanderen

Johan van Iseghem Over het resultaat van een uurtje stilzitten en andere eindtermen voor literatuuronderwijs

Harry Bekkering Het gelijk van de Belgen

Ronald Soetaert Gents symposium ‘Klassieken in de klas’

Jan Uyttendaele Nog meer over de Middeleeuwen

Márgitka van Woerkom BOVAG-garantie of miskoop van de week? Enige kanttekeningen bij Literatuur & Persoonlijke Ontwikkeling

Willy Geursen Nelleke Noordervliets Het oog van de engel in klas of leeskring

Suzan van Dijk ‘Littérature’ is vrouwelijk

Jacques Vos Van leesplezier naar literaire competentie

Van bestuur en werkgroepen

Externe betrekkingen

Aan de redactie

Ingekomen boeken

Abonnementen, donaties

Over het komende nummer

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Wam de Moor Literatuur in de basisvorming volgens Bonset & Verbeek

Hannie van Huijgevoort Basisvorming, Frans en literatuur: gaat dat samen?

Lenny Bouman, Rina van Maanen Who's afraid of literature in de basisvorming? Luxe broodje of broodnodige kost?

Piet-Hein van de Ven Literatuur voor kennis en inzicht Enkele notities over literatuuronderwijs en basisvorming in Scandinavië

Ineke Haykens en Jacques Vos De Papieren Schoolmeester Basisvorming, docent en methode

Wam de Moor The Poetry Symposium at Durham Deel 2: Basisvorming op zijn Brits

Anja Bijlsma-Lindaart Michael Ondaatje in de klas

Cor Geljon Het gelijk van de bobo's

Ardi Roelofs Geraakt worden door een wereld die jou niet raken kan Lezen en kunstzinnige vorming; een alfabet

Jacques Vos Over een schatbewaarder W.L.M.E. van Leeuwen nader beschouwd

Van bestuur en werkgroepen

Externe betrekkingen

Binnengekomen boeken

Over het volgende nummer

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Márgitka van Woerkom ‘Ook een gedicht is maar een mens’ In gesprek met T. van Deel

Wam de Moor De Dauwtrapper en 24 andere dichtbundels Poëzie in het Lexicon 1

Kees Combat Poëziecriticus Guus Middag: ‘Lees en herlees’ Het ambacht van de dichter helder uitgelegd

Anja Bijlsma-Lindaart In Hellevoetsluis leest men poëzie in bundels

Kees Combat Dichtklapper voor de poëzie in basisvorming Bruikbaar werk van Jan Boland & Wil van der Veur

Michael Buykx Ervaringen met ‘Tekstervaring’ bij Catullus

Wam de Moor The Forms of Poetry: een beeldig boek Poëzie in de literatuurles Engels

Jacques de Vroomen Geloof

Gemma Pappot Tournier, Flaubert, Sade Herhaling: zin en zinloosheid

Dees Maas Rare jongens, die Romeinen!

Boekbesprekingen

Aly Freije Een raamleerplan voor cursussen literair schrijven Is schrijven dan te leren? En moet dat ook nog via een schools centralistisch plan?

Van bestuur en werkgroepen

Externe betrekkingen ‘Zou je die laatste regel niet weglaten?’

Binnengekomen boeken

Over het volgende nummer

Tsjip 3/3 Errata en een aanvulling

[Extra nummer] Tsjip

Redactioneel

Koos Hawinkels Een feestelijk gevoel

Fictie in de basisvorming, een leerplan door Martien de Boer, Dick Prak en Eric Wagemans

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Yvonne Mekaoui-Jansen ‘Wij horen hier even goed thuis als zij!’ Franstalige literatuur van de tweede generatie in Frankrijk wonende Algerijnen

Wam de Moor ‘Hoe doof is een kwartel? / Wat? // Zei je wat?’ Poëzie in het Lexicon 2

Tracy van Poppel Onder het stof vandaan: poésie! Over het lezen van Franse poëzie(bundels) in de literatuurles

Poëzie als duisternis

Willy Geursen De harmonie bij Hella Haasse Een collage voor leeskring en klas

Harry Bekkering Is jeugdliteratuur volwaardige literatuur?

W.A. Schlundt Bodien Van literair, maatschappelijk en persoonlijk belang Vragen bij het lezen van literatuur voor de Lijst

Koos Hawinkels Een SPL-vlonder over een brede kloof

Dees Maas, Hermance Wissink ‘Het schoolvak Nederlands’: een embarras du choix 19 en 20 november 1993

Van bestuur en werkgroepen Geen monumentenzorg voor luchtkastelen of een leerplan voor fictie gepresenteerd

Externe betrekkingen

Boekbespreking

Conferentie 1994

Over de komende jaargang