Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1891


auteur: [tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde


bron: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1891. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1891


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Nalezing op de Vlaamsche Vertaal- en Woordenboeken door H. Sermon.

1485.

Vocabularius..... incipiens..... teutonicum ante latinum (zonder naam van plaats of drukker (omtrent 1485); goth, lett. lange lijnen (280 bl. met 32 lijnen).

(Cat. Olivier, 8 April 1872.)

1505.

Vocabularis optimus, gemma vocabulorum merito dictus. Antv. H. Eckert 1505 4o goth. lett.

(Cat. P. Kockx 1892.)

1546.

Dasypodius (Petrus). Dictionarium latino-Germanicum, ex optimis latinae linguae scriptoribus, concinnatum -

[p. 484]

Accesserunt nomina locorum et amnium et alia quaedam, ut sequens pagina indicat. - Recognitum et locupletatum per auctorem generibus nominum, verborumque praeteritis et supinis adjectis. Onder de voorrede staat: Argentorati VIII Kal. Mart. An. MDXXXVII. Op het laatste blad staat: Antverp. impress. Typ. Eg. Diestemij. Ann. 1546.

(Bibl- M. vanden Broeck. Hamme.)

1556.

Id. Dictionarium germanico-latinum, priori latino-germanico vice-versa respondens, in usum et gratiam literariae pubis concinnatum. Cum nominibus locorum, amnium, ac aliis nonnullis, quae omnia sequens pagina docebit. Antverpiae, apud Joannem Gymnicum 1556, 4o.

(Bibl. M. vanden Broeck. Hamme.)

1550.

De cleyne colloquie in 't Vlaamsch ende Franchoys, bij Joas Lambrecht. Gandavi, 1550.

(Blommaert. - Ned. schrijvers van Gent, bl. '58.)

1586.

Purae elegantes et copiosae latinae linguae phrases ab Aldo Manutio Pauli filio. Antv. ex. off. Aeg. Steelsii, 1586, 8o.

(Achteraan staat een vocabularius met Fransche en Vlaamsche vertaling.)

1613.

Calepinus (A.). Colloquia et Dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae et Portugallicae. Hag. Comit. 1613, 8o lw.

(Cat. Brill, Leiden 1889.)

1658.

Comenius (J.A.). Eerste deel der schoolgeleertheyt, genoemt het portael: inhoudende de grondtveste der dingen, alsmede der Latijnsche tael met de moedertael toegeschikt. Na de wetten des laetsten spreeckweeghs, en met veel beelden verlicht..... door J. Redinger. Amst. 1658 met pl.

(Cat. No 40. Brill, Leiden.)

[p. 485]

Comenius (J.-A.). Janua linguarum reserata..... Ontsloote deure der taalen. Om te gelijck met de dingen selve, de Lat. taal beknoptelijck te. leeren. Met de Duitsche vertaling door J. Seidelius Amst. 1666.

(Id. Id.)

Id. Eerste deel der schoolgeleerthevt, genoemt het portael: inhoudende de grontveste der dingen..... met de Duitsche overzetting, door Ph. Caes. à Zesen. Amst. 1673, met pl.

(Id. Id.)

1663.

d'Arsy (Jean-Loujs). Grand Dictionaire françois flamen. Revu, corrigé et augmenté des termes de marine..... de venerie et fauconnerie, etc. Rott. 1663, 4o.

(Cat. Nijhoff. Juni 1875.)

Id. Gazophilace de la langue française et flamande, 2e édition, revue, corrigée et augmentée par C. van den Ende. Rotterd. 1669, 4o.

(Id. Id.)

Id. Grand Dictionaire françois-flamen, etc. Revu, corrigé et augmenté par Th. la Grue. Amst. 1694, 4o.

(Id. Id.)

1675.

Hexham (H.). English and Netherdutch dictionary..... New edit. amend., enlarg. and enrich by D. Manly. Rotterd. 1675, 4o.

(Cat. Nijhoff. Juni 1875.)

1677.

Richardson (E.). Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy. Grammar, rules.... discourses and letters, with a copious vocabular. Amst. 1677, 12o.

(Cat. Nyhoff. Juni 1875.)

1682.

Binnart (M.). Biglotton amplificatum sive dictionarium Teutonico-Latinum. Amst. 1682.

(Cat. No 40. Brill, Leiden).

- Id. Id. Amst. 1688, ex off. Abrahami a Someren, 8o.illustratie