Tsjip/Letteren. Jaargang 8


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip/Letteren. Jaargang 8. Stichting Promotie Literaire Vorming, Nijmegen 1998


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip/Letteren. Jaargang 8


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Temidden van een boos en overspelig geslacht Een introductie tot ‘begeleide confrontatie’ van leerlingen met literatuur

Ducht toch het gevaar der slechte lectuur! Een Herderlijk Schrijven uit het Jaar Onzes Heeren 1910

Houdt het? Is 't levensvatbaar? Is 't wezenlijk? Een nieuw christelijk tijdschrift: meer dan gereformeerde nestgeur?

Hé Ha ee dubbel-el aa Es punt Ha dubbel-aa dubbel-es ee! Een yell voor Hella Haasse, een vrouw van tachtig jaren jong

De zoektocht naar een nieuwe balans Zuid-Afrikaanse literatuur in vogelvlucht

Een wijsgerige analyse van muziekonderwijs Keynotes in Music Education van Constantijn Koopman

Is muziek een receptievak? Over de aard van muziek in CKV 1

column Spreken, een kunst aan Jacques de Vroomen

The making of....... Een literatuuronderwijsmethode

Culturele activiteiten uitgangspunt bij Palet Multidisciplinaire methode CKV 1 laat keuzes aan de gebruiker

Literatuuronderwijs in de tweede fase Met prit en schaar, p.c. en elkaar een bruikbaar repertoir

Van Isengrimus tot Wapenbroeders: een ware speurtocht

Leeswijzer

na schooltijd

Agenda

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Met de Oriënt-Express naar Den Haag centraal Het station als literair motief

Robinson Crusoe in drievoud Over het discours van het landschap

O blomme, gij stinkt verdomme Anti-natuurgevoelens in de literatuur

Panorama Nederland in ogenschouw Een literaire reis door het landschap

Een manier van kijken, een manier van leven Nescio's Natuurdagboek als bijbel van het Nederlandse landschap

Wandelen, fietsen en poëzie lezen in het Land van Ravenstein

Nils Holgersson achterna Een veranderd landschap, een ander perspectief

De payadas van de gauchos Het landschap in de Spaans-Amerikaanse literatuur (1823-1930)

Een literaire plaats op de landkaart Reisverhalen in het aardrijkskunde-onderwijs

Wierook en tranen in China Lulu Wang's Het Lelietheater in klas of leeskring

Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 ‘in de steigers’

Leeswijzer

na schooltijd

Agenda

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

De Muzen in het Morgenlicht of de samenhang der kunstvakken

De redelijkheid van smaak

Van Gezelle tot Grunberg Een inleiding in identiteitsgericht literatuuronderwijs

Het jeugdliteraire waarde-oordeel

‘Wat is nou een “goede film”?’ Over smaak en smaakontwikkeling in het filmhuis

column Kunst als voetbal Jacques de Vroomen

Is er nog ruimte voor literatuur in de taalles?

De aardse Afrikaanstalige letterkunde

Wachten op ‘Noordzee’? Over Neerlandistiek en (literatuur)onderwijs

Leeswijzer

na schooltijd

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

‘Kunst: dat is iets waar je met je ouders naar toe gaat’

Alle begin is boeiend

Culturele en Kunstzinnige Vorming - ervaringen binnen een museum

‘Ik moet ergens een vonk uit kunnen putten’ - een oordeel over Culturele en Kunstzinnige Vorming 1

Voorkeurslijsten voor de receptie van kunst

Niet de culturele activiteiten maar de kennis staat centraal Een eerste verkenning van zes methoden voor CKV 1

Culturele en Kunstzinnige vorming: probleem of uitdaging? Tijdschrift Theater & Educatie wil stimuleren en enthousiasmeren

De kunstcoördinator CKV 1 kent vele gezichten...

column Geertje Jacques de Vroomen

Geïntegreerd LiteratuurOnderwijs schooljaar 1998-1999: een tussenstand

I.M. in klas of leeskring

Marita Mathijsen en haar dichters van de negentiende eeuw Een overdrachtskundig kunststuk

Fa yu e tron leisibakru Een methode voor literatuuronderwijs in Suriname (en Nederland?)

Leeswijzer

na schooltijd

Met onze excuses...een nagekomen bibliografie

Agenda