Tsjip/Letteren. Jaargang 11


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip/Letteren. Jaargang 11. Biblion Uitgeverij onder auspiciën van Stichting Promotie Literaire Vorming, Nijmegen 2001


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip/Letteren. Jaargang 11


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Literatuur als spiegel van de geschiedenis Een gesprek met twee Koerdische leerlingen

Kader Abdolahs Spijkerschrift in klas en leeskring

Algerije als land van herkomst Schrijvers in de verdrukking

Multiculturele auteurs: de waan van de dag of een serieuze ontwikkeling

Wereldliteratuur als intercultureel discours

Toespraak van de Colombiaanse schrijver Gabriel Garciá Márquez tijdens zijn inontvangstneming van de Nobelprijs voor literatuur, Stockholm, 1982 De eenzaamheid van Latijns-Amerika

Het verhaal achter een verhalenverstelster Gesprek met Titia Tarenskeen

‘Voelen dat je schrijver bent’ Interview met schrijfster Marion Bloem

‘Ik wist niet dat het Nederlands de moedertaal is van Suriname!’ Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief

Net als ik Interculturele jeugdliteratuur - wat kunnen pabo's doen?

Thuis in drie culturen Interview met Sonni Pantschevski

column Debating Jacques de Vroomen

Leeswijzer

na schooltijd

Agenda

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Het leesdossier

ICT en literatuuronderwijs

Dossiervorming als noodzaak Het leesdossier in de praktijk

Het fictiedossier in het vmbo Een proeve

Recht doen aan verschillen Op zoek naar een praktijktheorie voor het leesdossier

Het leesdossier als spil van het geïntegreerd literatuuronderwijs

Het beoordelen van literaire vaardigheden

Het schoolexamen literatuur

column De ideale leerling Frank Tarenskeen

Kent u uw minderheden? Hoe te reageren op werken van Marokkaans-Nederlandse auteurs

Lezen met het vaderland in je achterhoofd Een onderzoek naar invloed van culturele achtergrond op verwerking van poëzie bij allochtone jongeren

Geniet eens van een gedicht Een literatuurproject op het vmbo

Werk in uitvoering Tussenstand Bazar - lezen met plezier op het vmbo

Leeswijzer

na schooltijd

Agenda

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Uitglijden en vasthaken in hedendaagse multiculturele jeugdliteratuur Verdraagzaamheid versus respect voor andersheid

Meer kleur in de lessen literatuur?

‘Omdat ik ongeveer weet in mijn achterhoofd hoe dat leventje was’ Turkse leerlingen denken hardop bij een Turks verhaal

Gevormd door ervaringen De relatie tussen de leesattitude van tieners en hun betrokkenheid met de bibliotheek

column Mythologie Jacques de Vroomen

‘Heel gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar het kan erger’ Een gesprek met Bart Moeyaert

Leeswijzer

na schooltijd

Agenda

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

Manau gaat bovengronds Rap rond de megalieten, funk in Parijs

Een wisselvallige God Het geloof en het begrip

Vrouwen en magie in een jeugdroman Celia Rees' Heksendochter besproken

Heksen en heksenvervolging Een profielwerkstuk

column Kunst: waarheid of dromen? Jacques de Vroomen

Migrantenliteratuur op school SPL-salon over werken met (jeugd)literaire werken van allochtone schrijvers in de klas

Literatuuronderwijs tussen wetenschap en de werkelijkheid van alledag Over Kloven Over-Bruggen

Cross-over! De rol van de uitgeverij in leesbevordering bij adolescenten

Leeswijzer

Agenda